Skip to main content
mouse

The Green House

Utrecht

The Green House is een volledig circulair paviljoen met horeca- en vergaderfuncties en maakt deel uit van de herontwikkeling van de oude Knoopkazerne in Utrecht. De complete constructie is demontabel en bestaat uit standaard elementen.

Projectgegevens

Locatie Croeselaan 16 3521 CA Utrecht, Utrecht
Opdracht R Creators (een consortium dat bestaat Strukton, Ballast Nedam en Facilicom), Nieuwegein
Architectuur cepezed, Delft, jaap.bosch@cepezed.nl
Constructief Ontwerp Pieters Bouwtechniek, Delft
Uitvoering R Creators (consortium van Structon, Ballast Nedam en Facilicom)
Staalconstructie Kampstaal staalbouw, Emmeloord

Algemene projectomschrijving

Er is een circulair paviljoen The Green House gerealiseerd te Utrecht. Het paviljoen heeft horeca- en vergaderfuncties en maakt deel uit van de herontwikkeling van de oude Knoopkazerne tot een rijkskantoorgebouw. Het paviljoen zal 15 jaar op deze locatie staan, waarna op de locatie appartementen en kantoren gebouwd gaan worden. Daarom is het paviljoen lichtgewicht en volledig remontabel ontworpen en kan daarna makkelijk elders heropgebouwd worden.

De circulaire gedachte is leidend geweest in alle keuzes binnen dit project, zo ook de constructie. De complete constructie is demontabel en bestaat uit standaard elementen. De materialen zijn duurzaam, herbruikbaar en er is daarnaast zo weinig mogelijk materiaal toegepast. De glazen gevelbekleding komt van de voormalige naastgelegen Knoopkazerne en zou anders tot afval zijn verworden.

De fundering bestaat uit standaard stelconplaten die op staal worden gefundeerd. Hierop zijn standaard betonblokken (legio blokken) geplaatst die de krachten uit de stalen kolommen spreiden naar de fundering. De staalconstructie bestaat uit HEA en IPE profielen, is voorzien van boutverbindingen en volledig uit elkaar te halen voor hergebruik op een ander moment, op een andere plek. De vloeren worden gemaakt met houten balklagen, het dak met stalen dakplaten en de gevels zijn van glas (begane grond) en HSB met glas (verdieping). Op de begane grondvloer komt bestrating te liggen die op isolatie is aangebracht. Op de verdiepingsvloer zijn stoeptegels gebruikt om de vloer massa te geven voor betere geluidsisolatie.

Ook is bij alle detailkeuzes het gewicht en de hoeveelheid toegepast materiaal overwogen. De bestaande glazen gevels van de knoopkazerne zijn aan vakwerken uit kasconstructies opgehangen en vastgeschroefd aan HSB binnenbladen. Deze vakwerken zijn uiterst licht en er zijn rondom trekstangen (kabelsystemen) toegepast om de vakwerken tegen kip te steunen. Dit alles gericht op een lichte en remontabele constructie.

Uiteindelijk is het totale gewicht van het gebouw ca. 252 ton. Terwijl een vergelijkbaar traditioneel gebouw met een lichte draagstructuur van houten vloeren en stalen dak wel 539 ton zou wegen. Dit is bereikt door veel lichtereHet resultaat hiervan is evident, de reductie zorgt namelijk niet alleen voor minder materiaalverbruik, maar ook minder materiaal dat in en uit elkaar gehaald hoeft te worden, dat voor remontage minder vervoerd hoeft te worden, etc.

The Green House is ontwikkeld door Strukton, Ballast Nedam en Facilicom samen met de exploitant Albron. Cepezed is de architect en Pieters Bouwtechniek de constructeur van dit toekomstbestendige project.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De staalconstructie is eigenlijk zo standaard en eenvoudig mogelijk gemaakt. Maar om dat optimaal te doen is er juist heel veen aandacht besteed aan de details en aan de keuze van profilering en hart-op-hart maten. Het skelet bestaat uit HEA en IPE profielen, is voorzien van boutverbindingen en volledig uit elkaar te halen voor hergebruik op een ander moment. Vanaf de fundering zijn stalen kolommen gemaakt met stalen vloerliggers en stalen randliggers om de gevels op af te steunen. Het dak van stalen dakplaten wordt gesteund door IPE dakliggers. Bijzonder zijn de kas aan de voorzijde en de achterconstructie van de gevel. Hiervoor zijn gestandaardiseerde kasconstructies toegepast, waar voor kip- en kniksteun stalen kabelsystemen zijn toegevoegd om de constructies voor deze utiliteitsbouw mogelijk te maken.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Het ontwerp is integraal duurzaam gemaakt waarbij de circulariteit is doordacht in het gebouw, de exploitatie en het gebruik. Zowel qua herbruikbaarheid van materiaal als het reduceren van hoeveelheid materiaal en afval.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

De opbouw is modulair, zodat in een nieuwe situatie eenvoudig een deel (per stramien) van het pand weggehaald kan worden of verlengd kan worden. De verbindingen zijn hierop aangepast en doorgerekend en de stabiliteit is aan de koppen verzorgd, waardoor elk tussenstramien identiek is en zo eenvoudig kunnen worden verwijderd of toegevoegd.

Bijzondere aspecten uitvoering

Zoals boven beschreven is de fundering op staal met standaard prefab elementen bijzonder (stelconplaten en legioblokken). Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de bereikbaarheid van verbindingen en aan het doordenken van de volgorde van opbouwen en demonteren en de stabiliteit gedurende demontage. De stalen dakplaten zijn bijvoorbeeld geschroefd in voorgeboorde gaten (en niet geschoten), zodat bij remontage de dakplaten op dezelfde wijze kunnen worden teruggelegd. En ook de gevelconstructies zijn tegen de HSB elementen geschroefd met eenvoudig bereikbare en later terug te schroeven verbindingen.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Het gebouw is volledig herindeelbaar. Er is een kolommenstructuur toegepast, met een middenrij kolommen in het paviljoen. Buiten de kolommen kan alles in de plattegrond verwijderd worden en heringedeeld worden. Zelfs de natte cellen (toiletten en installaties) zijn als een prefab unit gemaakt en ingehesen tijdens de bouw. Dit kan eenvoudig verplaatst worden, waarbij alleen de installatie aansluitingen in de bereikbare vloerconstructies verplaatst en opnieuw aangesloten hoeven te worden.

De duurzaamheid en circulariteit is ook doorgevoerd in de bedrijfsvoering in het paviljoen. Op de eerste verdieping is een kas gecreëerd waar verse kruiden, sla en groenten voor het restaurant wordt geteeld. Voor het interieur zijn grotendeels kringloopmeubels gebruikt, de LCD schermen en verlichting zijn deels 2e hands en geleased en de stalen binnenkozijnen met glas zijn 2e hands.

Duurzaamheid

The Green House is volledig remontabel gebouwd. Daarnaast hergebruikten we zoveel mogelijk (de gevelplaten komen bijvoorbeeld uit de oude Knoopkazerne die naast ‘the Green House’ staat). Na 15 jaar kan het paviljoen ergens anders geplaatst worden en de vrijgekomen grond op een andere manier gebruikt. Zo zijn de grond en het gebouw toekomstbestendig.

Materiaalgebruik (efficiëntie)

In drie maanden tijd verrees het herbruikbare paviljoen. Voorjaar 2018 opende ‘The Green House’ haar deuren al. Deze snelle bouw was mogelijk, omdat enerzijds volledig remontabel is gebouwd en gebruik is gemaakt van geprefabriceerde elementen en anderzijds ook zoveel mogelijk door hergebruik (de gevelplaten komen bijvoorbeeld uit de oude Knoopkazerne die naast ‘The Green House’ staat).

De inrichting van The Green House sluit naadloos aan bij de circulaire filosofie van het paviljoen. Dat betekent veel hergebruik van materialen, duurzame materialen en een tweede leven voor het meubilair.

De tafels in het restaurant worden gemaakt van een gigantische berg afvalhout die we van verbranding gered hebben. De luxe kuipstoelen in het restaurant zijn gemaakt van oude, gerecyclede PET-flessen, die je normaal slechts een keer of vijf kunt hergebruiken. Dit is dus een duurzamere oplossing door ze daarna te verwerken tot een stoel.

Energiegebruik en verbruik tijdens bouw en gebruik

De duurzaamheid en circulariteit is ook doorgevoerd in de bedrijfsvoering in het paviljoen. Op de eerste verdieping is een kas gecreëerd waar verse kruiden, sla en groenten voor het restaurant wordt geteeld. Voor het interieur zijn grotendeels kringloopmeubels gebruikt, de LCD schermen en verlichting zijn deels 2e hands en geleased en de stalen binnenkozijnen met glas zijn 2e hands. In de leaseconstructies is ingebouwd dat energiereductie terugbetaald wordt aan de leverancier, waardoor die optimaal gestimuleerd wordt om energiezuinige producten te leveren, zoals de verlichting en de LCD schermen.

Mate van overlast (bouwwerkzaamheden) voor mens en dier

Het ontwerp is integraal duurzaam gemaakt waarbij de circulariteit is doordacht in het gebouw, de exploitatie en het gebruik. Zowel qua herbruikbaarheid van materiaal als het reduceren van hoeveelheid materiaal en afval.

Innovaties op product-, concept- en bouwniveau

De innovatie in The Greenhouse zit hem naar onze mening in de integrale aanpak en het feit dat op alle vlakken het maximale is gedaan om tot een duurzaam en circulair gebouw te komen, zowel bij het bouwen en demonteren als tijdens gebruik. Er zijn vele bouwsytemen gecombineerd toegepast, zoals uit de kassenbouw (kas en gevel), uit de industrie (de legioblokken die normaal bij afvalverwerkstations voor compartimentering worden gebruikt). De materialen en producten op zichzelf zijn zo simpel als wat, en heel standaard. Maar door deze te combineren en elk element op de ideale manier toe te passen ontstaat een eenvoudig, maar zeer goed doordacht gebouw.