Skip to main content
F.A.A. de Groof mouse

Duurzaamheidsprijs: EventBridge

Divers

EventBridge is een mobiele, tijdelijke voetgangersbrug voor evenementen en bouwwerkzaamheden die winst oplevert in transport, bouwtijd en kosten.

Algemene projectomschrijving

Bij veel (sport)evenementen en civiele werkzaamheden kunnen mensen zich vaak niet vrij verplaatsen omdat het gevaarlijk of ongewenst is om zich op een parcours of weg te begeven. Met ongelijkvloerse kruisingen kunnen voetgangers zich wel vrij bewegen.
Onderzoek onder potentiële afnemers heeft geleerd dat er een grote vraag is naar dergelijke oplossingen, maar het blijkt dat daar vaak toch niet voor wordt gekozen. De reden hiervoor is dat bestaande verplaatsbare voetgangersbruggen een lange opbouwtijd en hoge kosten met zich meebrengen.
Eventbridge is daarom ontwikkeld tot een verregaand, vereenvoudigd en gestandaardiseerd modulair ontwerp, waardoor er een efficiëntieslag is gemaakt op meerdere vlakken, zoals voorbereidingstijd, logistieke kosten, arbeidsuren, opbouw- én demontagetijd. Hierdoor is de huurprijs van de brug en de opbouwtijd sterk gereduceerd in vergelijk met die van de huidige oplossingen.

Zie http://vimeo.com/78534737 voor de introductiefilm.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Vanwege het gebruik, gewicht, de levensduur en grote overspanningen is gekozen voor een staalconstructie: geschikt voor zeer sterke en kleine demontabele verbindingen. Het gebruik van staal zorgt ook voor een brug die letterlijk tegen een stootje kan, van belang tijdens montage of demontage van de brug. Daarnaast zorgt staal voor een optimale balans tussen sterkte, stijfheid en gewicht.
De staalconstructie bestaat uit een beperkt aantal losse componenten die op verschillende manieren aan elkaar bevestigd kunnen worden. De belangrijkste elementen: het bruglichaam, de vier poten, de vier trappen en enkele schoren.
Het bruglichaam is opgebouwd uit twee vakwerkliggers die met stalen profielen aan elkaar zijn gelast tot één element met de omvang van ongeveer een zeecontainer (maximaal 14x2,8x2,6 m) maar ook kleinere elementen worden toegepast.
De ondersteuningen van het brugdeel zijn opgebouwd uit stalen kokerprofielen die samengesteld zijn tot een enkel vakwerk per ondersteuning. Door de wens van de opdrachtgever om een zo groot mogelijke vrije doorgang te krijgen binnen de eisen die gesteld zijn aan het maximum gewicht van de brug, zijn de ondersteuningen geknikt uitgevoerd. Hierbij loopt het bovenste deel van de ondersteuning gelijk met de helling van de trap en knikt deze bij het tussenbordes van de trap.
De trappen zijn uitgevoerd in stalen open profielen en kokerprofielen. Dit geheel is samengesteld tot een stijf frame waartussen de traptreden zijn gemonteerd.
Tot slot zijn er nog losse schoren toegevoegd onder de tussenbordessen van de trappen voor de stijfheid van het geheel. In een aantal gevallen bevinden de schoren zich aan de zijkanten van de brug voor de kantelstabiliteit van de brug.
De globale stabiliteit van de constructie wordt grotendeels verzorgd door de trappen die als stijve schijven zorgen voor de afdracht van de horizontale belastingen naar de ondergrond. Daarnaast stabiliseren deze trappen de slanke poten van de brug.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Het uitgangspunt voor het ontwerp van de EventBridge was het kunnen opbouwen van de brug met één vrachtwagen met autolaadkraan en slechts 2-3 personen in 3 uur. Daarom is het essentieel dat alle losse onderdelen in het bruglichaam passen, snel te (de)monteren zijn en het principe van opzetten en afstellen met zo min mogelijk handelingen uitgevoerd kan worden
Ook is bij het ontwerp rekening gehouden met de vormgeving, zodat de brug geschikt is voor bijvoorbeeld reclame. De gehele langszijden van de brug, inclusief vakwerkpoten, kunnen worden voorzien van op maat gemaakte reclamedoeken.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Vanwege de korte (de)montagetijd is gekozen voor eenvoudige, maar robuuste, demontabele pen-gatverbindingen tussen alle losse onderdelen. Het voordeel hiervan is dat een stevige verbinding ontstaat en de verbinding om één as kan scharnieren. Dit scharnieren is benut voor de (de)montage van de gehele brug. Alle grote onderdelen (de poten en de trappen) worden vanaf de grond aan het bruglichaam gemonteerd. Vervolgens wordt het geheel gehesen, waarbij de scharnierende pen-gatverbindingen ervoor zorgen dat de poten en trappen in de juiste positie uitklappen. Op het moment dat de brug volledig opgehesen is, worden de laatste pen-gatverbindingen aangebracht waardoor het geheel op zichzelf kan staan.
Op enkele belangrijke plekken zijn voor de (de)montage van de brug zwaarlastwielen toegepast. Die wielen zorgen ervoor dat tijdens het hijsen onderdelen op de juiste manier uitgelijnd worden (bijvoorbeeld de trappen ten opzichte van de poten) en dat er geen beschadigingen ontstaan van over de grond slepende onderdelen, zoals bij de onderzijde van de poten.

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

De mobiele voetgangersbrug kan worden opgebouwd naast de uiteindelijke locatie, zodat overlast voor het doorgaande verkeer tot een minimum wordt beperkt.
De voetgangersbrug wordt op maaiveld geassembleerd waarna deze naar hoogte wordt gehesen en geborgd. Zo hoeft niet op hoogte gewerkt te worden.
Nadat de constructie is gemonteerd, moet deze nog waterpas gezet worden. Hiervoor is onder elke vakwerkpoot een zogenaamde dommekracht gemonteerd. Deze handmatig verstelbare mechanische vijzels, veelvuldig toegepast onder trailers van vrachtwagens, zorgen ervoor dat de brug per poot 500 mm in hoogte verstelbaar is.
De verstelbare poten zijn aan de onderzijde voorzien van verwisselbare steunvoeten. Afhankelijk van het model (trappen aan de zijkanten, trappen aan de kopse uiteinden of een combinatie daarvan) worden er vaste voeten toegepast of voeten die een horizontale translatie kunnen ondergaan. Hiermee wordt voorkomen dat er ongewenste spatkrachten optreden op de ondergrond.
Tot slot is de brug modulair zodat meerdere bruggen in elkaars verlengde of naast elkaar geplaatst kunnen worden. Om dit mogelijk te maken, is gebruik gemaakt van de pen-gatverbindingen die al noodzakelijk waren voor de bevestiging van de schoren en de trappen: aanvullende verbindingen zijn niet noodzakelijk.

Duurzaamheid

De staalconstructie is thermisch verzinkt, met uitzondering van het bruglichaam dat te groot is voor een verzinkbad. Daarom is deze geschoopeerd. De zinklaag zorgt voor een langdurige bescherming van het staal, die mede door de kathodische werking uitermate geschikt is voor demontabele constructies. Hiermee wordt voorkomen dat een beschadiging van de conservering direct moet worden bijgewerkt.
Op de zinklaag is er ook nog een dubbel-laags coating aangebracht, mede vanuit esthetisch oogpunt.

Materiaalgebruik (efficiëntie)

Het gewicht beïnvloedt direct het maximum bereik van de autolaadkraan. Daarom is de staalconstructie binnen de eisen vanuit de wetgeving (sterkte, stabiliteit, stijfheid en minimale eigen frequentie) en de eisen van de opdrachtgever (minimale grootte van de overspanning en doorrijdhoogte) op basis van gewicht geoptimaliseerd.

Energiegebruik en verbruik tijdens bouw en gebruik

Mate van overlast (bouwwerkzaamheden) voor mens en dier

De bouwtijd van huidige mobiele oplossingen voor voetgangersbruggen bedraagt minimaal 6 uur, echter wanneer gebruikgemaakt wordt van steigermateriaal kan deze bouwtijd nog oplopen. De bouwtijd van een EventBridge is slechts drie uur, waardoor verkeershinder en overlast voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt. De overlast voor verkeer kan nog verder worden geminimaliseerd door de bouw van de brug op een locatie nabij de eindlocatie te laten plaatsvinden waarna de brug met één kraanbeweging over de eindlocatie wordt geplaatst.

Innovaties op product-, concept- en bouwniveau

Een EventBridge wordt met één transport naar de locatie gebracht, waar deze indien gewenst naast de definitieve locatie wordt opgebouwd. Dit opbouwen gebeurt niet op hoogte, maar veilig op maaiveldniveau. Na montage kan de brug op zijn definitieve plek worden gehesen.
De brug is per poot onafhankelijk in hoogte verstelbaar, na opbouw, via handbediende mechanische vijzels.
De brug is modulair uitbreidbaar en kan voorzien in verschillende plaatsingen van de trappen, waarbij zowel parallelle opstellingen als haakse opstellingen mogelijk zijn.