Skip to main content
cepezed | Léon van Woerkom mouse

Yes!Delft Labs

Delft

Dit laboratoriumgebouw heeft een staalskelet met kanaalplaatvloeren die iets uit elkaar liggen om vrije doorgang aan leidingen te bieden.

Projectgegevens

Locatie Molengraaffsingel 12, Delft
Opdracht Cordeel Nederland B.V., Zwijndrecht
Architectuur cepezed, Delft
Constructief Ontwerp IMd Raadgevende Ingenieurs B.V., Rotterdam
Uitvoering Cordeel Nederland B.V., Zwijndrecht
Staalconstructie Hutten Metaal, Hardenberg

Algemene projectomschrijving

TU Delft heeft zich als doel gesteld om ondernemerschap en ontwikkeling te stimuleren. Het succes van YES!Delft en de behoefte aan laboratoriumruimte voor technologische startups in de regio waren redenen voor de universiteit om uit te breiden met een nieuw pand. Uniek is dat naast kantoorruimte YES!Delft Labs ook laboratoriumruimte biedt. Naast hoogwaardige kantoorruimte biedt het pand laboratoriumruimte, geschikt voor onderzoek op ML1- en ML2-niveau, en gemeenschappelijke lab faciliteiten zoals een autoclaaf, vriesmachine en weegapparatuur.
Bijzonder aan het project is de grote mate van flexibiliteit in het gebouw om functies onderling uit te wisselen. Hierbij kan ook ingespeeld worden op de groei van jonge bedrijven in het pand. IMd heeft een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan deze flexibiliteit, door samen met diverse partijen een vloersysteem te bedenken waarbij de installaties geïntegreerd zijn in de vloerconstructie.
Door de kanaalplaten hart op hart 1,8 m uit elkaar te plaatsen, ontstaat er tussen de elementen ruimte voor leidingen en kanalen welke vanuit de gang versleept kunnen worden. Bij de tussenruimtes is slechts een druklaag van 80 mm aanwezig, wat voldoende is voor de geluidseisen, de brandoverslag en de schijfwerking van de vloer ten behoeve van de stabiliteit. Naast de grote flexibiliteit van dit systeem, zorgt deze oplossing voor een beperkte verdiepingshoogte hetgeen de nodige kostenbesparing oplevert.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Dit gebouw heeft een staalconstructie met prefab betonnen borstweringen in de gevels en kanaalplaten. Het zeslaagse gebouw bestaat uit een gangzone in het midden met aan weerszijde een stramien van 7,2 m voor de kantoren en labs. Het gebouw bevat twee stabiliteitskernen die in staal met K-verbanden zijn uitgevoerd. De kolommen langs de gang hebben een kleine h.o.h.-afstand, om de stalen ligger te kunnen beperken. In de gevels hebben de kolommen met een afstand van 7,2 m een twee keer zo grote h.o.h. afstand.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Een bijzonder aspect van het ontwerp is de grote mate van synergie tussen de constructie, bouwkunde en installaties. Door het toepassen van een vloersysteem waarbij de kanaalplaten 60 cm uit elkaar zijn gelegd. Door de stalen liggers langs de gangwanden onder de vloer te houden kunnen in de 60 cm stroken leidingen over de ligger heen en dus in de vloerdikte versleept worden. Dit concept heeft een reductie van de verdiepingshoogte en dus de gebouwhoogte opgeleverd en is daarmee kostenbesparend geweest. Het gebouw is voorzien van twee vier-verdiepingshoge vides met stalen trappen, waarbij de gevel met een slanke constructie wordt gesteund.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Het tijdsbestek voor de uitvoering was zeer beperkt. In slechts negen maanden bouwtijd diende het gebouw gereed te zijn. Door het ontwerp relatief eenvoudig te houden met een grote mate van repetitie is dit mogelijk geweest. Het gebouw is flexibel op te delen in verschillende units, die vrijwel allemaal als laboratorium gebruikt kunnen worden. Het gebouw heeft een BREEAM-certificaat “Very Good”.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Duurzaamheid

Materiaalgebruik (efficiëntie)

Energiegebruik en verbruik tijdens bouw en gebruik

Mate van overlast (bouwwerkzaamheden) voor mens en dier

Innovaties op product-, concept- en bouwniveau

-