Skip to main content
Foto: Aan de Stegge Twello mouse

Woonwarenhuis Loods 5

Amersfoort

Realisatie van de derde vestiging van woonwarenhuis Loods 5 op bedrijvenpark Vathorst. De woonwinkel is ontworpen als podium voor designartikelen die in de woon- en lifestylewinkel worden verkocht. Gebouw en inhoud versterken elkaar. De grote gevels met de monumentale raampartijen geven een robuust uiterlijk met een industriële uitstraling. Het gebouw is opgetild, voor een inpandige parkeerlaag.

Algemene projectomschrijving

Op bedrijvenpark Vathorst in Amersfoort is in 2015 woonwarenhuis Loods 5 gebouwd. Gelegen langs de A1 en nabij de A28 is de 18.000 m2 verdeeld over twee verdiepingen. Op de begane grond is ruimte voor 440 parkeerplaatsen. Ook bevindt zich hier het entreegebied met toegangen naar de winkelverdiepingen en de expeditieruimte met lift en en laad-/losplekken. De twee verdiepingen zijn met elkaar verbonden door een rollende hellingbaan. Het soepele bouwproces heeft ertoe bijgedragen dat het gebouw een maand eerder dan gepland is opgeleverd.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De hoofddraagconstructie van Loods 5 is grotendeels een geschoorde staalconstructie. De opbouw van het dak bestaat uit stalen dakplaten, pir-isolatie en dakbedekking. De verdiepingvloeren zijn uitgevoerd in 400 mm dikke kanaalplaten met een overspanning van 15 m op deltabeamliggers met overspanningen van 7,34 en 10,23 m. De kolommen op de tweede verdieping bestaan uit HE-profielen, die daaronder uit betongevulde kokerprofielen variërend van 300x300 tot 400x400 mm. Het geheel is op staal gefundeerd. De staalconstructies voor de daken op de tweede verdiepingenvloer zijn binnen de brandcompartimenten als afzonderlijke geschoorde staalconstructies opgebouwd (< 1000 m2). De tweede verdiepingvloer is in langsrichting geschoord door windverbanden in het hart van het gebouw.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Om de robuuste en industriële uitstraling van Loods 5 te realiseren is ervoor gekozen om het gebouw te bekleden met hele cementgebonden Eternit-platen, zonder deze te verzagen. Het hele gebouw is hierop ontworpen en het ritme van de gevel komt daaruit voort. De naden van de platen corresponderen met de hoogte en breedte van de ramen, waarvan de stalen kozijn een sterke horizontale geleding kennen. Het parkeerterrein op de begane grond is omgeven door een dijklichaam waardoor de auto's aan het zich worden onttrokken.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

De wens vanuit de opdrachtgever was om grote overspanningen te kunnen maken. Constructief is dit opgelost door kanaalplaten met deltabeam-vloerliggers. Deltabeamliggers zijn stalen kokerliggers met een uitkragende onderplaat voor de vloeroplegging. De ruimte in de ligger wordt met beton gevuld via ronde openingen in de schuinstaande zijplaten. Als vloerdragende balk is al in een vroeg stadium voor deze geïntegreerde liggers gekozen. Het voordeel van een vlakke onderzijde van de vloer voor installaties en een onbelemmerde doorrijhoogte zijn hierin leidend. Tevens zijn de brandwerende voorzieningen eenvoudiger. Dit laatste heeft mede geleid tot de keuze voor deltabeamliggers, waarin ook de grote hoeveelheid strekkende meters en de vereiste snelle bouwmethode (het gehele staalskelet met vloeren is in zeven weken gemonteerd) meespeelt. De liggers zijn zonder bekleding 90 minuten brandwerend door de samenwerking van het staalprofiel en de betonvulling. In de kelkvoegen en sleufsparingen van de kanaalplaten zijn wapeningsstaven via de deltabeamopeningen doorgestoken naar de tegenoverliggende kanaalplaat. In de brandsituatie zal de onderplaat (gedeeltelijk) bezwijken, door de koppelstaaf gaan de vloeren dan aan de zijplaten hangen en blijft de draagkracht gegarandeerd. Tijdens het leggen van de kanaalplaten is geen onderstempeling nodig. De montagebelasting van het eenzijdig leggen van kanaalplaten is door de torsiestijve liggerdoorsnede op te nemen. Vooral door het ontbreken van een vloer op begane-grondniveau is dit tijdens de uitvoering een voordeel.
Een ander aandachtspunt waren de vloerdilataties voor koudebrugonderbrekingen. Op twee posities is uit oogpunt van een binnen-buitensituatie de ruimte tussen de kopzijde van de kanaalplaat en de zijkant van de deltabeam niet afgestort maar gevuld met isolatie. Dit houdt in dat belastingoverdracht bij de brandsituatie niet kan optreden. Op deze plekken is de onderplaat dan ook dikker dan standaard en brandwerend bekleed. Deltabeamliggers met ronde vulopeningen maken het ook mogelijk om de betonvulling van de kolommen pas uit te voeren nadat de liggers en kanaalplaten zijn gelegd. Het vullen van de kolom gebeurt via de ronde vulopeningen en een gat in de kopplaat van de kolom. Door deze werkvolgorde is steigerwerk rondom de kolommen voor vooraf vullen van de kolommen niet nodig; de reeds gelegde kanaalplaatvloer is de werkvloer.

Bijzondere aspecten uitvoering

Loods 5 is grotendeels zonder brandwerende bekleding gebouwd. De brandwerendheidseis voor de hoofddraagconstructie is 90 minuten. Dit geldt voor de verdiepingvloeren en de draagconstructies hiervan. De staalkolommen zijn betongevuld uitgevoerd om zodoende te voldoen aan de brandwerendheidseisen.
De brandwanden zijn aan beide zijden met smeltverankeringen aan de staalconstructies bevestigd, zodat bij brand in een compartiment de brandwand en de naastgelegen compartimenten in stand blijven. De trappenhuizen en de opgang voor de hellingbaan zijn losgekoppeld van de brandcompartimenten en zelfstandig stabiel. De trappenhuizen zijn ‘versterkte doosjes’. In een brandsituatie kunnen de trappenhuizen eventuele horizontale belastingen uit aanhangende, bezwijkende daken weerstaan, zodat een veilige vluchtroute gegarandeerd is. Ook is een aantal compartimentscheidingen rondom het centrale gebied uitgevoerd als firescreens.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Voor de parkeerruimte op de begane grond zijn de gebouwkolommen berekend op een botsbelasting uit personenauto’s. Bij de expeditie is een viertal gebouwkolommen en bij de entree een tweetal kolommen door vrijstaande aanrijbeveiligingen beschermd tegen botsbelastingen uit vrachtwagens.