Skip to main content
Luuk Kramer mouse

Schoolgebouw Meester Eeuwoutschool en Geuzenschip

Brielle

Aan de voet van de Catharijnekerk in Brielle is een nieuw schoolgebouw geopend, dat twee basisscholen huisvest. Vanwege de specifieke kapvorm is een staalskelet gebruikt dat evenzeer bijdraagt aan de vrije indeelbaarheid van de school.

Projectgegevens

Locatie Sint Catharijnehof 6, Brielle
Opdracht Gemeente Brielle, Brielle
Architectuur atelier PRO architekten, Den Haag
Constructief Ontwerp IMd Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
Uitvoering Waal, Rotterdam
Staalconstructie Biermans Constructie Rijen, Rijen

Algemene projectomschrijving

Het Geuzenschip is gevestigd in een gemeentelijk monument uit 1930, een karakteristiek schoolgebouw, dat eerder naar ontwerp van atelier PRO is gerenoveerd. De Meester Eeuwoutschool zat in een verouderd gebouw uit de jaren '80. Na diverse modellenstudies is gekozen voor vervangende nieuwbouw voor de Meester Eeuwoutschool en uitbreiding van het Geuzenschip, verbonden door een bouwdeel waarin de gezamenlijke ruimtes zijn gerealiseerd.

De indeling van de nieuwbouw is zo helder mogelijk gehouden; de uitbreiding van het Geuzenschip volgt de opzet van de bestaande school door een vleugel met klaslokaal toe te voegen. De gezamenlijke functies, zoals de aula en het speellokaal, liggen tussen beide scholen.
De centrale entree is een glazen hal die het gebouw doorsnijdt. Hierdoor zijn beide delen van de school gekoppeld, maar kunnen ze ook onafhankelijk opereren.
De tweelaagse Meester Eeuwoutschool heeft een centrale hal. Deze hal kan multifunctioneel ingezet worden, een trap met podium koppelt de twee verdiepingen en is tegelijk een podium waar binnen- en buitenvoorstellingen gehouden kunnen worden.

In het materiaalgebruik is ook aangesloten op de Brielse binnenstad; de gevel is van lichte baksteen, de zadeldaken zijn afgewerkt met leipannen. De gevel is verrijkt met 'geperforeerd' metselwerk waardoor het licht op verrassende wijze de onderwijsruimten binnenkomt. Op andere plekken zijn juist gesloten vlakken met vooruitstekende stenen toegepast.

De transformatie van de buitenruimte rond het gezamenlijke gebouw is nog een stedelijke verbetering. Wat eerst een onoverzichtelijk parkeerterrein was, is in de nieuwe opzet efficiënter opgelost met een duidelijke circulatie en de mogelijkheid van halen en brengen.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De complexe vorm van het dakvlak dat voor een groot deel van de school de buitenschil vormt van het gebouw, maakt dat een draagstructuur in de vorm van een staalconstructie efficiënt kon worden vormgegeven. Door toepassing van spanten en het slim gebruik maken van de dakvorm was het mogelijk het dak met relatief slanke profielen te realiseren.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Het nieuwe gebouw is afgestemd op de specifieke situatie van beschermd stadsgezicht. In de Brielse binnenstad zijn schuine daken gebruikelijk. Dit gegeven is aangegrepen om met een bijzondere kapvorm het volume op te laten lopen; van één verdieping bij de aansluiting op het gemeentelijk monument naar twee verdiepingen voor de vervangende nieuwbouw. Hierdoor is ook automatisch extra hoogte ontstaan bij de gezamenlijke aula en speellokaal.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Om het centrale plein kolomvrij uit te voeren en de vrije indeelbaarheid van de school te bevorderen is er op dit cruciale punt in de constructie een vakwerkspant toegepast. Het spant vormt tevens de basis voor de glazen schuifwand die het mogelijk maakt de open ruimte in twee afzonderlijke ruimten op te delen. Door het toepassen van het spant kon de hinderlijke onderbreking van kolommen voorkomen worden.

Bijzondere aspecten uitvoering

De bouw van het schoolgebouw midden in het stadskern van Brielle met zijn krappe en smalle straatjes stelde bijzondere eisen aan de uitvoering. Door al vroeg in het ontwerp rekening te houden met deze beperking is er een slimme keuze gemaakt voor de constructie, namelijk een staalskelet als de draagstructuur. Door te kiezen voor een staalconstructie was het mogelijk de onderdelen in relatief kleine delen te laten aanvoeren op de bouwplaats. Overlast werd hiermee tot het minimum beperkt.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

De aula en het speellokaal zijn door extra hoog door de bijzondere kapvorm en worden door beide scholen gebruikt.
Door een constructie te maken waarbij zo min mogelijk kolommen zijn toegepast, is het mogelijk de indeling of zelfs de functie van het gebouw in de toekomst te wijzigen.