Skip to main content
Jannes Linders mouse

Museum Arnhem

Arnhem

Museum Arnhem heeft een grondige renovatie ondergaan. Benthem Crouwel Architects ontwierp het plan voor de unieke nieuwe aanbouw en herstel van de oudbouw, waaronder de kenmerkende historische koepel. Grote aandachtstrekker is de nieuwe vleugel, die 15 meter uitsteekt over de stuwwal. Met de uitbreiding van de nieuwbouw is ruim 1.100 m2 expositie- en publieksruimte gerealiseerd bovenop de 1.350 m2 in het monument. Het museum beschikt nu over 1.935 m2 ‘state-of-the-art’ expositieruimtes. De riante nieuwbouw heeft vijf nieuwe tentoonstellingszalen en twee publieksruimtes, die onderling zijn verbonden, met een vanzelfsprekende routing. Rustige tentoonstellingszalen worden afgewisseld met reflectieruimtes met grote raampartijen die spectaculair uitzicht bieden op de omgeving. De monumentale koepel van Cornelis Outshoorn uit 1873, oorspronkelijk een herensociëteit, is in voormalige glorie hersteld en kreeg zijn originele, ruimtelijke karakter terug in hart van het museum. Hier zijn de entree, de winkel en het café gehuisvest. Een monumentale trap die de nieuwe vleugel doorboort biedt fantastische uitzichten op de natuur en fungeert tevens als tribune en podium voor voorstellingen in de openbare beeldentuin. Het gebouw is getransformeerd tot een zichtbaar, overzichtelijk en toegankelijk nieuw museum dat de stad verbindt met de natuur en met de kunst.

Projectgegevens

Locatie Utrechtseweg 87, 6812 AA, Arnhem
Opdracht Gemeente Arnhem
Architectuur Benthem Crouwel Architects, Amsterdam
Constructief Ontwerp Pieters Bouwtechniek
Uitvoering Rots Bouw, Aalten
Staalconstructie Rijnstaal Nieuwegein BV

Extra film

1) https://youtu.be/QMQBxW9rbeI

2) https://youtu.be/Y3f2ur75ccs 

Algemene projectomschrijving

Museum Arnhem heeft een grondige verbouwing ondergaan. De oudbouw werd hersteld in oude glorie en een unieke aanbouw werd ontworpen: een nieuwe vleugel, die 15 meter uitsteekt over de stuwwal. De bijzondere gevel is betegeld met 82.000 unieke, met de hand vervaardigde tegels met een natuurlijk kleurverloop waardoor het gebouw vloeiend overgaat in de natuur eromheen. De riante nieuwbouw heeft vijf nieuwe tentoonstellingszalen en twee publieksruimtes, die onderling zijn verbonden, met een vanzelfsprekende routing. De monumentale koepel van Cornelis Outshoorn uit 1873, oorspronkelijk een herensociëteit, kreeg zijn originele, ruimtelijke karakter terug en is weer het hart van het museum. Hier zijn de entree, de winkel, een café en een  activiteitenruimte gecreëerd. De koepel is het vertrekpunt voor een logisch zalencircuit en geeft voortaan ook toegang tot vernieuwde beeldentuin. Een brede trap die het gebouw van oost naar west doorboort, verbindt de nieuwe vleugel met de beeldentuin. Deze trap, die ook dient als tribune voor het publiek bij voorstellingen in de tuin, wijst de bezoeker op de bijzonderheden binnen in het gebouw én geeft een prachtig venster op de rivier.  Oud en nieuw worden in het vernieuwde geheel op verrassende wijze met elkaar verbonden en het landschap speelt in de beleving van het museum een grote rol. De nieuwe tentoonstellingsruimten staan in dienst van de collectie en de wisselende exposities. De rustige zalen met ononderbroken wanden worden afgewisseld met ruimtes die juist open zijn en door middel van grote, doorlopende raampartijen een vrije blik bieden op de natuur en de stad. Hierdoor wordt de unieke ligging, centraal in de stad maar toch midden in het groen, optimaal benut en benadrukt.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Pieters Bouwtechniek heeft de constructie ontworpen voor de aanpassingen in het bestaand en voor de nieuwbouw. De opdrachtgever heeft gevraagd om een flexibel indeelbaar gebouw. Pieters heeft hierbij een draagconstructie ontworpen met dragende vakwerken in de gevels zodat er geen tussenkolommen nodig zijn en de grote uitkraging aan de Rijnzijde gemaakt kon worden. De nieuwbouw staat naast een steile helling en sluit aan de andere zijde aan op het bestaande museum dat is gefundeerd op staal. De nieuwbouw is gefundeerd op een paal-plaatfundering met grondverdingende schroef-injectie palen, zodat geen schade ontstaat aan het bestaande gebouw en het nieuwe volume op zijn plek blijft op de rand van de stuwwal.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

De nieuwe vleugel ligt als één volume op een stevig basement. De gevels van de nieuwe vleugel zijn rondom betegeld met ca. 82.000 unieke tegels gemaakt door koninklijke Tichelaar. De kleuren verlopen van aardetinten aan de kant van de Utrechtseweg naar ijswit richting de Rijn, refererend aan de overgang van de veluwe naar het rivierenlandschap van de Betuwe. Onder de nieuwe vleugel ligt, verborgen in de stuwwal het museumdepot en een verdieping voor kantoren en ondersteunende functies.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Om de grote uitkraging van de nieuwbouw te maken zijn 2 stalen vakwerkconstructies ontworpen die de kanaalplaatvloer te dragen. Het dak is ter plaatse van de uitkraging licht uitgevoerd in staal om de belasting op de vakwerken te beperken. In het overige deel van het gebouw is het dak uitgevoerd in kanaalplaten met druklaag om warmte en koude te accumuleren.

Bijzondere aspecten uitvoering

Omdat de bovenlaag van het talud van de stuwwal niet erg stabiel is heeft de aannemer is een spectaculaire uitvoeringsmethode bedacht. De staalconstructie incl. kanaalplaatvloeren en dak is boven de kelderbak opgebouwd en via 2 schuifbanen en vijzels uitgeschoven. Dit is in twee fasen gedaan omdat de bestaande vleugel voor een deel in de nieuwe vleugel steekt. Op deze manier is de nieuwe vleugel opgebouwd zonder dat het onderliggende talud belast werd.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

In het museum gebouw is een bijzondere staalconstructie gebruikt om het bouwkundig ontwerp en de functionele indeling van het gebouw, die voor de museumbeleving en het functionele gebruik erg belangrijk is, mogelijk te maken.