Skip to main content
Lucas van der Wee mouse

Oldelft Ultrasound

Delft

Oldelft Ultrasound bedrijf ontwikkelt, produceert en levert high-tech innovatieve ultrasone transducers aan producenten van medische apparatuur wereldwijd. Het nieuwe pand is een ecologisch, natuurinclusief gebouw.
De gevelrekken spelen daarbij een centrale rol. Deze zijn straks helemaal begroeid met een mix van klimplanten. De groenintegratie en de circulaire bouwmethodiek dragen bij aan een BREEAM-Excellent certificering van Oldelft.
De draagconstructie bestaat uit een staalskelet met losmaakbare kanaalplaatvloeren. Deze constructie is, omwille van de circulariteit, demontabel.

Projectgegevens

Locatie Heertjeslaan 10, 2629 JG, Delft
Opdracht cepezed projects, Delft
Architectuur cepezed, Delft
Constructief Ontwerp Pieters Bouwtechniek, Delft
Uitvoering cepezed bouwteam, Delft
Staalconstructie Hofman Staalbouw, Vroomshoop

Extra (boeiende) film

https://youtube.com/shorts/39_T1hy2UuA?feature=share

Algemene projectomschrijving

Oldelft Ultrasound bedrijf ontwikkelt, produceert en levert high-tech innovatieve ultrasone transducers aan producenten van medische apparatuur wereldwijd. Het nieuwe pand is een ecologisch, natuurinclusief gebouw.

De gevelrekken spelen daarbij een centrale rol. Deze zijn straks helemaal begroeid met een mix van klimplanten welke afgestemd zijn op de verschillende gevel oriëntaties. De groenintegratie en de circulaire bouwmethodiek dragen bij aan een BREEAM-Excellent certificering van Oldelft.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Het gebouw – met een volume van 38 bij 38 meter en drie lagen hoog – is opgebouwd uit twee generieke beuken met daartussen een middenzone. Deze zone bestaat uit drie zogenaamde cascaderende plateaus welke ingericht zijn met groen; de entreehal op de begane grond, een centraal atrium op de eerste verdieping en een buitenterras op de derde etage. De stijgpunten, toiletten, serverruimten en de technische installaties zijn gebundeld in twee technische kernen.

Het gebouw heeft grote, open en flexibel indeelbare vloervelden en een zekere overmaat om te toekomstige groei te faciliteren. Het is een duurzaam, circulair en ecologisch gebouw. De draagconstructie bestaat uit een staalskelet met losmaakbare kanaalplaatvloeren. De volledige constructie is, omwille van de circulariteit, demontabel.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

De gevel is voorzien van een 44-tal stalen gevelrekken rondom het gebouw waar een mix van klimplanten langs omhoog kan groeien. De klimplanten zijn afgestemd op de gevel oriëntatie en versterken de lokale ecologie maar zorgen ook voor een natuurlijke zonwering. Afhankelijk van de oriëntatie zijn er nestkasten, vleermuis kraamkasten of insectenhotels geïntegreerd in gevellamellen.  De gevelrekken bestaan uit koudgevormde kokers die op uitkragende funderingsbalkjes rusten aan de onderzijde. Aan de bovenzijde zijn ze gesteund door stalen kokertjes die uitkragen vanuit de hoofddraagconstructie en zijn voorzien van een thermische onderbreking.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Pieters Bouwtechniek en cepezed hebben samen een staalknopenboekje gemaakt in de TO-fase om constructieve en esthetische aandachtspunten en wensen te verduidelijken voor het aanbestedingsproces.

Alle knopen van de hoofddraagconstructie zoals de ligger-kolom, kolom-kolom en ligger-vloer verbindingen zijn demontabel en vaak remontabel uitgevoerd. Zie ook het kopje  ‘Innovaties op product-, concept- en bouwniveau’ voor meer uitleg.

Ter plaatse van het atrium zijn de kolommen doorlopende verticale elementen waardoor de liggers middels  diverse kluftverbindingen tussen de kolommen hangen. De kluft verbindingen met staalplaten aan de bovenzijde werken als horizontale trekband en zijn voorzien van een tweede draagweg. De liggers zijn ook direct de viderand afwerking waardoor de hoofddraagconstructie naast constructieve eisen ook esthetische eisen heeft.

Bijzondere aspecten uitvoering

Project Oldelft Ultrasound is zonder hoofdaannemer gerealiseerd onder coördinatie door cepezedbouwteam. Zowel het casco als inbouwpakket zijn partieel aanbesteed, waarbij voor ieder onderdeel van het gebouw afzonderlijk de best geschikte partij is geselecteerd. Bij de aanbesteding, detailengineering en uitvoering is op transparante wijze en in hechte samenwerking tussen opdrachtgever, adviseurs en bouwspecialisten steeds gestreefd naar de meest optimale realisatie van het ontwerp. De hoge kwaliteit van de zichtwerk staalconstructie met zijn bijzonder staalknopen is het resultaat van deze team effort.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Het project is ontwikkeld door cepezedprojects als nieuwe huisvesting van het bedrijf Oldelft Ultrasound. Hierbij is het casco generiek ontworpen maar afgestemd op de wensen van Oldelft Ultrasound. Er is zowel rekening gehouden met een toekomstige krip als groei van Oldelft Ultrasound.  Het gebouw kan functioneren als multi tenant gebouw waarbij individuele verdiepingen of afzonderlijke generieke beuken van het pand kunnen onderverhuurd kunnen worden . Ook is rekening gehouden met toekomstige uitbreidbaarheid van het gebouw indien meer ruimte nodig is. (zie ook het kopje ‘Materiaalgebruik (efficiëntie)’.

Duurzaamheid

Oldelft Ultrasound ontving het BREEAM-NL Excellent Nieuwbouw Oplevercertificaat voor de natuur-inclusieve circulaire kantoor- en productielocatie. Met een totaalscore van 72% heeft het project ruimschoots de rating ‘Excellent’ behaald.

In het ontwerp is veel aandacht besteed aan circulariteit. Onder andere de staalconstructie is demontabel door ‘droge’ montage en het gebruik van demontabele kanaalplaatvloeren. Ook is het gebouw al voorbereid op mogelijke uitbreiding in de toekomst en draagt zo bij aan de duurzaamheid ervan. Het gebouw is flexibel indeelbaar en zou potentieel multi-tenant kunnen faciliteren. Eerder behaalde het gebouw al het zeer zuinige energielabel (A++++) conform de huidige BENG-eisen.

Met deze intrinsieke circulariteit is het gebouw voorbereid op veranderend gebruik in de toekomst.

Naast circulair is het kantoor ook een ecologisch, natuurinclusief gebouw. Om dit te bereiken zijn onder andere grote gevellamellen geplaatst die begroeid zijn met een mix van klimplanten. De mix van klimplanten is afgestemd op de verschillende orientaties en vormen  een aantrekkelijke habitat vormen voor verschillende vogels en insecten. Ook is voorzien in insectenhotels, extra maatregelen voor bijen en nestkasten voor vleermuizen, vogels, egels en marters. Naast dat de gevelrekken dragers zijn  voor de lokale ecologie zorgen de begroeide gevellamellen ook voor een natuurlijke beschaduwing van de gevel.

Materiaalgebruik (efficiëntie)

Het gebouw bestaat uit grote prefab elementen die fabrieksmatige geproduceerd worden en droog gemonteerd zijn. Hierdoor worden een snelle bouwtijd gewaarborgd maar ook het materiaalgebruik in de elementen en het afval op de bouw beperkt.

Alle staalknopen zijn daarbij ontwikkelt met de ruwbouw=afbouw ingedachte; deze secuur ontworpen staalknopen zijn zichtbaar en niet verder afgewerkt met zetwerken of andere bouwkundige elementen.

De uitbreidbaarheid van het gebouw is geborgd aan de oostzijde. De volledige gevel is demontabel en de hoofddraagconstructie en fundering over gedimensioneerd zodat hier in de toekomst zonder grote ingrepen op aangesloten kan worden.

Energiegebruik en verbruik tijdens bouw en gebruik

Het gebouw is voorzien van een WKO installatie en een uitgebreide PV-installatie op het dak. De PV-panelen voorzien in meer dan de helft van de energie behoefte van het gebouw waardoor het een energie label A++++ heef gekregen.

Mate van overlast (bouwwerkzaamheden) voor mens en dier

Het toegepaste paalsysteem is trillingsarm (van ‘t Hek combipalen). Daarnaast is (op de funderingsbalken na) het gehele skelet prefab uitgevoerd, middels een staalconstructie, kanaalplaatvloeren, prefab kernwanden, prefab trappen, prefab stalen trappen en prefab HSB gevel, wordt de bouwtijd zo kort mogelijk gehouden  en afval op de bouwplaats geminimaliseerd, wat de overlast op de omgeving beperkt.

Innovaties op product-, concept- en bouwniveau

De stalen knopen en de koppelingen tussen de kanaalplaat en stalen THQ liggers zijn demontabel uitgevoerd, met de aanvullende wens om geen verbindingsmiddelen in het zicht te hebben. De lijfplaten van de THQ liggers hebben een lichte afschuining gekregen waardoor ontkisten van de kanaalplaten tijdens demontage vereenvoudigd wordt.

Rondom de koppelankers die in de sleufsparingen van de kanaalplaatvloeren worden ingebracht is isolatiemateriaal aangebracht. Dit kan verwijderd worden bij demontage. Het anker kan dan vanaf de bovenzijde als navelstreng worden doorgeknipt. De zones waar geen koppelankers zitten zijn net als de kelkvoegen simpelweg afgestort, om zo een (versprongen) drukpunt te realiseren aan de bovenzijde. Hiermee is de verbinding demonteerbaar, maar niet volledig remonteerbaar, dat wil zeggen, er zijn bewerkingen nodig aan de kanaalplaat om deze geschikt te maken voor hergebruik.

Alle verbindingsmiddelen van de ligger-kolom en kolom-kolom verbinding zijn blind weggewerkt, maar wel achteraf nog toegankelijk voor demontage. Zo zijn de kolommenvoeten met holtes uitgevoerd waardoor de boutverbindingen aan de bovenzijde van de THQ liggers afgedekt worden. De gehele hoofddraagconstructie kan door deze droge verbindingen gedemonteerd en remonteert worden.