Skip to main content
Stijn Poelstra mouse

cleanroomgebouw 5D ASML

Veldhoven

De staalconstructie met een stramien van 26x27 m overspant de cleanrooms, draagt de installatieverdieping en drie kantoorlagen én is vier uur brandwerend dankzij een horizontale brandscheiding.

Projectgegevens

Locatie De Run 6501, Veldhoven
Opdracht Veldvast, Veldhoven
Architectuur Van Aken architecten, Eindhoven
Constructief Ontwerp Arcadis Nederland, Den Bosch
Uitvoering Bouwers met Visie, Veldhoven
Staalconstructie Moeskops Staalbouw, Bergeijk

Algemene projectomschrijving

Het cleanroomgebouw 5D is de laatste uitbreiding van drie grote gebouwen op de campus van ASML. Alle drie gebouwen bestaan uit cleanrooms op de begane grond, een technische ruimte als tussenlaag en daarbovenop (over een deel van het dak) drie bouwlagen met kantoren en laboratoria. Door de kantoren op de productieruimte (de cleanrooms) te plaatsen ontstaat een compact volume met een minimaal grondgebruik. Dit is een duurzame oplossing met zeer korte afstanden tussen research en productie.
De zes kantoren, met een gezamenlijk vloeroppervlak van 20.000 m2, vormen een compleet nieuwe 'bovenstad' die geheel zelfvoorzienend, zelfs met een eigen park waarin de werknemers kunnen ontspannen. Door de zeer kapitaalintensieve productie bij ASML stelt de verzekeraar een zeer strenge brandwerendheidseis van vier uur.
De opvallende schoorsteen met drie schoorsteenbuizen is de blikvanger van het gebouw. Om die reden is de staalconstructie van de schoorsteen bewust wat fors gedimensioneerd.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Gebouw 5D heeft in de productieruimte grote kolomvrije overspanningen op een stramien van 26x27 m. De stalen vakwerkspanten met een hoogte van 6 m zijn opgenomen in de technische ruimte. Hierin bevinden zich de installaties die de onderliggende cleanrooms voorzien van de noodzakelijke extreem stofvrije lucht en alle overige infra. Om te voldoen aan de brandwerendheidseis van 240 minuten is een horizontale brandscheiding ontwikkeld tussen de cleanrooms en de bovenliggende kantoren. De staalconstructie van de kantoren staat met kantelnokken op de vakwerkspanten. Bij een brand in de 'bovenstad' kunnen de kantoren instorten zonder schade te veroorzaken in de onderliggende cleanrooms en technische ruimte. De brandscheiding is zo ontworpen dat de productie in de cleanrooms continue kan doorgaan, terwijl de brandweer in de 'bovenstad' aan het blussen is.
De complete staalconstructie (2500 ton) is in korte tijd ontworpen en geproduceerd: zes maanden van het eerste schetsontwerp tot het inhangen van het eerste vakwerkspant. Daarna zijn in zes weken tijd tweeënzestig spanten gemonteerd met een gewicht van 17 tot 59 ton per stuk.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk