Skip to main content
mouse

Verkeersbrug Zuidwestelijke Randweg N207

Gouda

De nieuwe ophaalbrug over de Hollandse IJssel is horizontaal geöriënteerd voor een rustig beeld, de lange stalen hameitorens en balanspriemen staan en bewegen naast de brug.

Projectgegevens

Locatie Hollandsche IJssel, verbindingsweg naar Schoonhoven, Gouda
Opdracht Provincie Zuid-Holland, Den Haag
Architectuur ipv Delft, ingenieursbureau voor productvormgeving, Delft
Constructief Ontwerp Hollandia Infra, Krimpen aan den IJssel
Uitvoering Bouwcombinatie GG207, p/a Boskalis, Rotterdam
Staalconstructie Hollandia Infra, Krimpen aan den IJssel

Algemene projectomschrijving

De ophaalbrug maakt deel uit van het project 'Zuidwestelijke Randweg N207, Brug over de Hollandse IJssel en de verbindingsweg naar Schoonhoven' en gerealiseerd door bouwcombinatie GG 207 (Van Hattum en Blankevoort, Boskalis, KWS Infra en Hollandia). Bij realisatie is het de grootste ophaalbrug van Nederland.
In verband met het toegenomen verkeer rond Gouda is de provinciale weg N207 uitgebreid. Het nieuwe deel loopt om de bebouwde kom van Gouda en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in Gouda en de Krimpenerwaard.
In de verkennende fase zijn diverse brugtypen bekeken, waarbij al snel duidelijk werd dat een ophaal- of staartbrug het beste in de locatie paste, met een voorkeur voor een 95 m lange ophaalbrug.
Met het lange en slanke silhouet is de brug beeldbepalend in de rondweg en de directe omgeving geworden. Op basis van het ontwerp heeft de staalbouwer een compleet constructief ontwerp van de brug en aandrijving gemaakt.
Het volledige werk omving het ontwerpen, realiseren, bedrijfsgereed opleveren en 20 jaar onderhouden en is gebaseerd op het zogeheten Systems Engineering. De brug biedt twee rijbanen voor wegverkeer, twee rijbanen voor fietsverkeer en één voetpad.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De elektro-hydraulisch aangedreven ophaalbrug bestaat in hoofdzaak uit het volledig stalen brugval van 30 m lang en 17 m breed, de twee stalen balanspriemen van elk 42 m lang en de twee, elk 45 ton wegende, stalen hameistijlen. De ballastkelder en de elektrische plus hydraulische installatie voor de aandrijving resulteert in een totaal van ±670 ton staal.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Om het horizontale karakter van de omgeving te benadrukken, is gekozen voor lage hameitorens en balanspriemen die zich daardoor relatief laag boven het brugdek bevinden.
Het steunpunt aan de kant van de hameitorens is zodanig vormgegeven dat de ondersteuning van het brugdek en de fundering van de hameitorens los van elkaar blijven. Zo oogt het minder massief en is de functie duidelijk afleesbaar. De hameitorens staan naast de brug, zodat de balanspriemen bij opening van de brug ook naast het brugdek wegzakken.
Het constructieve brugontwerp is integraal uitgevoerd en omvat naast het dimensioneren van de staalconstructie en bewegingswerk tevens de raakvlakken met civiel, elektra, hydrauliek en voorzieningen om de brug op afstand te kunnen bedienen.
Het reduceren van het onderhoud is ook een belangrijk aandachtspunt geweest. Daarnaast is het ontwerp zodanig, dat het scheepvaartverkeer op de Hollandsche IJssel zonder hoogtebeperkingen mogelijk blijft.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

In het staalwerk van hamei, balanspriem en hekwerk is een subtiel lijnenspel met hoekverdraaiingen aangebracht. Deze facettering zorgt ervoor dat de hameitorens en de balanspriemen minder massief ogen doordat het vlak wordt gebroken. Ook lijkt de onderzijde van het contragewicht iets omhoog te gaan.
De plaatsing van cameramasten, slagbomen, verkeersseinen en lichtmasten is bewust gegroepeerd, voor een rustig beeld.
Verder is de bevestiging van de balanspriemen met de draaipunten vormgegeven met een wigvormige vangconstructie, waardoor ten eerste de montage van de balansen in korte tijd kon plaatsvinden, er ten tweede geen las- of boutverbinding nodig is en ten derde de verbinding geen ruimte inneemt.
Vanwege de grote kracht om de brug te openen in combinatie met de slechts beperkt beschikbare ruimte is er voor gekozen om twee grote cilinders (elk met een diameter van Ø 600 mm en 6500 mm lang) in de kelder te plaatsen, waarbij de cilinders zijn bevestigd op

Bijzondere aspecten uitvoering

Voor het afmonteren, in bedrijfstellen en testen van de beweegbare brug zijn de voorbereidingen op de montagewerkzaamheden al grotendeels in de werkplaats verricht, zodat de brug voor 99% gereed was bij aankomst op locatie in Gouda. Hierdoor kon de montage van het val en de balanspriemen binnen twee dagen worden gerealiseerd.
Om een vrije doorgang te krijgen voor de scheepvaart is de brug, na het plaatsen van het 220 ton zware val en de twee balanspriemen (elk 350 ton inclusief ballast) en het koppelen van de hangstangen, direct in de geopende toestand gezet. Hiermee is de stremming voor de scheepvaart tot een minimum beperkt.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

De aandrijving van de brug wordt gerealiseerd met twee hydraulische cilinders. Om er voor te zorgen, dat de beschikbaarheid van de brug zo hoog mogelijk is, zijn brug en aandrijving zodanig uitgevoerd, dat het mogelijk is de brug op slechts een cilinder te bewegen. In geval er dus een cilinder defect is of gereviseerd wordt, kan de brug toch normaal geopend worden.