Skip to main content
Frank Karssing mouse

Transformatie kantoorgebouw Alliander

Duiven

Bij het op circulaire grondgedachten gebaseerde vernieuwd kantoor van netwerkbedrijf Liander zijn op 1.550 medewerkers geherhuisvest volgens het Nieuwe Werken. Staal is ingezet voor de speciaal op luchtcirculatie ontworpen kapconstructie en voor de gevels van de omhullende kas.

Projectgegevens

Locatie Dijkgraaf 4, Duiven
Opdracht Volker Wessels Vastgoed, Nieuwegein
Architectuur Architectenbureau RAU, Amsterdam
Constructief Ontwerp Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Amsterdam
Uitvoering Boele & Van Eesteren, Rijswijk
Staalconstructie CSM Steelstructures, Hamont-Achel, Belgie

Algemene projectomschrijving

Bij de transformatie stonden vijf thema’s centraal: het nieuwe werken, circulariteit, energie-positiviteit, relatie met gebied (later genaamd Groene Allianties) en integraliteit. Door ‘co-creatie' tussen het bouwconsortium en de medewerkers van Liander is een definitief ontwerp gerealiseerd voor een complex van vijf bestaande gebouwen, die worden uitgebreid en overkapt met een ‘klimaatkas' en een opgetild dak. Hierbij is maximaal gebruik gemaakt van de bestaande gebouwen. Het gebouwencomplex wekt meer energie op dan het gebruikt. Het concept voor de nieuwe huisvesting bestaat uit het bewust behouden en aanpassen van bestaande gebouwen; dit zowel uit economisch, esthetisch als circulair oogpunt. Met als startpunt het hergebruik van de bestaande gebouwen is uiteindelijk 93% van alle materialen circulair toegepast in het project. Door het overdekken van de buitenruimten tussen de gebouwen zijn plekken voor ontmoeting tussen de medewerkers ontstaan, passend in de nieuwe werkconcepten. Dubbel gebruik van functies zorgt ook voor minimaal vierkante meters gebouw. De herhuisvesting als totaal is energiepositief, niet alleen het gebouwgebonden energieverbruik maar ook het gebruiksgebonden energieverbruik. Met de gemeente Duiven en bedrijven in het gebied is een Groene Alliantie geïnitieerd welke diverse duurzame projecten op het bedrijventerrein heeft gerealiseerd en de totale verduurzaming van het gebied ter hand neemt. Daarnaast vormt het gebouw een voorbeeldproject op nationaal en internationaal niveau.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

De vormgeving van het dak (golfslag) is gekozen om klimaattechnische redenen (luchtcirculatie), waarbij later in het ontwerpproces is gekozen voor een ander, minder traditioneel (ventilatiepuls)systeem (BaOpt), voor meer grip op de temperatuur en het temperatuursverloop.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Een deel van de glazen gevel bevindt zich boven de bestaande gebouwen. De bestaande daken zijn licht gedimensioneerde stalen constructies met weinig overcapaciteit. Er ontstaan dan twee constructieve oplossingen: het bestaande dak verstevigen of de gevel aan het nieuwe dak hangen. Kostentechnisch is de tweede optie efficiënter. Veel van de gevels hangen aan het overstek en in de gehele detaillering van de gevel en de aansluiting met de bestaande gebouwen is rekening gehouden met het doorbuigen van deze dakoverstekken. De vervormingen van het dak door de gevels wordt gecompenseerd bij de aansluiting van de gevelstijl op het dak. Hier is een stelmogelijkheid aangebracht waardoor tijdens de bouw de gevel in hoogte gecorrigeerd kan worden en horizontaal kan worden aangebracht.

Bijzondere aspecten uitvoering

Bij de bouw van het complex zijn grondstoffen en materialen maximaal circulair toegepast. Niet alleen het uiteindelijke gebouw maar het gehele proces is duurzaam. Alles wat uit de oudbouw nog bruikbaar was, is hergebruikt: van dakconstructie, gevels, deuren (in nieuwe meubels) en plafondplaten tot de toiletpotten aan toe. Bij het ophogen van een van de gebouwen heeft de dakconstructie tijdelijk op het parkeerterrein gelegen en is daarna teruggeplaatst/hergebruikt. Doordat de pv-panelen opzettelijk eerder zijn geplaatst is de bouw zelfs energiepositief geweest, voor het eerst in Nederland.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Het gebouw is gegarandeerd energieleverend voor 15 jaar door een beheerdersovereenkomst. Dit is geborgd doordat het consortium voor 15 jaar verantwoordelijk is voor het onderhoud en de energieprestatie. Bij de oplevering is aangetoond dat 93% van de grondstoffen en materialen circulair is toegepast. Het aantonen gaat met een grondstoffenpaspoort. Een voorbeeld: oude overalls zijn gebruikt als isolatie voor de binnenmuren. Iets wat wereldwijd vernieuwend is. Het gebouw heeft een BREAAM Oustanding-ontwerpcertificaat gekregen.
Dankzij de zonnepanelen en het gebruik van grondwater voor warmte-koudeopslag, is het energiezuinige complex zelfs CO2-neutraal en in staat te voorzien in de eigen energiebehoefte. Overcapaciteit wordt geleverd aan de omgeving. De keuken is duurzaam, en er wordt bij de inkoop van computers en kopieermachines rekening gehouden met het energieverbruik. Delen van het gebouw kunnen worden gesloten waardoor mensen zich concentreren en er bij een lage bezettingsgraad het gebruik per m2 oppervlak wordt geïntensiveerd.

Duurzaamheid

Materiaalgebruik (efficiëntie)

Energiegebruik en verbruik tijdens bouw en gebruik

Mate van overlast (bouwwerkzaamheden) voor mens en dier

Innovaties op product-, concept- en bouwniveau