Skip to main content
mouse

Taanbrug

Schiedam

De vormgeving van de nieuwe brug sluit aan bij de bestaande typologie van Schiedamse bruggen en voegt zich naar het historische stadsbeeld.

Projectgegevens

Locatie Taansteeg over de Lange Haven, Schiedam
Opdracht Gemeente Schiedam, Schiedam
Constructief Ontwerp SPIE Nederland (Smart city), Wijhe
Uitvoering SPIE Nederland (Smart city), Wijhe
Staalconstructie SPIE Nederland (Smart city), Wijhe

Algemene projectomschrijving

De gemeente Schiedam beoogt met de toevoeging van een extra langzaam-verkeersbrug over de Lange Haven ter hoogte van de Taansteeg de uitwisseling van voetgangers en fietsers tussen de Lange Haven en de Hoogstraat te verbeteren. Maar dan wel in een traditionele vormgeving. Dit is gerealiseerd door een UAV-GC 2005/D&C-contract met EMVI voor het ontwerpen, engineeren, fabriceren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van een handmatig bedienbare dubbele ophaalbrug met een 'klassiek' vormgegeven karakter.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De dubbele ophaalbrug is uitgevoerd in staal S355. Er is voor een open constructie gekozen. De stalen brug is direct op stalen funderingspalen geplaatst. Het dek is in hout uitgevoerd vanwege de authentieke uitstraling. De naam van de brug is in de boogvorm van de hameipoorten verwerkt.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

De typologie van de Taanbrug wordt gekenmerkt door het historisch karakter van de bestaande bruggen in en om de Lange Haven. De beeldbepalende elementen uit de historie worden ook bij de Taanbrug aangebracht. Ter referentie zijn hiervoor de Appelmarktbrug, Korte Havenbrug, Willemsbrug en Ooievaarsbrug gebruikt. Een gelijk silhouet als de Appelmarktbrug is in het ontwerp opgenomen. Zo wordt een verbintenis gemaakt met die tijdsgeest. Elementen voor de authentieke uitstraling zijn onder meer de tuiverbindingen aan de balans en de hameipoort met schoren. Ze geven een beeld voor hoe in eerdere tijden de stabiliteit van de balans en de hameipoort werd gewaarborgd. De vormgeving zit met name in de details. Als voorbeeld: de leuningen. Deze moeten een historische uitstraling hebben, maar aan de huidige normen voldoen. Dit kan leiden tot een lompe constructie. Bij de leuningen is door een slimme vormgeving een 'slank' balans gevonden tussen historische uitstraling en de huidige normen.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Aangezien de opdrachtgever de eis had gesteld: geen spatkrachten op de bestaande kademuren, staat de brug solitair. De ophaalbruggen worden los van elkaar geplaatst (geen contact tussen de brugvallen bij de voorhar) en zijn ook niet verbonden met de naastliggende kades. De overblijvende horizontale krachten (10% van de gelijkmatige belasting) worden via de palen overgebracht naar de ondergrond. Dit is gerealiseerd door de brugvallen te voorzien van staartliggers, die achter het draaipunt uitsteken en de verticale kracht overbrengen naar de aanbrug via een aanslag. Op verzoek van de bewoners in de omgeving, die een nostalgische beleving rondom de brug wensten, heeft de opdrachtgever als aanvullende eis gesteld: de brug moet door twee brugwachters met de hand bediend worden. Daartoe zijn beide bruggen optimaal gebalanceerd, waardoor de bewegingskrachten minimaal zijn. De traditionele aandrijving met heugelstangen is onveilig in deze toepassing, daarom is om arbotechnische reden gekozen voor gekromde tandsegmenten. Deze zijn direct op de staartliggers geplaatst. De handbediening met een ratel via een zelfremmende wormwielkast is een vernuftige eeuwenoude wijze van bediening. De kast is compact en tevens veilig voor bediening. Optioneel kan in de toekomst in dezelfde kast een elektromotor met rem worden ingebouwd om de installatie elektromechanisch in beweging te zetten.

Bijzondere aspecten uitvoering

De brug is zonder kespen uitgevoerd. Hierdoor is de positionering van de paalfundering kritisch. Door een logische bouwvolgorde en tussentijdse maatcontrole is dit goed verlopen. Er is gekozen voor 20 m lange buispalen die geboord zijn in de bodem. Door te boren zijn trillingen en mogelijk schade aan de omliggende percelen voorkomen.
De remmingwerken zijn ook op stalen buispalen geplaatst. Houten palen zijn te kort om de krachten bij een aanvaring op te nemen en af te leiden van de fundering van de brug. Deze stalen buispalen worden voorzien van een afwerking van hout met een paalmuts. Op deze wijze wordt een houten paal nagebootst. De afwerking is na de levensduur van het hout te vervangen door een nieuwe, zonder dat de gehele paal moet worden getrokken. Op deze wijze is slim omgegaan met toekomstig onderhoud en past het remmingwerk bij het historische karakter van de brug. De werkzaamheden op locatie zijn vanaf het water, hindervrij voor de omgeving, uitgevoerd.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk