Skip to main content
©Jannes Linders mouse

Stationsgebouw Den Haag Centraal

Den Haag

In het kader van het Nieuwe Sleutelproject (NSP) wordt in opdracht van de Gemeente Den Haag, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VROM), de Nederlandse Spoorwegen en ProRail een nieuw Openbaar Vervoer Terminal (OV-Terminal) in Den Haag gebouwd. Dit integrale openbaarvervoersknooppunt sluit aan op ontwikkelingen in bus-, trein- en tramvervoer.

Projectgegevens

Locatie Kon. Julianaplein 10, 2595, Den Haag
Opdracht ProRail, Utrecht
Architectuur Benthem Crouwel Architects, Amsterdam
Constructief Ontwerp Sweco Nederland bv, De Bilt
Uitvoering Strukton Worksphere, Utrecht
Staalconstructie Rijndijk Constructions, Eindhoven

Algemene projectomschrijving

De OV-Terminal bestaat uit drie glazen gevels en een glazen dak. Dit levert een overzichtelijk en transparant gebouw op zonder voor- of achterkant, maar met een goede aansluiting op de omgeving. In het Masterplan ‘Den Haag Nieuw Centraal’ wordt de verbinding met de stad gecreëerd door vier entrees. De OV-Terminal krijgt hierdoor vier ‘voorkanten’: aan het Koningin Julianaplein, de Rijnstraat, het Anna van Buerenplein en het busplatform. Om de vierzijdigheid van het gebouw te versterken, heeft het dak een diagonaal patroon via een web van kruizen.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Het volledige dak wordt ondersteund door acht kolommen die in het hart van de perrons zijn gepositioneerd op het bestaande stramien. De kolommen zijn zodanig vormgegeven dat de vier uithouders de diagonale verdeling van het dak dragen, in het hart van een kruis. Door de positie en hoek van de uithouders worden de overspanningen in het dak verkleind en gelijkmatig verdeeld. Er dienen voorzieningen te worden getroffen voor de aansluiting van het dak van de OV-Terminal aan het bestaande kantoorgebouw Stichthage, ter ondersteuning van de hal en het opvangen van de windbelasting. Conform de opgave van de constructeur moet bij de middenkern onder de vloer van de vijfde verdieping van Stichthage een stalen frameconstructie worden geplaatst. De dakconstructie gaat ter hoogte van de Rijnstraat en het Anna van Buerenplein over in de gevelconstructie. De gevel rust op een doorgaande staalconstructie: de plint. Deze plint krijgt ondersteuning van kolommen die, onafhankelijk van stramienen en bovenliggende gevelconstructie, in een regelmatig patroon zijn geplaatst.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Voor de toegankelijkheid bestaan de entrees aan de zijden van de Rijnstraat, Anna van Buerenplein en het busplatform uit automatische schuifdeuren. Door deze reguleerbare openingen is het mogelijk in te spelen op het buitenklimaat en kan de toegang ’s nachts worden gesloten. Om ruimte te creëren in de stationshal, zullen de sporen 3 t/m 6 naar achteren worden geplaatst ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. Het tramplatform bestaat uit een viaduct, vanaf het kantoorgebouw van de VROM tot aan de Koninklijke Bibliotheek, dat dwars door de stationshal loopt.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Bij verbouwingen van stations moet altijd rekening worden gehouden dat tijdens de bouw het station open moet zijn: 'Bouwen met de winkel open'. Daarom is er een tijdelijk dak gebouwd dat gebruikt kon worden als werkvloer. Boven dit tijdelijk dak, dat uit een eenvoudige staalconstructie bestond en afgedekt was met geprofileerde staalplaat en multiplex, kon het gehele nieuwe dak gemaakt worden tot en met afwerking en nabehandeling.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Het glazen dak is opgebouwd uit piramidevormige elementen die op het web van kruizen zijn geplaatst, met een dicht element in het hart van iedere piramide. Deze elementen, rookluiken die openen bij brand, zorgen voor zonwering, fungeren als ventilatieluiken en dragen bij aan een betere akoestiek. Rondom deze ventilatieluiken worden acht ruiten geplaatst met een gemiddelde afmeting van 1,5x3,2 m. In het dak zijn op de kruispunten verlichtingsarmaturen aangebracht die de algehele verlichting verzorgen. De stalen balken in het dak zijn bekleed met geluidsisolatie om de nagalmtijd sterk te reduceren.