Skip to main content
Rene de Wit / Koen van Velsen mouse

Openbaar vervoer terminal Breda

Breda

In het herontwikkelde stationsgebouw zijn staalconstructies toegepast in de vorm van vakwerken voor de perronoverkapping en stalen portalen voor het 20.000 m2 grote kantoorblok aan de noordzijde.

Projectgegevens

Locatie Stationsplein 16, Breda
Opdracht Prorail (penvoerder van combinatie met NS Stations en gemeente Breda), Utrecht
Architectuur Koen van Velsen architecten, Hilversum
Constructief Ontwerp Royal HaskoningDHV, Rotterdam
Uitvoering Ballast Nedam / Hurks, Nieuwegein/Eindhoven
Staalconstructie Staalbouw Nagelhout Bakhuizen, Bakhuizen

Algemene projectomschrijving

In de Openbaar Vervoer Terminal Breda is ruim 128.000 m² bvo (her)ontwikkeld tot trein- en busstation, kantoren, commerciële ruimten, recreatieve en maatschappelijke voorzieningen, circa 150 woningen, (on)bewaakte fietsenstallingen voor circa 6000 fietsen, 750 auto parkeerplaatsen en openbare buitenruimten en pleinen. OVT Breda verenigt dus een trein- en busterminal met woningen, kantoren, retail en parkeergelegenheid voor auto en fiets.
Het hart van het nieuwe station bestaat uit de drie spoorperrons met 20.000 m2 grote perronoverkapping met daarboven 720 parkeerplaatsen. Het parkeerdek is ontworpen als één plaat (280x100 m), omdat dilataties niet wenselijk zijn in verband met onderhoud. Tijdens de bouw moest het station in gebruik blijven. Door de constructie eenvoudig met gelijke en relatief lichte prefab elementen te ontwerpen, kon het monteren snel en met repetitie plaatsvinden.
De hoofddraagconstructie bestaat uit 3 m hoge stalen vakwerkliggers op prefab betonkolommen. De vakwerken staan h.o.h. 16,8 m met kanaalplaten, overspannen 22 m en worden ingeklemd tussen de betonnen kolommen. De hellingbanen fungeren als stijve schoren. In dwarsrichting zorgt de inklemming van de poten (in de over de sporen overspannende stalen vakwerken) voor stabiliteit. Verschilvervormingen ten gevolge van temperatuurverschillen is in de bouwkundige detaillering meegenomen.
Met CFD -berekeningen is aangetoond dat de vakwerken zonder brandwerende bekleding kunnen, waardoor meer dan 10.000 m2 bekleding/coating ter waarde van € 1 miljoen is bespaard.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Staalconstructies zijn in de vorm van vakwerken voor de perronoverkapping en stalen portalen voor het 20.000 m2 grote kantoorblok aan de noordzijde toegepast.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Belangrijk esthetisch uitgangspunt in het architectonisch ontwerp is dat de terminal op perronniveau een zo open mogelijk karakter heeft. Reizigers kijken op deze wijze als het ware door het hele gebouw heen en hebben zicht op de naastgelegen perrons. De glazen gevels aan zowel noord- als zuidzijde verbinden de terminal daarbij tevens met de stad. Met de stalen vakwerken in het parkeerdek is de constructie slank en open.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

De dilatatie-loze plaat van de overkapping is mogelijk door te ontwerpen op vervormingen. De kolommen kunnen de vervormingen opnemen, de opleggingen op de gebouwen langs de overkapping zijn flexibele rubberopleggingen, en de bouwkundige gebouwschil is zodanig ontworpen dat vervormingen opneembaar zijn, zonder dat deze dilataties zichtbaar zijn.

Bijzondere aspecten uitvoering

Het station bleef tijdens de bouw in gebruik. De bouw van het parkeerdek heeft in fasen 1,5 jaar in beslag genomen. Gedurende de bouw ondervond het dek diverse vervormingen door wind, scheefstand en temperatuur. Uitgaande van de vervormingsvrijheden in de eindsituatie van de details, is een plan opgesteld waarbij het dek in delen is opgebouwd. Met deze toleranties en de minimale opleglengte van de kanaalplaten zijn de oplegplaten van de vakwerkspanten voor de kanaalplaten uitgewerkt. De detaillering is afgestemd op de bouwkundige bekleding van de vakwerken, zodat in de eindsituatie hiervan niets is te zien. Na de 1e uitvoeringsfase is het tijdstip bepaald waarop alle bouwdelen kunnen worden gekoppeld en aangesloten op de hellingbaan voor de definitieve stabiliteit en de tijdelijke stabiliteitsverbanden kunnen worden verwijderd. Omdat het detail is bepaald met een nultemperatuur van 15 °C, zijn de werkzaamheden in oktober uitgevoerd, omdat dan dezelfde gemiddelde temperatuur heerst.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Combinatie van overkapping over de perrons, parkeervoorziening en verbinding tussen de noordelijke kantoren en woningen en de woningen aan de zuidkant,