Skip to main content
Mariska Stieber mouse

Gemeentehuis Leiderdorp

Leiderdorp

Een compact laag gebouw met een gunstige verhouding geveloppervlak-vloeroppervlak, heeft een als 'binnenwereld' vormgegeven atrium en parkeervoorzieningen op het dak.

Projectgegevens

Locatie Willem Alexanderlaan 1, Leiderdorp
Opdracht Dura Vermeer Vastgoed, Houten
Architectuur VVKH Architecten, Leiden
Constructief Ontwerp IMd Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
Uitvoering Dura Vermeer bouw, Leidschendam
Staalconstructie Willems constructie, Boven Leeuwen

Algemene projectomschrijving

De hoofddraagconstructie van zowel de loods als het gemeentehuis zijn opgebouwd uit een staalconstructie. De verdiepingvloer van het gemeentehuis bestaat uit een wingvloer met een computervloer voor optimale flexibiliteit. In de vloeren is betonkernactivering opgenomen.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Het gemeentehuis is opgebouwd uit vier draaglijnen waartussen de vloer en het dak overspannen. De constructie bestaat uit stalen kolommen en geïntegreerde stalen liggers. De laatste reduceert de bouwhoogte(n). In het midden van het gebouw is een grote vide in de verdiepingvloer gemaakt met lichte dakopbouw van houten spanten en glazen gevels.
De loods van gemeentewerken is volledig opgebouwd uit een stalen constructie. Het minimaliseren van het materiaal stond bij het constructieve ontwerp van de loods centraal. Door groenvoorzieningen op en tegen de gevels ontstaat een natuurlijke gevelbekleding.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Een alternatief op het parkeerdak is een parkeerkelder. Maar dat kost veel materiaal en vraagt bovendien een dure bouwput.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

De verdiepingvloer van het gemeentehuis bestaat uit een wing-vloer met een overspanning van 14,4 m. Deze grote overspanning is niet eerder met dit vloertype toegepast. In deze vloer is niet alleen betonkernactivering toegepast maar ook ruimte gelaten voor de technische installaties. Door een computervloer als dekvloer, kunnen de installaties in de vloer van bovenaf bereikt worden.
Aangezien de vloer op geïntegreerde liggers is opgelegd zijn er torsiekoppelingen noodzakelijk. Aangezien de druklaag van de vloer niet gestort is, is een gebruikelijke oplossing van stekankers niet mogelijk. Een gepaste oplossing is gevonden door het instorten van lasplaten.

Bijzondere aspecten uitvoering

De hellingbaan om het parkeerdak te bereiken loopt langs de loods omhoog. Aangezien de loods en het gemeentehuis op geruime afstand van elkaar geplaatst zijn is er een stalen brug toegepast tussen de gebouwdelen.
Deze brug bestaat uit twee vakwerkspanten waartussen een kanaalplaatvloer geplaatst is. De gebouwdelen zijn ingemeten tijdens de ruwbouw en de vakwerkspanten zijn op maat gemaakt.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Duurzaamheid

Het gebouw kan voor meerdere functies gebruikt worden: het heeft grote kolomvrije overspanningen, hoge vloerbelastingen en een computervloer. In de plattegrond zijn slechts enkele wanden toegepast en deze maken deel uit van de 2 kernen. Het gevolg is dat het gehele vloeroppervlak vrij indeelbaar is.

Materiaalgebruik (efficiëntie)

Met hoogwaardige staalkwaliteiten is een optimaal gebruik gemaakt van het materiaal. Voor de doorgaande geïntegreerde liggers is de krachtwerking in de liggers maatgevend boven de doorbuiging. Aan de gevels van de loods zijn stalen netten geplaatst waartussen begroeiing komt.

Energiegebruik en verbruik tijdens bouw en gebruik

Met hoogwaardige staalkwaliteiten is een optimaal gebruik gemaakt van het materiaal. Voor de doorgaande geïntegreerde liggers is de krachtwerking in de liggers maatgevend boven de doorbuiging. Aan de gevels van de loods zijn stalen netten geplaatst waartussen begroeiing komt.

Mate van overlast (bouwwerkzaamheden) voor mens en dier

Het project is gesitueerd naast de A4 snelweg buiten de bebouwde kom van Leiderdorp. Ten tijde van de bouwwerkzaamheden, waren ook de werkzaamheden aan de A4 in volle gang. Mede hierdoor was de overlast van de bouwwerkzaamheden minimaal.

Innovaties op product-, concept- en bouwniveau

Er zijn innovaties op het gebied van nieuwe producten en ontwerp toegepast bij de bouw. Op productniveau spring hier natuurlijk de wingvloer uit. De vloer combineert de voordelen van een kanaalplaatvloer met die van een breedplaatvloer.
Constructief gaf dit enkele uitdagingen. De staalconstructie moet fungeren als trekband voor de stabiliteit. En er moet een bijzondere koppeling gemaakt worden tussen de vloeren en de geïntegreerde stalen liggers. De torsiekoppeling is in de vloerplaten opgenomen. De hoogte van het beton is nabij de oplegging is beperkt. De krachten voortkomend uit het koppel zijn daardoor groot. Bij het zoeken naar een verankering speelde het productieproces ook een grote rol. Uiteindelijk is de oplossing gevonden in een ingestorte lasplaat.