Skip to main content
mouse

Equiduct Grandorse

Kronenberg

In opdracht van Hippisch Centrum De Peelbergen en de Gemeente Horst aan de Maas heeft Wagemaker een brug ontworpen die de verbinding legt tussen de verschillende evenemententerreinen. De brug maakt deel uit van de paardensport-evenementen en wordt ook gebruikt als toegang voor beheer en onderhoud. Dit alles om de Peelstraat te ontlasten.

Projectgegevens

Locatie Peelstraat, Kronenberg
Opdracht Gemeente Horst aan de Maas en Grandhorse
Architectuur Wagemaker, Rosmalen
Constructief Ontwerp Wagemaker, Rosmalen
Uitvoering Stevacon bouw, Wessem
Staalconstructie Kersten, Wanssum

Documenten

Algemene projectomschrijving

In opdracht van het hippisch centrum De Peelbergen en de Gemeente Horst aan de Maas heeft Wagemaker een brug ontworpen die de verbinding legt tussen de verschillende evenemententerreinen. De brug maakt deel uit van de paardensport-evenementen en wordt ook gebruikt als toegang voor beheer en onderhoud. Dit alles om de Peelstraat te ontlasten. Het bouwteam is in een zeer vroeg stadium van het project met elkaar in contact gebracht en heeft dit ontwerp gezamenlijk gerealiseerd.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Het brugdek bestaat uit weervast staal. Door de onderhoudsarme eigenschappen is hiermee een kostbare coating en onderhoudsregime voorkomen. Door de trogvorm van het dek is de overspanning in één keer mogelijk. Zo wordt visueel ruimte gecreëerd voor de onderdoor gaande weg. Dit komt de verkeersveiligheid ook ten goede. De wandliggers van de brug zorgen voor voldoende stijfheid in het dek en vormen de afscheiding voor paarden en voetgangers. Een belangrijk aspect is dat de brug voor hergebruik eenvoudig te demonteren is. Het brugdek is in twee delen uitgevoerd en op locatie in lengterichting aan elkaar gebout.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Voor de bijzondere doelgroep van de brug, de paarden, dienden de zijkanten tot een hoogte van 1,5m volledig gesloten te zijn. Om het beeld vanaf de ontsluitingsweg licht te houden is gekozen voor de getoogde vorm met iets achterover hellende landhoofden.

In de toogvorm is het optimum gezocht tussen de beschikbare vrije ruimte op de Peelstraat en het toegestane hellingspercentage van het dek. Het brugdek is opgelegd op laaggelegen betonnen landhoofden. Aangezien in het gebied voldoende draagkrachtige grondlagen aanwezig zijn, zijn deze landhoofden gefundeerd op staal. De landhoofden worden opgesloten in het grondtalud zodat deze geleidelijk overgaan in de omgeving.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

De afsluitbare poort die vanuit het beheer van de evenemententerreinen vereist was is geïntegreerd in de brug en is, in geopende toestand, verborgen in de zijkanten van de brug.

Bijzondere aspecten uitvoering

Een uitdaging bij de uitvoering was de duur van het hippisch seizoen. Tussen april en september zijn werkzaamheden aan de brug praktisch onmogelijk door de vele evenementen in die periode. De brughoofden zijn daarom al in het voorjaar geconstrueerd. Echte kunstwerken, want de betonconstructies hebben heel wat schuine zijden. De twee L-vormige stalen delen zijn geprefabriceerd en op locatie aan elkaar gebout.. 

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

De brug dient niet alleen voor een veilige oversteek in het gebied zelf. Het equiduct wordt ook ingezet als onderdeel van de sportwedstrijden en de taluds vormen een natuurlijke tribune voor bezoekers bij evenementen op de omringende terreinen. De toplaag van de brug en aardebanen bestaat uit een fijne korrelmix om de paardenhoeven te beschermen, de hellingpercentages van brug en aardebanen zijn afgestemd op de disciplines Mennen en Eventing. Dit kunstwerk geeft een extra impuls aan de paardensport.

Duurzaamheid

Het maken van een duurzame oplossing begint bij het programma van eisen. De ontwerplevensduur van de brug is vastgesteld op 50 jaar, wat ruimte biedt voor meerdere constructiematerialen. Eisen aan behoud van aanwezige bomen, demonteerbaarheid en hergebruik zijn opgenomen in het programma. De ambitie ligt vast en dat is een heldere start!

Materiaalgebruik (efficiëntie)

De keuze voor weervast staal is gemaakt om aanvullende coatings met hun eigen onderhoudsregime te voorkomen. Door de toogvorm is het materiaalgebruik geminimaliseerd en constructief geoptimaliseerd. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van het circulaire bouwmateriaal zand. Voor de, op staal gefundeerde, landhoofden zijn zowel een gewapende grondconstructie als laaggelegen betonnen landhoofden afgewogen waarbij de keuze op beton gevallen is omdat daarmee de voorziene esthetische bekleding van de landhoofden achterwege kan blijven.

Energiegebruik en verbruik tijdens bouw en gebruik

Door een bouwteam als contractvorm te kiezen wordt alle energie in het proces optimaal benut; De bouwteam partners zijn lokale partijen waarmee transport- en overlegkilometers tot een minimum beperkt zijn. Het bouwteam beslist gezamenlijk over materiaalgebruik, bouwmethode, energie en onderhoudbaarheid binnen gestelde planning en budget. Elke partij heeft zowel het vertrouwen als de plicht om ontwerpkeuzen te bevragen en te optimaliseren om de brug op een zo efficiënt mogelijke manier te realiseren.

Mate van overlast (bouwwerkzaamheden) voor mens en dier

Het hippisch seizoen loopt van april tot september en is volgeboekt met grote evenementen. De bouwwerkzaamheden op de bouwlocatie dienden voor het nieuwe (groei) seizoen gerealiseerd te zijn. Hierdoor is de verstoring voor de natuur beperkt. De trogdelen zijn geprefabriceerd in de geconditioneerde omgeving van de staalleverancier waarna deze, met een beperkte transportafstand, op locatie in zijn gehesen.

Innovaties op product-, concept- en bouwniveau

Door de maximale inspanningen van alle bouwteam partners is het equiduct met het beschikbare budget gerealiseerd. De brug is een innovatie op productniveau; het dient niet alleen voor een veilige oversteek in het gebied zelf. Het equiduct wordt ingezet als onderdeel van de sportwedstrijden en de taluds vormen een natuurlijke tribune voor bezoekers bij evenementen op de omringende terreinen.