Skip to main content
mouse

Egger Columbus

Lexington, North Carolina - United States of America

Het bedrijf Egger in de Verenigde Staten van Amerika produceert diverse houten producten, zoals multiplex, MDF, fineer, underlayment, maar ook vloerpanelen en werktafels. De fabricageapparatuur bestaat uit items zoals houtperslijnen, carrousels en houtmengsels. De firma Siemelkamp (een Duitse machinefabrikant) levert een nieuwe machinelijn voor deze fabriek. Hiervoor is een stalen draagconstructie van ca 400 ton nodig die door Hanse Staalbouw is verzorgd. Iv-Consult heeft hiervoor in samenwerking met Hanse Staalbouw de detailberekeningen, en met de inzet van Tekla Modelsharing het 3D-model en de werkplaatstekeningen gemaakt.

Projectgegevens

Locatie 300 Egger Parkway, Linwood NC 27299, Lexington, North Carolina - United States of America
Opdracht Hanse Staalbouw, Nieuwerkerk
Constructief Ontwerp Iv-Consult, Papendrecht
Staalconstructie Hanse Staalbouw, Nieuwerkerk

Documenten

Algemene projectomschrijving

Het gebruik van houten plaatmateriaal en het bouwen in hout neemt toe. Dit is óók gunstig voor het gebruik van het duurzame staal, want om aan de vraag naar houten plaatmaterialen te kunnen voldoen breidt de firma Egger in de USA uit met een machinelijn van de firma Siempelkamp (een Duitse machinefabrikant). Deze machinelijn voor Egger wordt inclusief de ondersteunende staalconstructies van ca. 400 ton geleverd. Hanse Staalbouw fabriceert in opdracht van Siempelkamp de staalconstructies, roosters, trappen en railing conform de richtlijnen van de AISC en OSHA, met dien verstande dat Europese profielen en maten gehanteerd worden. Het is hiermee een bijzonder Nederlands stalen exportproduct.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De machinelijn bestaat uit diverse delen en ondersteunende constructies. De grootste heeft 5 verdiepingen en is voorzien van de nodige toegangsbordessen, trappen en ladders. Omdat de machinelijn geëxporteerd moeten worden is alles opgedeeld in transporteerbare containermaten, is het aantal losse onderdelen geminimaliseerd en is het een in de basis geboute constructie.

Vanwege de vereiste korte doorlooptijden is met een relatief groot team gewerkt onder de inzet van Modelsharing. De gelijkheid is vergroot. Er is gestandaardiseerd door met typische verbindingen te werken, maar deze verbindingen zijn echter niet gebruikelijkstandaard, mede omdat met Europese profielen wordt gewerkt én de verbindingen moeten voldoen aan de Amerikaanse AISC-codes. AISC verbindingen zijn op onderdelen meer conservatief ten opzichte van de Eurocode. Verder is het ontwerp van de verbindingen aangepast aan de beschikbare machines en voorkeuren van Hanse Staalbouw en is in de uitwerking van de berekening rekening gehouden met een conformiteitsverklaring, de certificering en goedkeur van controlerende instanties. De berekeningen en het model is in ca. 6 weken tijd voltooid.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Vóór de start van het project is de werkwijze tussen de ontwerper, constructeurs en tekenaars afgestemd waardoor de mogelijkheden van Tekla optimaal zijn benut. Door te werken met Tekla Modelsharing is veel tijd te winnen, mede doordat vragen en modelcontrole real time te verwerken zijn. Daarnaast is het mogelijk gemaakt om de aangeleverde initiële ontwerpinformatie als directe basis te hanteren voor het modelleren en het implementeren van de detaillering, hierdoor is tijd bespaard en is voorkomen dat informatie wegvalt of dat er ongemerkt afwijkingen optreden. Dit is enorm van belang aangezien het staal wordt geëxporteerd en het verwerken van wijzigingen en correcties op de export site zeer lastig en erg kostbaar is. Bij het ontwerpen van de details is ook gelet op een eenvoudige montage.

Bijzondere aspecten uitvoering

Voor een juiste uitvoering van het project heeft Hanse Staalbouw het kwaliteitscontrolesysteem uitgebreid naar de Amerikaanse normen (AISC en AWS D1.1), verder moesten de bedrijfslasprocedures en de lassers volgens Amerikaanse normen gekwalificeerd worden. Tijdens het productieproces zijn er regelmatige controles geweest door een externe instantie, bevoegd voor het afnemen van staalconstructies volgens Amerikaanse normen.
Ook logistiek was dit project een uitdaging, tijdens engineeringsfase moest er al nagedacht worden over het opdelen van de constructie. Fasegewijs werd de constructie af fabriek bij Hanse Staalbouw geladen middels een speciale containerlader en getransporteerd naar containerterminals. Middels de digitale werkvloer en een barcode-systeem is direct inzichtelijk welke container welke onderdelen van de constructie bevat, wat meteen tijdswinst is voor de montage.

Zie ook document: BIM-schema NS.