Skip to main content
Jacomien Boonstra Fotografie mouse

BuildinG

Groningen

In BuildinG komen ondernemers, onderzoekers en overheden samen om nieuwe producten te testen en te ontwikkelen die in Noord-Groningen en daarbuiten gebruikt kunnen worden op het gebied van aardbevingsbestendig-, levensloopbestendig- en energiezuinigheid.

Projectgegevens

Locatie Zernikelaan 17, 9747 AA, Groningen
Opdracht Stichting Building, Groningen
Architectuur De Unie architecten, Groningen
Constructief Ontwerp abtWassenaar, Haren
Uitvoering Bouwbedrijf De Boer, Groningen
Staalconstructie Pluim las- en constructiebedrijf, Hoogezand

Algemene projectomschrijving

BuildinG is ontworpen als een ‘uitnodigende hangar’. Het kennis- en innovatiecentrum, dat tevens dienst doet als ‘markthal’ voor aardbevingsbestendige bouwproducten, is ondergebracht in een bijzonder gebouw. De stalen constructie is hergebruikt van een gesloopte tennishal in Haren. De afstand tussen de oorspronkelijke locatie en de nieuwe bedraagt slechts 10 km. Al deze factoren maken het casco zeer duurzaam.
De glazen kopgevels en de rode binnenzijde van dak en gevel geven het gebouw een transparante en uitnodigende uitstraling. De open vloer onder de vrijdragende en maximaal zeven meter hoge constructie heeft een kolomvrij oppervlak van 35x37 m.
Hoofddoel is het ontwikkelen en testen van nieuwe aardbevingsbestendige technieken en producten. Daarvoor zijn twee triltafels aanwezig, waarvan de zwaarste op een eigen, van het gebouw gedilateerde, zware poer staat. De gebruikers beschikken tevens over een paviljoen, waarin onder meer een werkruimte en balie en sanitaire voorzieningen zijn ondergebracht. De gevel bestaat uit platen die van dezelfde tennishal afkomstig zijn als het staal van het gebouwskelet.
Zowel de spanten als de gevelbeplating zijn zorgvuldig gedemonteerd, genummerd en getransporteerd naar de nieuwe bouwplaats. De bestaande stalen spanten zijn getoetst aan de huidige constructieve normen en bleken niet te voldoen. Door toevoeging van een trekband in het spant is de krachtswerking in het spant gewijzigd en is dit opgelost. De gevelbeplating is hergebruikt in de afwerking van het paviljoen binnen in het gebouw.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Duurzaamheid

Materiaalgebruik (efficiëntie)

Energiegebruik en verbruik tijdens bouw en gebruik

Mate van overlast (bouwwerkzaamheden) voor mens en dier

Innovaties op product-, concept- en bouwniveau