Skip to main content
mouse

Brug Noordhollandsch Kanaal

Amsterdam

De komst van de nieuwe brug was een belangrijke stap in de voltooiing van het Noorderpark naar een volwaardig stadspark. De nieuwe brug zorgt er nu voor dat het voormalige Volewijkspark en Florapark tot één park gezien wordt. De brug is daarmee de oost-westverbinding voor fietsers en voetgangers die het Noorderparkbad goed bereikbaar maakt.

Projectgegevens

Locatie Floraparkweg 1 Amsterdam, Amsterdam
Opdracht Gemeente Amsterdam-Noord, Amsterdam
Architectuur West8, Rotterdam
Constructief Ontwerp Witteveen+Bos/Boorsma Ingenieursbureau, Amsterdam / Drachten
Uitvoering Friso Civiel, Sneek
Staalconstructie Machinefabriek Rusthoven, Groningen

Algemene projectomschrijving

In 2004 koos gemeente Amsterdam voor het ontwerp van het Noorderpark van West8, dat de drie parkdelen Volewijkspark Oost, Volewijkspark West en het Florapark verbindt. Het Noorderpark is gebaat bij dit circuit, omdat – vanuit de parkfilosofie van ontmoeten, verbinden en bereiken–, de mogelijkheid ontstaat alle voorzieningen en attracties in het park te linken, te raken en van alle zijden te benaderen.
Onderdeel van het circuit is de noordelijke brug over het Noordhollandsch Kanaal. Deze brug vormt een oost-westverbinding voor langzaam verkeer. De brug is een belangrijke factor in een goede ontsluiting van het nieuwe Noorderparkbad en zorgt met name voor de inwoners van het oostelijke gedeelte van het stadsdeel Noord voor een goede verbinding.
Tijdens de realisatie is er veel aandacht geweest voor minder hinderbeleving voor de parkgebruiker. Daarnaast is er veilig gebouwd door het toepassen van korte afsluitingen van het hoofdroute fietsnet waarin de werkzaamheden plaats vonden. Ook was er goede aandacht voor de recreatievaart en voetgangers.

De uitvoering
De gemeente Amsterdam gaf Friso Civiel opdracht voor de bouw van de stalen brug met staal-gietwerkelementen over het Noordhollandsch Kanaal, die globaal vanaf de Roze Tanker naar de Noorderparkkamer loopt. Daarnaast is onderaannemer Rusthoven betrokken geweest voor de realisatie van de brug en andere stalen onderdelen. Deze werden samengesteld in Heeg (Friesland). Begin maart 2017 is de firma Knol uit Akkrum (Friesland) begonnen met de fundatie. De lange prefab betonpalen zijn geproduceerd in Finland en per schip aangevoerd. Waarbij een korte tussenstop in Amsterdam werd gemaakt voor het aanbrengen van een coating (zwart met een wit puntje).
In week 18 werden de fundatie-objecten geïnstalleerd met een grote kraan, ook werd het remmingwerk in het kanaal gemonteerd. De uiteindelijke brug werd aangevoerd en gemonteerd. Samen met de opdrachtgever is een plan bedacht om de brug in ± een week te bouwen.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Betonnen onderbouw. Hierop staan bijzondere stalen pijlers. Deze pijlers zijn gezet (facetlijnen). Het inhijsen van de brug en uiteindelijk de opening vormden de hoogtepunten van het project. Op diverse locaties werden de beton- en staalonderdelen gemaakt. Vanaf 10 juli is begonnen aan het transport van de onderdelen over het water van het IJsselmeer en het Markermeer. 13 Juli kwam het transport aan bij het Noorderpark waar vanaf een drijvende bok het brugdek werd ingehesen. In totaal hebben meer dan vijftien verschillende bedrijven meegewerkt aan het project.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Gefaceteerde waterpijlers in bijzondere vorm, de 'ballarina's'.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Hybride dek (breedplaat). Lijnenspel. Gietaluminium panelen.

Bijzondere aspecten uitvoering

Snelle bouwmethode, zie ook https://www.youtube.com/watch?v=dHq2sL3OCSo&t=4s.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Taludwanden worden uitgevoerd met wapeningsnetten, die met hedra-beplanting worden begroeid.