Skip to main content
mouse

atriumdak kantoorgebouw Eneco

Rotterdam

Het atriumdak in het hart van het gebouw is opgebouwd uit staal, aluminium en glas en bevindt zich op een hoogte van 28-34 m. De driehoekige kap met licht gekromde zijden is 33 m breed en wordt gedragen door vier lensliggers.

Projectgegevens

Locatie Zuiderparkweg 300, Rotterdam
Opdracht OVG Projectontwikkeling, Rotterdam
Architectuur Dam & Partners Architecten, Amsterdam
Constructief Ontwerp Corsmit Royal Haskoning, Rotterdam
Uitvoering Heijmerink Bouw / JP van Eesteren, Barendrecht
Staalconstructie Oskomera Group, Deurne

Algemene projectomschrijving

Energiemaatschappij Eneco streeft naar 'continuïteit van energie door middel van verduurzaming' en koos daarom voor een uitgesproken en CO2-neutraal hoofdkantoor met een laag energieverbruik en duurzame oplossingen op het gebied van energieopwekking en luchtcirculatie. Het kantoor is onderdeel van de integrale herontwikkeling van het voormalig ABB-terrein in Rotterdam nabij metrostation Prins Willem-Alexander.
Het gebouw heeft een bijzondere, open plattegrond: een driehoek met convexe zijden, doorsneden door een bladvormig element. De drie gekromde gebouwdelen verschillen in hoogte en omsluiten een volledig beglaasd atrium. Buiten het gebouw geschoven is een groot, transparant restaurant met daarboven vergaderruimten. De transparante delen van het kantoor bevinden zich aan de zonluwe zijde, waardoor het daglicht maximaal kan worden benut.

De gebouwplattegrond is zo opgezet dat deze een zo groot mogelijke flexibiliteit in het gebruik mogelijk maakt. De gesloten kernen in de drie hoeken bevatten alle noodzakelijke voorzieningen en verticale verbindingen zoals trappen en liften. Daartussen liggen vrij indeelbare, open ruimten. De flexibele werkplekken en alle openbare en gemeenschappelijke functies, zoals het restaurant, vergaderruimten en een auditorium bevinden zich alle op de twee onderste lagen van het gebouw achter de groene gevel. Tussen deze lagen is openheid met extra vides en trappen bereikt, ook in relatie tot het atrium.
Bij het ontwerp van het gebouw is nadrukkelijk rekening gehouden met de oriëntatie op de zon. Aan de binnenzijde zijn de gevels maximaal transparant. Het atrium bevindt zich aan deze zonluwe zijde. Het glazen dak ontvangt daardoor véél natuurlijk licht, maar laat niet teveel warmte in het gebouw toe. De ellipsvorm van het gebouwontwerp bepaalde de vorm van de overkapping van het atrium: een driehoek met gekromde zijden. Het geheel staat bovendien onder een helling van de negende naar de zesde verdieping, waardoor de bouwdelen met hun verschillende hoogten vloeiend met elkaar worden verbonden. De glaskap is een logische voortzetting van de eveneens transparante binnengevels en staat toe dat het licht maximaal kan doordringen in het atrium en de aan de hieraan gelegen kantoren.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Het glazen atriumdak met een overspanning van ruim 30 m sluit aan op de gevels van de drie omringende bouwdelen. Door de vorm van de hoogbouw, middenbouw en laagbouw zijn dit gebogen lijnen. Bovendien ligt het dakvlak zelf schuin, waardoor de waterafvoer speciale aandacht vroeg.
De atriumkap (een semi-structureel vliesgevelsysteem) wordt gedragen door vier vakwerkliggers met gebogen onderrand (lensliggers), die met stalen consoles zijn bevestigd aan de betonnen drager van het gebouw. De vliesgevels komen voor in de gevel aan de binnenzijde van de hoogbouw boven de atriumkap, in de paviljoengevels en bij de entree. Een bijzondere vliesgevel is de videgevel aan de noordwestzijde van de hoogbouw. Deze gevel overspant 7 m en voldoet aan dezelfde hoge eisen voor wind- en waterdichtheid als de aluminium puien.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk