Skip to main content
Jacomien Boonstra mouse

woonhuis familie Bouma

Assen

Algemene projectomschrijving

Het woonhuis staat in de nieuwe woonwijk Kloosterveen II. Voor deze locatie is een beeldkwaliteitplan geschreven, waarin ruimte is voor ‘... vrijheid van architectuur, uitstraling en materiaal’. Deze ruimte is ingevuld door te kiezen voor een massavorm met een schuin dak en schuine gevels. De buitenhuid van koper omhult niet het gehele volume maar laat glaspuien in het zicht door de huid op te knippen met een rafelige rand. De rafelrand laat uitzicht toe of zorgt voor privacy waar dat is gewenst. Voor de opdrachtgever is het beleven van de omringende natuur en daglicht belangrijk. In het ontwerp is dit vertaald in door grote glaspuien en daklichten toe te passen.
De gevelbekleding bestaat uit verticale stroken elektrolytisch geoxideerd koper.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Het dakvlak is constructief complex en is opgelost met een min of meer waaiervormig stramien van stalen HE-profielen, ingevuld met houten balken met daarop triplex. De dichte delen van het dak zijn in het vlak verstijfd met diagonalen. Het dak rust op HE-kolommen die zijn opgenomen in het dichte gevelvlak en in de drie vrijstaande wanden, en op twee slanke, vrijstaande kokerkolommen in de beglaasde hoeken.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk