Skip to main content
René de Wit mouse

Winkelcentrum Meubelplein Ekkersrijt

Son en Breugel

Meubelplein Ekkersrijt is gerenoveerd en herontwikkeld met opvallende staalconstructies voor het hartgebouw en de nieuwe passages.

Projectgegevens

Locatie Ekkersrijt 4000, Son en Breugel
Opdracht Bouwbedrijf Pennings, Rosmalen
Architectuur VVKH Architecten, Leiden
Constructief Ontwerp ABT, Velp
Uitvoering Bouwbedrijf Pennings, Rosmalen
Staalconstructie Diversen, zie opmerkingen

Algemene projectomschrijving

Meubelplein Ekkersrijt, net ten noorden van Eindhoven, is herontwikkeld en uitgebreid met als doel het perifere detailhandelscentrum van Zuid-Nederland te worden. Het voormalige binnenplein en de gedeeltelijke sloop van 6.500 vierkante meter winkels gaf ruimte voor de nieuwbouw van 24.000 vierkante meter winkeloppervlak. De overige bestaande winkels (21.000 vierkante meter) zijn gerenoveerd en waren bijna allemaal geopend tijdens de gefaseerde bouwwerkzaamheden. In totaal is het nieuwe Meubelplein Ekkersrijt 45.000 vierkante meter groot, waarbij de gerenoveerde en nieuwe gebouwen nu één geheel vormen.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Het ‘hartgebouw’ heeft achttien speciaal samengestelde, gebogen, sprietkolommen. Rondom de kolommen zijn 1250 m decoratieve, dubbel gekromde, vakwerken 'gedrapeerd'. De 'tagliattelle' is afgewerkt met de karakteristieke lasergesneden panelen als ook op de gevel zijn toegepast.
De overspanning van het stalen passagedak van de nieuwbouw varieert van 10 naar 35 m. De hoogte van de onderspanning neemt toe met de overspanning. Zo ontstaat in de passage een patroon van ruiten en trekstangen. Door de glazen bouwstenen in de prefab betonnen 'wiebertjes' valt er daglicht in de passage.
De bestaande daken moesten extra versterkt worden om het gewicht van de nieuwe sprinkler te dragen.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Het oude meubelplein bestond uit losse gebouwen met hun entree gericht naar het binnenplein. Naar buiten waren alleen de achterkanten te zien. De nieuwbouw vormt een herkenbaar gezicht naar de openbare weg met een duidelijke entree. De staalconstructies zijn niet weggestopt, maar onderdeel van de architectuur. De sprietkolommen steken 25 m de lucht in en vormen een landmark.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

De sprietkolommen zijn geen standaard kokerprofielen, maar samengesteld uit platen. Ze zijn bovendien taps van vorm, waardoor de zijplaten niet vlak, maar gekromd zijn. Ook de vakwerken van de ‘tagliatelle’ zijn dubbel gekromd. Met een mal zo groot als een huis zijn de banden op maat gemaakt.
Het vakwerk van de passage bestaat uit losse knopen en liggers die in het werk zijn samengesteld. Mede door gebruik van de Willemsankers (tot 80 mm dik) zijn de verbindingen fraai gebleven. Ook zijn alle bouwkundige zaken, zoals installaties, het spanplafond, de prefab betonnen 'wiebertjes' en de gevelaansluitingen integraal opgelost.
De bestaande dakspanten zijn versterkt met strippen. Op basis van de berekeningen kon de benodigde voorspankracht in het spansysteem bepaald worden. Met vijzels is de spanbelasting in het systeem gebracht. Na het aanspannen van de strips zijn de spanknopen gefixeerd.
De lasergesneden gevelpanelen hebben in principe allemaal hetzelfde patroon, maar omdat ze verspringen en verdraaien is er toch geen repetitie te zien. Het patroon loopt door over de rand, waardoor de randen van de panelen nauwelijks te herkennen zijn en de gebouwhoeken een beetje ‘rafelen’.

Bijzondere aspecten uitvoering

Het totale evenwichtssysteem van gebogen kolommen en vloeren werkt pas op het moment dat alle vloerschijven gereed zijn. Met name in de uitvoeringsfase vraagt dit om extra aandacht.
Om de dakconstructie zoveel mogelijk uit te nutten zijn zowel de individuele liggers als het totale onderspannen systeem voorzien van zegen. De wijze van ondersteunen, de zegen, het moment van het aanbrengen van de staalplaten en het storten van het beton waren alle van invloed op de grootte van de zegen. Al deze invloedsfactoren zijn meegenomen in de berekening van de vervormingen van het dak.
Het aanbrengen van de strippen en het opspannen van de spanten vond plaats in de bestaande winkels terwijl deze veelal geopend waren. Veel overleg en afstemming tussen huurders en uitvoering hebben ervoor gezorgd dat de overlast tot een minimum beperkt is gebleven.
In de mock-up van de gevelplaat traden kleine vervormingen op op de gezette hoeken waar het lasergesneden patroon doorliep. Het ontwerp van het patroon is hierna nog aangepast.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Meubelplein Ekkersrijt heeft echte winkelstraten. Op de 1e verdieping vormt een stelsel van galerijen en bruggen een tweede straatniveau. De bruggen zorgen voor een dynamische ruimtebeleving.