Skip to main content
Geert de Jong mouse

winkel- en kantoorgebouw Prenatal

Amersfoort

Het nieuwe gebouw voor Prénatal bestaat uit een betonnen onderbouw die gedeeltelijk in de geluidswal langs de A1 steekt, met erbovenop een aantal houten huisjes en een grote glazen kas.

Projectgegevens

Locatie Euroweg 100, Amersfoort
Opdracht De Waal Beheer O.G., Utrecht
Architectuur De Waal Architecten, Amsterdam
Constructief Ontwerp Berkhout Tros, Alkmaar
Uitvoering Bouwbedrijf de Waal, Utrecht
Staalconstructie Bouwbedrijf de Waal, Utrecht

Algemene projectomschrijving

Het gebouw bestaat uit een zware onderbouw (het 'caisson'), met daarbovenop een aantal houten huisjes en een glazen kas. Binnen is het gebouw zoveel mogelijk open, zodat er een ruimtelijk geheel ontstaat waarin je telkens de verschillende elementen – caisson, kas, huisjes – kunt ervaren. Er zijn allerlei verbindingen en zichtlijnen die leiden vanuit de binnenruimte van de huisjes, door de kasruimte, over het buitendek naar het landschap van de geluidswal, soms nog door een liftschacht of een trappenhuis heen.
De kas werkt architectonisch als één volume en heeft een kolomvrije overspanning. Tussenkolommen zouden dwars door de huisjes heen gaan en voor grote technische en functionele problemen leiden. De constructie is zo licht en transparant mogelijk uitgevoerd.
De verkoop van baby-spullen gebeurt grotendeels in het caisson. Daarboven zijn kantoren, atelierruimten voor productontwikkeling en advies- en begeleidingsruimte voor (aanstaande) moeders. Klanten kunnen zich (op afspraak) op alle verdiepingen bevinden.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Het caisson is grotendeels uitgevoerd in beton. De tussenvloer in de winkel hangt aan stalen strips, hart-op-hart 9,8 m. De staalconstructie draagt de grote kasconstructie en ook de kleinere houten gebouwen, waarvan er vier in de kas staan en één erbuiten. De kasconstructie is 27 m breed, 90 m lang en 14 m hoog. De huisjes meten ieder ongeveer 15x18x12 m en bevatten twee tussenvloeren. In het dak boven de hoofdentree is met een circelvormige stalen balk een grote ronde sparing gemaakt.
In het dak van de kas komen veel aspecten samen. Hier bevindt zich de zonwering, de sprinkler-installatie, de rookdetectie en plaatselijk verschillende leidingen vanuit de technische ruimte. Om dit pakket toch smal te houden zijn raatliggers toegepast, waardoorheen de zonweringsaandrijving loopt, evenals verschillende leidingen.
Alle elementen zijn prefab in het werk gekomen. In sommige gevallen luisterde dat zeer nauw, zoals bij de stalen strip waaraan de entresolvloer hangt. Die moesten exact door de kokervormige sparingen in de hoofbalken vallen.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk