Skip to main content
Luuk Kramer mouse

verkeersleidingspost

Roosendaal

De nieuwe seinzaal buigt zich als een uitkijkplatform over het bestaande gebouw heen. Zo was het mogelijk de nieuwbouw onafhankelijk van het oude gebouw te maken, waardoor de verkeersleidingpost continu kon blijven functioneren.

Projectgegevens

Locatie Borchweg 6, Roosendaal
Opdracht ProRail, Utrecht
Architectuur Arconiko architecten en NPC/DHV, Rotterdam
Constructief Ontwerp IOB, Dordrecht
Uitvoering BAM Civiel, Breda
Staalconstructie BAM Civiel, Breda

Algemene projectomschrijving

Verkeersleidingsposten (VL-posten) zijn de ogen van het spoorsysteem: alle treinbewegingen worden vanuit deze posten gecontroleerd. Om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de noodzakelijke veiligheidseisen worden alle posten verbeterd. In Roosendaal was een geheel nieuwe seinzaal van 15x25 m oppervlak nodig als uitbreiding van het bestaande gebouw. Zowel logistiek als installatietechnisch wenste ProRail de post op de bestaande locatie te handhaven. De oplossing was een zelfdragende overkluizing over het bestaande gebouw.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Het continu in bedrijf zijn van de oude seinpost en de eisen aan de nieuwe seinzaal resulteerden in een aantal randvoorwaarden voor het constructief ontwerp. Zo mocht de constructie geen trillingen veroorzaken. Bovendien waren er eisen zoals: geen tussenkolommen in de seinzaal, grote overspanningen, zoveel mogelijk prefabricage én een constructie die in een keer op zijn plaats getild kon worden. Staal bleek het enige constructiemateriaal dat aan al deze eisen kon voldoen.
De constructie bestaat uit een doosvormig volume met wanden van vakwerken, dat rust op drie steunpunten: twee zijtorentjes en een w-vormige kolom. Om de bestaande seinpost geen overlast te bezorgen is de nieuwe staalconstructie geheel vrij van het bestaande gebouw gehouden. Allereerst zijn de drie steunpunten opgebouwd, daarna is de geprefabriceerde staalconstructie van het doosvormige volume naast de VL-post geassembleerd en vervolgens in één keer op de steunpunten gehesen in zes nachtelijke uren.
De stalen vakwerkconstructie is zowel in het interieur zichtbaar als aan de buitenzijde. De driehoekige opbouw van de vakwerkliggers is terug te vinden in de vorm van de kozijnen en de beplating van het nieuwe volume. De plaatverdeling loopt zonder aanpassingen door in alle gevelvlakken, ook aan de onderzijde.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk