Skip to main content

verkeerscentrale Rotterdam

Rotterdam Botlek

De bestaande verkeerscentrale is uitgebreid met een langwerpig volume op poten met een v-vorm. Het opgetilde gebouw biedt de gebruikers een optimaal zicht op het verkeer te water.

Projectgegevens

Locatie Oude Maasweg 3a, Rotterdam Botlek
Opdracht Havenbedrijf, Rotterdam
Architectuur Broekbakema, Rotterdam
Constructief Ontwerp Aronsohn, Rotterdam
Uitvoering J.P. van Eesteren, Barendrecht
Staalconstructie Dijkstaal, Maassluis

Algemene projectomschrijving

Het Havenbedrijf wilde alle verkeersleiders op twee locaties concentreren, namelijk bij de Verkeerscentrales Hoek van Holland en Botlek. Het ontwerpteam kreeg de opdracht de bestaande Verkeerscentrale Botlek te renoveren en uit te breiden met nieuwbouw. De plaats en de vorm van het nieuwe bouwvolume voor de benodigde extra ruimte is in massastudies uitvoerig onderzocht en bepaald. Belangrijk was een optimaal ongehinderd uitzicht van de verkeersleiders en een hoog zichtcomfort, zoals geen reflecties in zowel de dag- als ook de nachtsituatie (het is immers een 24-uurs bedrijf, 7 dagen per week). Deze uitgangspunten bepaalden grotendeels de uiteindelijke plaats en vorm van de nieuwbouw.
Bij de keuze van gevelmaterialen en -afwerkingen is rekening gehouden met het klimaat: veel wind, de zee en de rondom aanwezige industrie.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Maximaal uitzicht en minimale constructie dicteerden het architectonisch en constructief ontwerp van de uitbreiding. Aan de poort van de Botlek en vooruitgeschoven op de kop van een havenpier dragen slanke V-kolommen een 70 m lang opgetild zenuwcentrum met uitkragingen tot maximaal 9,7 m. De nieuwbouw heeft een staalconstructie op een betonnen fundering met staalplaat-betonvloeren en kanaalplaatvloeren. De nieuwbouw staat geheel los van de bestaande toren. De fundering van de toren had te weinig reserve om de verticale belastingen en stabiliteitskrachten van de nieuwbouw op te nemen. De keuze voor een staalconstructie kwam voort uit de gewenste esthetische vorm van de nieuwbouw, de logistiek complexe bouwlocatie dat grotendeels boven het talud en het water ligt. De stalen tafelconstructie is in grote elementen geprefabriceerd en in twee delen over het water aangevoerd. Hierdoor kon eenvoudig en snel een bruikbare werkvloer worden gemaakt voor de verdere opbouw.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk