Skip to main content
mouse

renovatie bedrijfsgebouw HZN

Harlingen

Binnen de voetafdruk van een bestaande bedrijfshal is een deel vervangen door kantoren in drie bouwlagen. Het resterend deel van de bestaande hal kreeg een nieuw uiterlijk.

Projectgegevens

Locatie Celsiusstraat 14, Harlingen
Opdracht HZN Hogedruktechniek Zuid Nederland, Zevenbergen
Architectuur Penta Architecten, Harlingen
Constructief Ontwerp W2N, Drachten
Uitvoering Bouwbedrijf Van Marrum, Franeker
Staalconstructie Veenstra Konstruktie & Installatiebedrijf, Welsrijp

Algemene projectomschrijving

De opdrachtgever wenste kantoor- overleg- en presentatieruimten bij de bestaande bedrijfshal. Maar het bestemmingsplan en de vaarroute lieten het niet toe om aan het bestaande gebouw een deel toe te voegen. Daarom is ervoor gekozen om de nieuwe functies onder te brengen in een nieuw deel dat op de bestaande fundering en binnen de bestaande gevellijn is gebouwd. Het nieuwe deel is met drie lagen wel beduidend hoger. Zo manifesteert het gebouw zich als een baken aan het Van Harinxmakanaal.
Elke ruimte heeft een uitzicht over het kanaal en de omgeving. Vooral de ‘torenkamer’, die een representatieve functie krijgt. De ruimten zijn onderling verbonden met een trap en een lift.
Oud en nieuw sluiten mooi op elkaar aan doordat de gevels van de nieuwbouw en de bestaande hal zijn bekleed met beplating in dezelfde profilering en dezelfde zwarte kleur.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Op de bestaande fundering en in het bestaande stramien is de staalconstructie vervangen door een nieuwe staalconstructie voor een kantoor in drie bouwlagen.
De bestaande hal is vrijwel geheel blijven staan. Door de toevoeging en revitalisering oogt het als een nieuw gebouw dat weer vele jaren mee kan.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk