Skip to main content
Jannes Linders mouse

Onderzoek- en kantoorgebouw Danone Nutricia Research

Utrecht

Met een stalen 'rek' en betonvloeren is de ruggegraat gemaakt voor een vrije plattegrond. Opvallend zijn de stalen trappen en de maatpak stalen kozijnen.

Projectgegevens

Locatie Uppsalalaan 12, Utrecht
Opdracht OVG, Rotterdam
Architectuur architectenbureau cepezed, Delft
Constructief Ontwerp Bartels, Veenendaal
Uitvoering BAM Utiliteitsbouw, Utrecht
Staalconstructie Staalbouw Nagelhout, Bakhuizen

Algemene projectomschrijving

Het internationale voedingsmiddelenconcern van Franse herkomst Danone heeft uiteenlopende R&D-taken. Voorheen waren die verspreid over diverse Europese landen, maar wordt nu geconcentreerd op het Science Park in Utrecht, dat zich momenteel snel ontwikkelt tot brandpunt van wetenschappelijk onderzoek en kennisintensieve bedrijvigheid op het gebied van Life Sciences. In het nieuwe pand richten ruim vierhonderd medewerkers zich geheel op onderzoek naar medische en babyvoeding. Het programma beslaat onder meer een pilot plant, laboratoria, kantoren, opslagcapaciteit, een conferentiecentrum, een café en een restaurant. Het ontwerp is gericht op het scheppen van een open, dynamische en inspirerende omgeving met een hoog comfort en een grote mate van functionaliteit. Het kent veel ruimtelijke diversiteit met lange zichtlijnen, waardoor gebruikers zich er zowel goed in kunnen oriënteren als talrijke in- en externe uitzichten genieten. De hoofdstructuur bestaat uit een vierhoekige plattegrond met twee schuine zijden, waarin twee grote uitsparingen als atria fungeren. Het gebouw kent zo uiteindelijk drie hoofdbeuken. Een omgang met luchtbruggen die de atria overspannen, maakt op de verdiepingen deel uit van de logistieke routings. Een zogenaamd ‘plaza’ strekt zich uit over een substantieel deel van de eerste verdieping en omvat tevens de vloervelden van beide atria. Een skybar fungeert als een uitbreiding van het plaza beneden. De dubbelhoge plint is geheel transparant. Daarboven is het pand horizontaal geleed in een afwisseling van donkere gevelbanden en hoge, kozijnloze glasstroken.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De draagconstructie is een 'stalen rek' met betonvloeren. Ook de gesloten gevelbanden en projectspecifiek ontworpen kozijnen zijn van staal. De cascaderende trappen in de verschillende atria zijn van staal.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

De initiële opzet van de opdrachtgever – een volledig gesloten bouwblok en een binnenplaats in het midden – is omgezet naar een gebouw dat niet alleen functioneler is, maar ook meer belevingswaarde en gebruiksmogelijkheden genereert, maar bovendien optimaal een multi-tenant verhuur faciliteert. Vanwege de bouwsnelheid is vanaf het DO nauw samengewerkt tussen de uitvoerende partijen en de ontwerpers.
De verschillende bouwbeuken zijn volledig vrij indeelbaar en tevens functioneel te verwisselen: de extra vrije hoogte maakt evenals de installatietechniek dat laboratoria gemakkelijk zijn te realiseren in wat eerst kantoren waren en andersom.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Duurzaamheid

Materiaalgebruik (efficiëntie)

Energiegebruik en verbruik tijdens bouw en gebruik

Het gebouw is BREEAM-Excellent gecertificeerd, waarbij het onder meer een score van 63% heeft behaald op het onderdeel energie. De innovatiecredits in de BREEAM-certificering bedroegen 5%.

Mate van overlast (bouwwerkzaamheden) voor mens en dier

De bouw van het onderzoeks- en kantoorgebouw heeft in korte tijd plaatsgevonden met geprefabriceerde materialen. De overlast is daarmee zowel in tijd als in omvang beperkt.

Innovaties op product-, concept- en bouwniveau