Skip to main content
mouse

Onderwijscentrum Erasmus MC

Rotterdam

Om een geheel vrije ruimte te houden zijn geen kolommen toegevoegd, maar maken drie stalen vakwerkspanten in een keer de overspanning van 60 m.

Projectgegevens

Locatie Wytemaweg 80, 3015 CN Rotterdam, Rotterdam
Opdracht Erasmus MC, Rotterdam
Architectuur Claus en Kaan architecten, Rotterdam
Constructief Ontwerp Aronsohn Constructies raadgevende ingenieurs, Rotterdam
Uitvoering Aannemingsmaatschappij J.P. van Eesteren, Barendrecht
Staalconstructie Kampstaal, Emmeloord

Algemene projectomschrijving

Tussen 1965 en 1972 werd in Rotterdam de Medische Faculteit (architect OD205) gebouwd, pal naast het Dijkzigt-ziekenhuis. Door dit faculteitsgebouw en de samenwerking met het ziekenhuis kon in Rotterdam de opleiding Geneeskunde starten. Het complex bestaat uit een toren van 108 m hoog, jarenlang het hoogste gebouw van Nederland, en een omvangrijke laagbouw. Het meest oostelijke deel van deze laagbouw grenst aan het Museumpark en eindigde met een plein en een drietal kleine collegezalen. Het plein was niet overdekt en was in de loop der jaren een vrij troosteloze ruimte waarin zelfs een semipermanent gebouw van twee lagen was geplaatst. De enige functie die het plein nog had was dat het voor enig daglicht zorgde in de bouwdelen die het plein omzomen.
In de jaren '90 is besloten dat op deze locatie een nieuw academisch centrum zou moeten komen en als onderdeel daarvan is een nieuwe analyse gemaakt van onderzoek, patiëntenzorg en opleiding. Het resultaat hiervan is een omvangrijke nieuwbouw en een gefaseerde revitalisering van het complex uit de jaren 1965-'72. Het plein met de aanpalende 35 jaar oude bouwdelen, zou daarbij moeten worden omgewerkt naar een onderwijscentrum, dat moest bestaan uit collegezalen, instructielokalen, colloquiumzalen, de medische bibliotheek, baliefuncties voor studenten et cetera.
De belangrijkste ontwerpslag was dat het plein zou worden overdekt. Hiermee werd direct ongeveer 2200 m2 bvo gemaakt. Door deze stap werd het mogelijk de ruimten rondom het plein te openen en onderdeel te maken van het onderwijsplein dat zich dan werkelijk manifesteert als Onderwijscentrum.
De vloer van het plein ligt op 8 m boven het maaiveld en het plein wordt afgebakend door twee gebouwen van twee verdiepingen. Onder het plein bevindt zich de parkeergarage. De vloer van het plein heeft daardoor grote overspanningen (15 m).
De vrije maat van het plein bedraagt 45 m met aan de oostkant drie schuingeplaatste collegezalen. Maar weinig steunpunten zijn beschikbaar om een dak te maken.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De richting van de drie kleine collegezalen is aanleiding geweest om een orthogonaal ruimtevakwerk te maken dat 45º gedraaid is ten opzichte van drie van de vier randen.
Door de draaiing van de vakwerkspanten ten opzichte van de lijn van de beschikbare oplegpunten, ontstaat een maximale spantoverspanning van 60 m. Vanwege de opneembare oplegreacties van de bestaande constructie is de hoofddraagconstructie daarom opgebouwd uit drie hoofdspanten van 40 m lang, waarvan één loodrecht op een kwart van de overspanning van de twee overige is geplaatst. De spanten zijn onderling momentvast verbonden, waardoor een in twee richtingen overspannende constructie ontstaat. Zo zijn zes oplegpunten gecreëerd met oplegreacties die opneembaar zijn door de bestaande constructie. Tussen de hoofdspanten zijn de secundaire spanten aangebracht die maximaal 20 m overspannen. Om dit systeem te kunnen doorzetten, is in de punt van het plein aan de noordoostzijde nog een vierde hoofdspant met een overspanning van 20 m toegepast. De vlakken van 10x10 m worden in vieren gedeeld door momentvaste stalen kruizen, waarop de geprefabriceerde dakelementen worden gemonteerd. De kruizen hebben echter ook nog een andere functie als knikverkorters voor de bovenregels van de spanten.
De horizontale stabiliteit van het dakvlak wordt verzorgd door de langs de randen aanwezige horizontale verbanden. Voor de verticale afdracht van de horizontale belastingen naar de onderliggende constructie dient een stalen boekenkast van 11 m hoog en 36 m lang

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Vanwege de bouwlocatie en de afmetingen van de spanten, zijn deze in delen aangevoerd en op de bouwplaats geassembleerd. Voor de montage zijn centraal drie zware paltorens geplaatst, met daarop vijzels die op de aangegeven zeeg zijn afgesteld. De in twee richtingen overspannende hoofdspanten zijn op de vijzels afgesteund en na het afmonteren van de totale vakwerkconstructie gecontroleerd afgelaten, waarmee de gelijkmatige afdracht naar de steunpunten is gerealiseerd.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk