Skip to main content
Industrial Photographers | Ron de Lepper mouse

Leidingbrug ASML

Veldhoven

Over het algemeen zijn leidingbruggen typisch industrieel en doelmatigheid. Deze draagt bij aan ASML’s ambitie om 'A Great Place To Work' te realiseren.

Projectgegevens

Locatie De Run 6501, Veldhoven
Opdracht ASML, Veldhoven
Architectuur van Aken Architecten, Eindhoven
Constructief Ontwerp Arcadis, 's- Hertogenbosch
Uitvoering Bouwers met Visie, Veldhoven
Staalconstructie Moeskops Staalbouw, Bergeijk

Algemene projectomschrijving

Een van de hoofddoelen op de ASML-campus is een omgeving te creëren waar het aangenaam is te verblijven, te ontspannen en nog sterker: inspiratie op te doen. Aan het ontwerpteam de taak om de ruimtelijke wensen en de installatietechnische eisen vorm te geven. De installatie-eis was relatief simpel: het totaal gewicht aan koel- en gasleidingen bedraagt 2 ton per strekkende meter waarbij rekening moet worden gehouden met twee koelleidingen met een diameter van ±800 mm. De ruimtelijk eis was lastiger: de brug moet tussen en over bestaande gebouwen en installaties komen.
Uiteindelijk is geopteerd voor een ‘state of the art’-leidingbrug die niet alleen duidelijk zijn functie laat zien (het dragen van leidingen), maar ook aangeeft dat deze leidingen een functie vervullen voor het ultieme proces op de campus, namelijk het vervaardigen van ‘de meest hoogst technologische machines van de wereld’. Gekozen is voor brug die architectonisch over de campus heen ‘scheert’. Geen vakwerkconstructie waarbij duidelijk trek-, druk-, en dwarskracht economisch zijn ontleed aan massa, maar juist de visuele kracht van de eenvoud van een enkel profiel die als een bliksemschicht vooruit schiet.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De leidingbrug is opgebouwd uit 'trogliggers' van ±32 m lang. Doordat de trogliggers van boven open zijn kunnen leidingen eenvoudig worden ingehesen. De zijprofielen (HEM 1000) worden gesteund tegen kip door de inklemming van de vloerbalken. Onderhoud en inspectie kan eenvoudig plaatsvinden door de aangebrachte roostervloer over de gehele lengte van 400 m. Door de triangelvorm van de kolommen kunnen de grote koelleidingen onder de brug worden gehangen.
De grootste overspanning van zo’n 60 m wordt gevormd door een gerberconstructie. Bij deze grootste overspanning wordt ook het hoogste punt van de brug bereikt.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk