Skip to main content
Peter Wijnands mouse

geluidschermen A74

Venlo

Het glazen geluidscherm met slanke stijlen geeft een rustig, uniform beeld. Veel aandacht is besteed aan de vormgeving.

Projectgegevens

Locatie Langs de A74, Venlo
Opdracht Rijkswaterstaat, Utrecht
Architectuur Royal Haskoning, Nijmegen
Constructief Ontwerp Royal Haskoning, Nijmegen
Uitvoering Dura Vermeer Groep, Zoetermeer
Staalconstructie Staalbouw Weelde Int., Weelde-Ravels (België)

Algemene projectomschrijving

Het 6,5 km lange geluidscherm langs de A74 vervangt een aaneenschakeling van verschillende schermen. Nu is het beeld uniform en sluit het goed aan op de schermen verderop. Veel aandacht is besteed aan de vormgeving om de schermen in te passen in de omgeving. Dit komt onder andere tot uiting in de slanke stijlen en de vloeiende overgangen tussen de verschillende hoogten en aan de einden. Plaatselijk is rekening gehouden met de mogelijkheid het scherm in de toekomst op te hogen, mocht dat nodig zijn. Het scherm helt 10˚, en plaatselijk zelfs 15˚ achterover. Het scherm staat op grondkeringen, grondwallen, maaiveld en een brug.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De glasplaten met horizontale vogelstrepen zitten met stalen klemstrippen ingeklemd tussen de stalen thermisch verzinkte stijlen. De stijlen staan met ondergelaste stalen voetplaten op betonsloven.
De overgang van de helling van 10˚ naar 15˚is opgelost met hoekprofielen met een aangelaste klemstrip, die het hoekverschil opvangen. Op de overgang naar de Zuiderbrug over de Maas moest het scherm ononderbroken doorlopen, maar op deze dilatatie doen zich verplaatsingen voor van 0,1 tot 0,3 m. Hier zitten staalplaten met sleufgaten die onderling kunnen verschuiven.
Aan één zijde van de brug is het scherm gecombineerd met een leuningregel. Aan de andere kant moest een aantal lantaarnpalen worden gepasseerd die in dezelfde lijn als het scherm stonden.
Op basis van de gekozen detaillering heeft het scherm een technische levensduur van vijfentwintig jaar.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk