Skip to main content
mouse

Eyescan

Utrecht

Eyescan Oogzorgkliniek Utrecht is gevestigd aan de rand van Utrecht Leidsche Rijn langs de A2 en tegenover het St. Antonius Ziekenhuis. In het state-of-the-art oogheelkundig centrum worden behandelingen uitgevoerd voor allerlei soorten oogaandoeningen.

Projectgegevens

Locatie Soestwetering 12B, Utrecht
Opdracht Eyescan, Utrecht
Architectuur Architectenburo Guido Bakker, Veenendaal
Constructief Ontwerp JVZ Ingenieurs, Deventer
Uitvoering Bouwbedrijf J.G. Timmer, Kesteren
Staalconstructie Ferross Staalbouw, Oss

Algemene projectomschrijving

De nieuwe hoofdvestiging van Eyescan in Utrecht is de eerste op de locatie aan de zorgboulevard tegenover het Antonius Ziekenhuis. Vlakbij de A2 gelegen en een goede aansluiting met het openbaar vervoer maken dat het pand goed bereikbaar is voor de patienten. 

Het gebouw bestaat uit een half verdiepte parkeerkelder met hierboven maximaal 4 verdiepingen zorgfuncties en kantoorfuncties. 

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Door de gewenste flexibele indeelbaarheid van verdiepingen en de onderliggende parkeerkelder waren grote vloeroverspanning noodzakelijk, waarbij het kolommenraster vanuit de parkeergarage naar de bovenbouw is doorgezet. De opbouw op de parkeerkelder is in staal uitgevoerd om de verspringende gevelopeningen te kunnen realiseren in combinatie met een geringe constructiehoogte. De vloerliggers zijn om deze reden ook in de vloer geïntegreerd. De vloerliggers worden gedragen door stalen kokerkolommen. 

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

De nieuwe oogkliniek bestaat uit twee gesloten bouwvolumes met elkaar verbonden via een atrium waarin de entree is ondergebracht, via loopbruggen zijn de bouwdelen in het atrium verbonden met elkaar. De twee bouwvolumes zijn opgebouwd in een vrij gesloten gevel. Voor dit type gebouw is daglichttoetreding via de gevel van ondergeschikt belang, waarbij bij sommige ruimtes juist de wens bestaat om zo weinig mogelijk daglicht binnen te krijgen. Te denken valt hierbij aan de spreekkamers en OK’s. Om de gevel te verbijzonderen, ondanks zijn gesloten karakter, is een horizontale geleding bedacht ingevuld met gevelpanelen in wisselende hoogten. In de gevel zitten terugspringende kozijnen welke zijn afgestemd op de kolomposities. 

In het atrium is een luchtkussendak toegepast waardoor daglicht hier volop aanwezig is. Het luchtkussendak wordt door houten gelamineerde liggers gedragen.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Al in een vroeg stadium is in overleg met de architect gekeken naar een zo simpel mogelijke staalstructuur welke passend is in het gevelontwerp. Kolomposities zijn aan de hand hiervan bepaald en de stabiliteitsposities zijn hierbij vastgelegd. In de zijgevels verspringen de stabiliteitsposities vanwege de verspringende ramen, de kolommen verspringen hier ook waardoor hier een heel willekeurige constructie ontstaat maar welke naadloos past op de gevelindeling. 

Beide bouwdelen zijn opgebouwd in hetzelfde constructiesysteem, doordat de verdiepingen flexibel indeelbaar moesten zijn en er een half verdiepte kelder onder het pand zit was een grote kolomvrije overspanning noodzakelijk. Om vloerdragende liggers in te passen in de gevelindeling is besloten de liggers in de vloer te integreren.

De kolommen zijn uitgevoerd als betongevulde kolommen, waarmee de brandwerendheid van de kolommen gerealiseerd is.  

Bijzondere aspecten uitvoering

Aan drie zijden grenst het gebouw aan de openbare weg, waardoor er weinig ruimte op de bouwplaats was. Door de toepassing van geïntegreerde randliggers waar kanaalplaatvloeren van 16m op rusten dienden de vloerplaten in bouwfase onderstempeld te worden.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Vanuit het centrale atrium zijn de gebouwfuncties op korte afstand bereikbaar. Het compacte gebouw is hierdoor zeer functioneel.