Skip to main content
mouse

Delftse Schie-brug

Overschie

De provincie Zuid-Holland realiseerde bij Overschie de nieuwe vaarweg 'bochtafsnijding Delftse Schie'. Hierdoor ontstond een poldereiland dat volledig omringd is met water. Om het poldereiland met het vaste land te verbinden, is een oeververbinding aangelegd: de Delftse Schie-brug.

Projectgegevens

Locatie Delftweg, Overschie
Opdracht Provincie Zuid-Holland, Den Haag
Architectuur ARC² Architecten, Almere
Constructief Ontwerp Antea Group, Capelle aan den IJssel
Uitvoering Van de Biggelaar
Staalconstructie Van der Zalm Metaalindustrie, Brakel

Documenten

Algemene projectomschrijving

De provincie Zuid-Holland realiseerde bij Overschie de nieuwe vaarweg 'bochtafsnijding Delftse Schie'. Hierdoor ontstond een poldereiland dat volledig omringd is met water. Om het poldereiland met het vaste land te verbinden, is een oeververbinding aangelegd: de Delftse Schie-brug.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De Delftse Schie-brug vormt de "noordelijke verbinding" van de wal met het poldereiland. Omdat de brug niet op de dijk mag steunen, is gekozen voor een lange overspanning, uitgevoerd als volledig stalen constructie. Deze boogconstructie verbeeldt de sprong over de Schie, de hekwerken volgen een sierlijke curve. De brug is toegankelijk voor voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers én onderhoudsverkeer voor het gemaal. De brug is onder-vaarbaar voor recreatievaart tot 1,75 meter. Over de dijk loopt een voetpad en is toegankelijk met de trappen aan de zijkant van de brug. 

De hoofddraagconstructie, de steunpunten én de hekwerken van de brug zijn volledig opgebouwd uit staal.
 

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

  • De brug vormt de schakel tussen het bebouwingslint op het vaste land én de open polder op het eiland. Het verkavelingspatroon aan weerzijden van de brug ligt haaks op de rivier. Om de oriëntatie van de brug op dit patroon aan te sluiten, is ook de brug haaks op de rivier gelegd.
  • Naast de overbruggende functie, biedt de brug, als hoogste punt in de omgeving, een uitkijkpunt. De brug biedt een panoramisch uitzicht op de omgeving. Ondanks dat de brug het hoogste punt tussen het poldereiland en de historische bebouwing is, is de brug ondergeschikt aan de omgeving en zorgvuldig ingepast in de landelijke context van de omgeving.
  • De brug is ontworpen in de Rotterdamse Stijl: een elegant en ingetogen ontwerp met een tijdloze, duurzame vormgeving.
  • In het ontwerp van de brug verbindt heden en verleden. De Delftse Schie had in het verleden een veel breder stroomgebied begrenst door de oude kade. Het ontwerp reflecteert dit door het lange brugdek dat de verbinding maakt tussen de oude kade en de Delftweg. De aanlanding van de brug midden op de oude kade, benadrukt de functie van de historische kade uit het verleden.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

De hoofddraagconstructie  en steunpunten zijn slank geconstrueerd en zo compact mogelijk ontworpen. Hiermee is het zicht over het water zo min mogelijk belemmerd. Ook de ranke vormgeving van het leuningwerk maakt het water en het omringende landschap zichtbaar én beleefbaar. De bovenrand van het hekwerk volgt hierbij de sierlijke curve van de brug.