Skip to main content
mouse

Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten

Soesterberg

Een kloosterhotel in de bossen van Soesterberg vormt het decor van deze prestigieuze uitbreiding en verbouwing.

Projectgegevens

Locatie Fritskoolhovenweg, Soesterberg
Opdracht PMO Amerfoortsestraat 20

Documenten

Algemene projectomschrijving

Een kloosterhotel in de bossen van Soesterberg vormt het decor van deze prestigieuze uitbreiding en verbouwing. Kontakt der Kontinenten is een renovatieproject waarbij de focus lag op het behoud van de kloosterlijke sfeer van het gebouw. Het hotel is uitgebreid met een serre en voorzien van een lift. Daarnaast is een verbinding gemaakt tussen twee delen van het gebouw gemaakt. Hiervoor zijn wanden doorbroken en is een zwevende loopbrug geplaatst die om de liftschacht heen loopt. Door veel gebruik van glas is een hele ruimtelijke sfeer gecreëerd waarbij de originele elementen die het gebouw zijn karakteristieke uitstraling geven bewaard zijn gebleven.

Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten bestaat uit een complex van voormalige kloostergebouwen die zijn omringd door een prachtige tuin en bos. Grenzend aan de kapel en het missiehuis is in de jaren negentig een eenlaags bouwdeel gerealiseerd waarin restaurant Proeflokaal De Wereld is gevestigd. Aangezien de gedateerde aanbouw niet meer voldeed aan de kwaliteitseisen van het hotel, ontstond de behoefte deze opnieuw vorm te geven. Grote wens daarbij was het creëren van synergie tussen binnen en buiten, voor een ultiem gevoel van rust en ontspanning. Een minimalistisch, ruimtelijk ontwerp met veel glas was daarvoor benodigd, om zo de natuur als het ware naar binnen toe te trekken.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Kontakt der Kontinenten schakelde glasbedrijf IGS in om vanaf het schetsontwerp mee te denken over de details. Gezien de grote glaspui en de vele raakvlakken met de staalconstructie heeft IGS Vic Obdam aangedragen om dit project samen aan te vliegen en het ontwerp met de architect vorm te geven. Een ontwerpteam bestaande uit mensen die het gebouw ook zelf gaan bouwen, is een zeer goed en mooi concept. Het draagt bij aan een ontwerp met doordachte en praktisch uitvoerbare details, die esthetisch in lijn liggen met de visie van de architect.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

 

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

De uitdaging bij dit project lag in het maken van de aansluiting van het nieuwe staal naar het bestaande pand. Om dit zo goed mogelijk in kaart te brengen is gebruik gemaakt van een 3D scanner, evenals conventionele inmeet methoden. Hierdoor is een duidelijke inzicht in de situatie ter plaatse verkregen en konden we het staal met hoge precisie plaatsen en aan laten sluiten op de oude gemetselde bouw.

Bijzondere aspecten uitvoering

De rol van Vic Obdam houdt dan ook niet op bij ‘staalbouwen’. Een rol hebben in het ontwerpteam is één, maar bijvoorbeeld ook de basis leggen van de bouwkundige plattegrond door het in kaart brengen van de robuuste, historische bouwdelen eromheen, geeft duidelijk aan welke meerwaarde Vic Obdam heeft gehad in dit project. Met onze 3D-scanapparatuur hebben we de muren van de oude kloostergebouwen in kaart gebracht. Hierdoor kon de architect direct het 3D model wat volledig in BIM was opgezet verstrekken naar de andere (onder)aannemers, waardoor er een soepele voorbereiding aan het bouwproces voorafging.

De 3D-scan gebruiken wij zelf uiteraard ook voor onze eigen maatvoering. Veel stalen elementen hadden connectie met het oude metselwerk van de oude kloostergebouwen, waarvan de wanden nooit mooi recht staan. Ook heeft de scan ons de mogelijkheid gegeven om een simulatie te maken voor het monteren van de loopbrug.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk