Skip to main content
mouse

atrium kunstencentrum De Muzerije

Den Bosch

Een nieuwe overkapping maakt van een binnenplaats een multifunctionele ruimte. De loopbrug hangt aan de onderspannen liggers van de kap.

Projectgegevens

Locatie Hinthamerstraat, Den Bosch
Opdracht Stichting De Muzerije, Den Bosch
Architectuur Hans van Heeswijk Architecten, Amsterdam
Constructief Ontwerp Goudstikker-De Vries, Den Bosch
Uitvoering Hazenberg Bouw, Vught
Staalconstructie Octatube, Delft

Algemene projectomschrijving

Wie De Muzerije nu via het poortgebouw binnenwandelt, komt terecht in een hoog en licht atrium, begrensd door de contouren van de oudbouw en de ovale nieuwbouw op de binnenplaats. Het ontwerp voor het atriumdak moest voldoen aan dwingende randvoorwaarden met betrekking tot de hoogten van de verschillende daken waarop het aansluit. Daarbij watert het dak af op de ovale nieuwbouw, waar het dakvlak als het ware doorheen snijdt.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Tijdens de voorbereiding werd het oorspronkelijke constructieve ontwerp van het atriumdak ingrijpend aangepast. Zo hangt in het nieuwe ontwerp de loopbrug in het atrium aan de dakliggers; in het oude ontwerp was de loopbrug een robuust vakwerk, waar de dakliggers op afsteunden. Door deze wijziging wordt de dakbelasting beter gespreid over de oudbouw, maar bovenal is eindresultaat van het dak en de loopbrug enorm rank.
Het glazen dak draagt alle belastingen direct af via de monumentale bakstenen wanden en sluit aan de andere zijde strak aan op het zinken bouwvolume. De onderspannen dakliggers hebben een toog, waardoor de onderspanning zichzelf stabiliseert en er geen zijwaarts stabiliserende trekstaven nodig zijn. De geometrie van de onderspanning is aangepast op de extra belasting die door de loopbrug wordt uitgeoefend.
Voor de uitwerking werd de bestaande situatie met zijn oude, scheve en verlopende bakstenen muren en goten driedimensionaal ingemeten. De staalconstructie werd vervolgens met een minimale plaatsingstolerantie uitgewerkt en geproduceerd.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk