Skip to main content
Wever Bouw mouse

Alzheimercentrum VUmc

Amsterdam

Algemene projectomschrijving

Het Alzheimercentrum doet wetenschappelijk onderzoek naar en begeleidt patiënten met geheugen- en oriëntatieproblemen. In het nieuwe gebouw worden de patiënten omgeven door heldere kleuren, natuurlijke materialen en veel daglicht. Alles is gericht op een gevoel van geborgenheid en welbevinden. De bloemstengel wordt gevormd door een centrale kolom. De gebogen vormen van de bloem zijn gemaakt met meerdere lagen dun plaatmateriaal. Voor patiënten die een gehele dag in het centrum moet blijven voor onderzoek zijn privé-nissen beschikbaar.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De staalconstructie van de bloem bestaat uit vijf spanten met momentvaste knopen om schoren te voorkomen. De spanten staan op een gesegmenteerde ringbalk in een ellipsvorm. Deze ringbalk draagt de belasting af op twee kruiselings geplaatste rechte hoofdliggers. De hoofdliggers rusten op de bestaande bebouwing en op een centrale kolom, die centrisch staat op een bestaande kolom in de onderliggende parkeergarage. De vloer is een staalplaat-betonvloer en de gevel is in houtskeletbouw uitgevoerd.
Door de centrale kolom centrisch op de bestaande kolom te plaatsen en het gewicht van de nieuwbouw te minimaliseren waren geen aanpassingen nodig aan de fundering. De centrale kolom is afgeschoord op de vloer van het centrum, waardoor de hoogte van de vloerliggers ook beperkt bleef. Voor het horizontaal evenwicht is een koppeling gemaakt aan de bestaande betonconstructe. Met een klemconstructie zijn de liggers horizontaal gefixeerd. Hierdoor is boren in de bestaande betonconstructie voorkomen. Alle liggers en kolommen zijn uitgevoerd in standaard HE-, IPE- en UNP-profielen. Er zijn geen gebogen profielen toegepast.
Tijdens de bouw moest de overlast voor het ziekenhuis zo beperkt mogelijk blijven. Door het gebruik van staal in plaats van beton is voorkomen dat veel ruimte tijdens de bouw verloren ging aan bekisting en ander hulpmateriaal. Na het gereedkomen van de staalconstructie is de gehele constructie afgeschermd van de omgeving. Hierdoor kon de afbouw plaatsvinden zonder de omgeving te hinderen.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk