Skip to main content
Laura Nieuwenhuis mouse

woongebouw De Karel Doorman

Rotterdam

Dankzij een zeer lichte (staal)constructie kon op een voormalig warenhuis een appartementengebouw van zestien verdiepingen worden geplaatst.

Projectgegevens

Locatie Binnenwegplein, Rotterdam
Opdracht de Wilgen Vastgoed, Rotterdam
Architectuur Ibelings Van Tilburg architecten, Rotterdam
Constructief Ontwerp DHV, Den Haag
Uitvoering Van Wijnen, Dordrecht
Staalconstructie Oostingh Staalbouw, Katwijk

Algemene projectomschrijving

Op het winkelpand van het voormalige warenhuis Ter Meulen is een blok met 114 appartementen gezet, in zestien verdiepingen. In de onderbouw is 7.000 m2 winkeloppervlak en ongeveer 7.000 m2 parkeergarage. Deze verbouwing maakt het pand uit eind jaren veertig weer levensvatbaar en vergroot de leefbaarheid van het winkelgebied in de avonduren.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Uitsluitend met een stalen hoofdconstructie was het mogelijk de woningen licht genoeg te kunnen bouwen. Op het kolomstramien in het bestaande gebouw staat een stalen tafelconstructie die het stramien verkleint naar een maat waarin verschillende woningtypes mogelijk zijn. Op deze tafelconstructie staat een heel slanke staalconstructie van kolommen en liggers. Voor alle onderdelen is gekozen voor HE-profielen. Daardoor konden de onderlinge aansluitingen en oplegplaten zeer eenvoudig gedetailleerd worden. Er is gekozen voor staal S355, waarmee het materiaal goed uitgenut wordt tot een lichte constructie. Uit herberekening bleek dat de bestaande betonconstructie zeer veel verborgen draagvermogen had. Twee nieuwe stabiliteitskernen verzorgen nu de stabiliteit van het appertementengebouw. Ook de portaalconstructie van het bestaande pand is daar aan gekoppeld. Op die manier kwam er in de bestaande kolommen veel extra draagkracht vrij voor verticaal dragen.
Om het gewicht laag te houden zijn de woningen zijn als lichte, separate doosjes in de staalconstructie geplaatst. Met verende opleggingen in vloeren en plafonds en dubbele gescheiden metalstudwanden is de benodigde geluidisolatie tussen de woningen gehaald.
Om de trillingsoverlast tussen de woningen te voorkomen zijn per woningscheidend stramien drie lichte stalen kolommetjes toegevoegd tussen de hoofdliggers, ná aanbrengen van permanente en rustende belastingen. Ze vormen een zeer starre oplegging voor de lichte vloer, wat de overdracht van trillingen blokkeert.
Door deze ingrepen was het mogelijk het bestaande gebouw te hergebruiken en op te waarderen als fundering voor de appartementen. Bij het toegevoegde deel is de belasting van het milieu laag, door het beperkte materiaalgebruik, zowel in de ruwbouw als in de afbouw. Bovendien zijn materialen gekozen met een zo laag mogelijke milieubelasting. Ook in de toekomst is hergebruik makkelijk. Er zijn namelijk geen dragende wanden.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Door de eenvoudige details en hoge mate van standaardisatie en prefabricage was de bouwsnelheid hoog: zes dagen per verdieping. Er kon direct met de afbouw worden begonnen. De nauwkeurigheid in maatvoering is veel hoger geweest dan gebruikelijk, omdat de maattoleranties op het staal van invloed zijn op de afbouw van de volledig glazen gevel. Deze kon hierdoor eenvoudig worden gedetailleerd en uitgevoerd.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk