Skip to main content
Tarra mouse

Winkelgebouw De Bubble

Eindhoven

De geodetische koepel is samengesteld uit kokers. Om de bevestiging weg te detailleren is een speciale knoop ontwikkeld. De staalconstructie van de vloer, lift en trappen is volledig prefab ingebouwd.

Projectgegevens

Locatie 18 Septemberplein, Eindhoven
Opdracht Foundation de Blop, Eindhoven
Architectuur Tarra, Den Bosch
Constructief Ontwerp Octatube, Delft
Uitvoering Houta Bouw, Eindhoven
Staalconstructie Octatube, Delft

Algemene projectomschrijving

De Bubble is onderdeel van een nieuw stedenbouwkundig opzet van Fuksas. Plein, Piazza en Luifel, Tube (fietsenstalling) en Blob bepalen reeds deze stedelijke ruimte. De Bubble vormt het sluitstuk en markeert deze bijzondere plek voor Eindhoven. Het 18 septemberplein herinnert aan de bevrijding, ligt op het kruispunt van nieuwe stedelijke ontwikkelingen, en biedt een beeldperspectief van ‘Brainport Eindhoven’.
Het openbaar gebied ‘vloeit’ in het gebouw door. Midden in het gebouw ligt de toegang tot de kelder. In het concept voor de Bubble zijn de huid, constructie en ruimtelijkheid tot één zelfdragende schil ontwikkeld waardoor een volledig vrije plattegrond ontstaat met een

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De constructieve opbouw bestaat uit vijf- en zeshoeken, een stalen framewerk met een gladde gevelopbouw met verschillende glasinvullingen. De stalen kokerprofielen 100x50 mm zijn samengevoegd met stalen knopen om de huid in driehoeken te verdelen. Elke driehoek krijgt een zilvergroene bekleding of een thermisch isolerende beglazing (eveneens groen getint), met soms direct daaronder een dichte zilvergroen kleurige cassette.
De beveiligde bevestiging van de buitenhuid op de kokerprofielen is onzichtbaar verwerkt. De gelaagdheid van de huid speelt in op de omgeving, zoals de oriëntaties op het plein en winkelstraat, de bezoekersstromen en de zonintreding. Zo ontstaan smalle en brede wigvormige vensters en ontstaat een spel van lijnen en vlakken. De stalen liftkoker is transparant en de trap loopt door in de balustrades als een dubbele helix. Verder zijn speciale deurportalen geïntegreerd in de staalconstructie, die daarmee de entrees verbijzonderen en geleden.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Duurzaamheid

Materiaalgebruik (efficiëntie)

Energiegebruik en verbruik tijdens bouw en gebruik

De installaties staan in relatie tot de ‘smooth’ uitstraling: geen installatiedoorbrekingen. Verder is gebruik gemaakt van een warmtepomp voor verwarming en koeling, LED-verlichting en staan transparantie en het keldervolume in energetische balans.

Mate van overlast (bouwwerkzaamheden) voor mens en dier

Vanwege de prefab elementen waren minder transportbewegingen nodig en konden het ruimtegebruik en de overlast op de binnenstedelijke bouwplaats tot een minimum beperkt blijven.

Innovaties op product-, concept- en bouwniveau