Skip to main content
Elroy Spelbos Fotografie mouse

Villa dZ

Beek

De villa ligt op de overgang van dorp naar landschap en duikt aan de dorpszijde in het landschap, om vervolgens eropuit te kijken. Een lengteas en een dwarsas biedt vanuit het hart van de woning zicht richting de vier windstreken.

Projectgegevens

Locatie Eltenseweg 14b, Beek
Opdracht particulier, Beek
Architectuur Duoplan Doetinchem architecten, Doetinchem
Constructief Ontwerp WM Bouwtechniek, Lochem
Uitvoering BvG, Arnhem
Staalconstructie S&H, Nieuw-Wehl

Algemene projectomschrijving

Door een deel van de slaapvertrekken in te graven en de uitgekomen grond te gebruiken om er een uitzichtheuvel van te maken, ontstaat er binnen de villa een spannende ruimtelijkheid. Vanuit een enkel punt op de kruising van de zichtassen is er zicht naar alle zijden, maar ook naar boven en beneden via een daklicht en de trap.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De villa is opgebouwd uit een staalskelet met houten vulling en de gevels zijn afgewerkt in zink.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Door de sterk landschappelijke opzet, heeft de woning ook veel van deze bouwmethodiek overgenomen. Immers, de agrarische bebouwing heeft veelal betonnen kelders, een stalen constructie, en metalen gevels. De villa heeft een zelfde opbouw, kent ook de eenvoudige en robuuste vormentaal, maar is toch door het aandeel glas en hout, onmiskenbaar een woongebouw.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

De staalconstructie heeft maar één concessie aan zijn functionaliteit hoeven doen en dat is dienstbaar zijn aan het uitzicht, de kwaliteit van deze plek. Vandaar dat er alleen in de zuidgevel brugconstructies zijn bedacht om grote zichtopeningen mogelijk te maken.

Bijzondere aspecten uitvoering

In de ontwerpfase is alles zeer grondig uitgezocht, type constructie, gevelopbouw en welke energiezuinigheid, zodat de uitvoering ook goed voorbereid kon worden. Bijzonder is de opbouw van de zinken gevels. Worden er in Nederland vooral nog geventileerde zinken gevels toegepast, hier is gekozen voor een ongeventileerd, vanuit Duitsland geadopteerd systeem. Samen met de luchtdichtheidseisen en driedubbel glas vormt dit een optimale geïsoleerde schil.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

In de ruwbouw, toen de staalconstructie net stond, was dit ook de uiteindelijke vorm van de villa, een resultaat van Form Follows Function en Construction Follows Form.

Duurzaamheid

Behalve de duurzame installatie, die energieneutraal is, zijn ook alle gekozen materialen zoveel mogelijk duurzaam gekozen. Het zink en staal zijn recyclebaar. De vleugel met woonkamer en keuken vragen in het gebruik de meeste energie. Deze zijn op de zon gericht en hebben driedubbel glas, de villa is luchtdicht gebouwd.

Materiaalgebruik (efficiëntie)

Het staalskelet maakt grote overspanningen mogelijk die zijn aangevuld met houten, massieve sandwich-elementen. Dit zorgt voor een slanke constructie.

Energiegebruik en verbruik tijdens bouw en gebruik

De meeste grote bouwonderdelen zijn prefab geproduceerd, dus onder gecontroleerde omstandigheden in de fabriek. De andere materialen, het hout, en zink, zijn vooral ambachtelijk, met menskracht vervaardigd. Hierdoor zijn er alleen kortstondig machines nodig geweest die fossiele brandstoffen gebruiken.

Mate van overlast (bouwwerkzaamheden) voor mens en dier

Behalve ongeventileerde zinkopbouw, dat was een specialisatie die niet lokaal voorhanden was, zijn alle mensen en materialen uit de directe omgeving gehaald, DIt zorgt dat het project een lage CO2-stempel heeft, en grote lokale betrokkenheid.

Innovaties op product-, concept- en bouwniveau

Door bewust te kiezen voor plaatsing van zonnepanelen op in het veld en niet op het dak, hebben die een beter rendement en wordt het mooie, massieve karakter van de zinken gevels niet aangetast.