Skip to main content
mouse

Uitbreiding Snowworld

Zoetermeer

De verlenging van de derde baan van SnowWorld Zoetermeer naar 305 m staat op een voormalige vuilstortplaats, waardoor heien niet mogelijk was. Daarom is een stalen 'steigerbouwconstructie' bedacht op vijzelbare kolommen die permanent gemonitord worden.

Projectgegevens

Locatie Buytenparklaan 30, Zoetermeer
Opdracht SnowWorld Leisure, Zoetermeer
Architectuur Algra & Marechal Architecten, Roosendaal
Constructief Ontwerp ASK-Romein, Roosendaal
Uitvoering ASK-Romein, Roosendaal
Staalconstructie Ask-Romein Staalbouw, Roosendaal

Algemene projectomschrijving

De uitbreiding is geheel door ASK-Romein ontworpen en vormgegeven. Een proces van vijf jaar is er aan voorafgegaan voordat daadwerkelijk begonnen kon worden met de uitvoering. De verlening staat in een beschermd gebied 'Buytenpark' op een voormalige stortplaats en bracht bijzondere eisen met zich mee. Omdat heien niet mogelijk was, zijn alternatieve funderingstechnieken bedacht in samenhang met een vijzelbare constructie. De baan heeft een breedte van ± 35 m en een hoogte van ± 70 m boven maaiveld. In de laatste fase is op vraag van de opdrachtgever nog een Sky-bar met terras aangebracht in de kop, waardoor een schitterend uitzicht over het natuurgebied wordt geboden. De bijzondere trap aan de kop van de baan is enerzijds een vluchtweg, maar ook bedoeld als toegang naar het uitkijkbordes voor bezoekers van het Buijtenpark.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Er is gekozen voor een combinatie buisprofielen met walsprofielen met stabiliteitschoren om een zo slank mogelijke constructie en een zo groot mogelijke verdeling van de krachten op de ondergrond mogelijk te maken.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

De architect heeft een ontwerp gemaakt dat moest aansluiten op de bestaande baan, maar wel met een fraaiere uitstraling. De eisen vanuit welstand zijn diverse malen uitvoerig besproken en vertaald naar het uiteindelijke resultaat, met een bijzondere plaats voor de vluchttrap.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Door de grote onzekerheden van de ondergrond moest rekening worden gehouden met ongelijke zettingen, die opgevangen moesten worden in de vijzelbare kolommen. De constructie is zo ontworpen dat er herverdeling van krachten plaatsvindt, indien zettingen optreden.

Bijzondere aspecten uitvoering

Ook bij de montage is zorgvuldig afgewogen welke methodes mogelijk zouden zijn. De hijsvermogens van de kranen zijn beperkt door de beperking van belasting op de zeer onbetrouwbare ondergrond. Daarom is gekozen voor een soort steigerbouw. Ook was de bouwtijd zeer beperkt. Maar het was wachten op uitspraken van de Raad van State. Evengoed is op eigen risico gestart met het volledig uitwerken van de constructie, zodat direct na een positieve uitspraak de stort van de fundatieplaten kon beginnen en de staalconstructie kon worden geproduceerd. De grote wens van de opdrachtgever was de baan nog in te zetten in het seizoen 2016/2017. Hetgeen met veel inspanning gerealiseerd is. September 2016 is de baan in gebruik genomen.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk