Skip to main content
ipv Delft, fotograaf Henk Snaterse mouse

‘t Schip

Petten

In Petten is in de zomer van 2017 het volledig nieuw ingerichte Plein 1945 in gebruik genomen. Blikvanger is een ovaal podium met daarop een gekapseisd stalen scheepsskelet. Het schip verwijst naar de kotter die in 2013 strandde voor de Pettense kust.

Projectgegevens

Locatie Plein 1945, Petten
Opdracht Gemeente Schagen, Schagen
Architectuur ipv Delft, Delft
Constructief Ontwerp Adams Bouwadviesbureau, Druten
Uitvoering Jan Kuipers Nunspeet, Nunspeet
Staalconstructie Jan Kuipers Nunspeet, Nunspeet

Algemene projectomschrijving

Lang was Petten een rustig dorp langs de Noordzee, zonder duinen of strandtoeristen. Sinds 2016 is dat radicaal anders. Petten heeft nu duinen en een breed strand, en in het centrum een aantrekkelijk plein waar evenementen plaatsvinden en zowel bewoners als bezoekers kunnen flaneren, spelen en verblijven. Blikvanger op het nieuw ingerichte Plein 1945 is een podium met gekanteld stalen scheepsskelet. Landschapsarchitect Caspar Slijpen maakte het ontwerp voor het nieuwe plein. Wij werkten zijn ideeën voor een gekanteld scheepsskelet uit tot het gerealiseerde ontwerp.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Het 4,6 m hoge stalen skelet bestaat uit tien gekromde spanten en een kiel. Het geheel is zodanig gekanteld, dat het half in de grond gezakt lijkt te zijn. Het schip is opgebouwd uit samengestelde kokers van plaatstaal, de totale staalconstructie weegt 8 ton. De rode kleur verwijst naar de in de scheepsbouw veel gebruikte menie.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Het schip staat op een podium van 20 bij 8 m dat is ontworpen als een houten scheepsdek. In het dek bevinden zich twee luiken, die als scheepsluiken zijn gedetailleerd. De luiken bieden toegang tot technische installaties onder het dek, die onder meer een fontein op het plein aansturen en eb en vloed simuleren op het 'waterplein'. Ook is het mogelijk het plein onder water te zetten, bijvoorbeeld om 's winters een schaatsbaan te creëren.
Zowel het ontwerp als de uitwerking van podium en schip zijn in nauwe samenwerking met de lokale klankbordgroep tot stand gekomen.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk