Skip to main content
Rob 't Hart mouse

sportpaviljoen Zestienhoven

Rotterdam

Voor deze sportvoorziening met een tweeledig programma van eisen is gekozen voor een portaalconstructie op een betonnen onderbouw, die in een talud is verzonken. De stalen verdieping op de groene terp heeft een royaal overstek voor een semi-transparant dak.

Projectgegevens

Locatie Van der Duijn van Maasdamweg 601, Rotterdam
Opdracht Gemeente Rotterdam, Rotterdam
Architectuur MoederscheimMoonen Architects, Rotterdam
Constructief Ontwerp IBT Papendrecht, Papendrecht
Uitvoering Batenburg, Bergschenhoek
Staalconstructie Dijkstaal, Maassluis

Algemene projectomschrijving

Park Zestienhoven wordt de komende jaren ontwikkeld tot een nieuwe buitenwijk van Rotterdam. Gelegen tussen een parkgebied en de woningbouw is een nieuwe accommodatie ontworpen voor twee voetbalverenigingen. De architect kreeg de opgave een gebouw te ontwerpen met een paviljoenachtige uitstraling, waarbij luchtigheid en transparantie belangrijke elementen waren.
Door een tweedeling in het programma van eisen is het ontwerp opgedeeld in de kleedfaciliteiten en bergingen op de begane grond en de kantine inclusief bestuurskamers op de verdieping. Op de verdieping is rondom uitzicht mogelijk over de vijf sportvelden. Voor het contact met het speelveld glooit het maaiveld vanaf het speelniveau naar het niveau van de kantine. Hierdoor wordt de begane grond onderdeel van de groene omgeving en ontstaat er een éénlaags paviljoen bovenop deze groene terp. Aan de veldzijde is de terp zodanig geprofileerd dat deze als ligweide functioneert.
Het gebouw wordt gecompleteerd met een royaal overstekend semi-transparant dak. Dit dak vormt het verbindend element tussen de beide verenigingen en draagt bij aan en de gewenste lichte, paviljoenachtige uitstraling. Het dak filtert overdag het zonlicht en gloeit in de avonduren op als een lampion door de integratie van ledverlichting. Zo zal het gebouw een baken in de omgeving worden en tevens bijdragen aan de sociale veiligheid van het gebied. Dit laatste was een belangrijke wens van de opdrachtgever gezien de ligging van een aantal fietsroutes langs het sportpark.
Het paviljoen laat een consistent vorm- en materiaalconcept zien. Dit begint bij het talud waarbinnen alle elementen zijn uitgevoerd in een groene kleur, waardoor de groene terp niet wordt verstoord. De verdieping is bijzonder transparant. Glas wordt hier afgewisseld met robuust zwart strekmetaal. De transparantie zorgt er voor dat het spel op de velden vanuit nagenoeg alle posities in het gebouw ervaren kan worden. Het sluitstuk van het ontwerp is het dak. Met 1:1 proefopstellingen, waarbij lichtmetingen zijn gedaan en bouwkundige details zijn beproefd, is er gekozen voor een kunststof membraam in combinatie met energiezuinige LED-verlichting.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De tweedeling in het programma en de bouwkundige opzet komt ook terug in de constructieve opzet. De kleedruimtes zijn ondergebracht in het souterrain, bestaande uit een dichte betonnen bak. Boven op deze eerste laag is het paviljoen geheel als staalconstructie uitgevoerd. Er zijn stalen portalen geplaatst met een vrije overspanning van 14 m. Het dakoverstek is gemaakt door het toevoegen van verjongde IPE-profielen. De randbalk is benut om het membraan aan te spannen. In de gevel is glas en zwart gecoat strekmetaal toegepast.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk