Skip to main content
Luuk Kramer mouse

Schoolgebouw Focus Beroepsacademie

Barendrecht

Dit hypermoderne onderwijsgebouw is gecombineerd met een sporthal. Het gebouw faciliteert onderwijsfuncties rond een centraal atrium waardoor volop daglicht binnen kan komen, waarbij het onderwijs en de praktijk alle ruimte hebben om te convergeren.

Projectgegevens

Locatie Botter 135, Barendrecht
Opdracht Heerkens van Bavel Bouw, Tilburg
Architectuur Royal HaskoningDHV, Amsterdam
Constructief Ontwerp Pieters Bouwtechniek, Utrecht
Uitvoering Heerkens van Bavel Bouw, Tilburg
Staalconstructie Reijrink Constructiebedrijf, Esbeek

Algemene projectomschrijving

Focus Beroepsacademie bevat 11.000 m2 bvo aan onderwijshuisvesting. De omvang van de nieuwe sporthal, die voldoet aan de eisen van NOC/NSF, bedraagt ± 2.000 m2. In dit nieuwe, vierlaagse onderwijsgebouw vinden drie scholen onderdak. Naast de Focus Beroepsacademie (VMBO), maken ook het Albeda College (ROC) en het Da Vinci College (ROC) gebruik van de locatie. Het doel is de aansluiting tussen VMBO en MBO te verbeteren. De sporthal maakt weliswaar integraal deel uit van het schoolgebouw, maar kan ook volledig onafhankelijk van het gebruik van de school functioneren. Met een zogenaamde topsporthal presenteert de gemeente Barendrecht zich uitdrukkelijk als sportgemeente, ook voor sport op topniveau.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De staalconstructie bestaat uit diverse rondingen van vier verdiepingen. De gebogen buisconstructie boven het atrium voor het luchtkussendak, zorgt voor een grote hoeveelheid lichtinval. De constructie weegt 460.000 kg en is gecombineerd met gelamineerde houten dakliggers. Het staalwerk is daarnaast gedeeltelijk thermisch verzinkt en gespoten in RAL 9002.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Het gehele dak ten behoeve van het luchtkussendak (40x27 m) is in alle richtingen gebogen. De onderlinge verbindingen van de buisconstructie zijn zo klein mogelijk vormgegeven, zodat ze in het eindresultaat niet opvallen, maar toch goed en maatvast te produceren zijn.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Het LOC is gebouwd met duurzame en onderhoudsarme materialen. Het gebouw is in gebruik goedkoper gemaakt door een aantal duurzaamheidsmaatregelen. Het energie- en waterverbruik zal lager zijn dan oorspronkelijk gepland. Dit gaf de gemeenteraad de ruimte om begin maart 2013 in te stemmen met een extra investering voor het verhogen van de duurzaamheid en het verbeteren van de kwaliteit van de binnenlucht. Een schoolgebouw met een goed binnenklimaat is ook goed voor prestaties van de gebruikers.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Het ontwerp speelt in op de nieuwste trends op het gebied van onderwijs. Er is gekozen voor een leeromgeving met weinig klaslokalen. Veel onderwijs vindt buiten de lokalen plaats op zogenaamde werkpleinen. Hier kunnen leerlingen zelfstandig werken. Daarnaast zijn er de projectruimten, waar leerlingen in groepsverband werken aan projecten. Passend bij het onderwijsaanbod is de school voorzien van de nodige praktijkruimten.