Skip to main content
tobias reymond mouse

restaurant Aan Zee

Oostvoorne

Het nieuwe restaurant op het duin moest demontabel zijn. De staalconstructie, waarmee de organische vorm is gemodelleerd, speelt een grote rol in het interieur.

Projectgegevens

Locatie Strandweg 1, Oostvoorne
Opdracht Van Marion, Oostvoorne
Architectuur Emma, amsterdam
Constructief Ontwerp SVR bouwconstructies, Spijkenisse
Uitvoering Van Reek en Zn., Oostvoorne
Staalconstructie Hametec, Montfoort

Algemene projectomschrijving

Het restaurant ligt in het natura 2000-gebied ‘Voornes duin’, tegenover het Zuid-Hollands landschap ‘de slikken van Voorne’ en de Maasvlakte, bovenop de primaire waterkering. De organische gebouwvorm is sterk geïnspireerd op elementen uit de omgeving zoals de glooiende duinen. Een houten wand rijst op uit de duinen en zwiept omhoog rond een schoorsteen tot een uitkijktoren. In het interieur mondt de schoorsteen uit in een open haard. De gevelbekleding is van gepotdekseld, verduurzaamd hout. Het onbehandelde hout staat bloot aan de elementen en zal mooi verweren om op te gaan in de omgeving. De bekleding is gemonteerd op het staalskelet van de hoofddraagconstructie.
In contrast met de houten gevel opent een glazen gevel het restaurant naar het terras. De derde gevel is verholen in het duin en wordt gevormd door een reeks ingegraven zeecontainers. Hierin zijn de technische en logistieke ruimtes ondergebracht. In het interieur is de staalconstructie overal zichtbaar, de staalconstructie in de uitkijktoren wordt zichtbaar gemaakt door de daklichten rondom de open haard en wordt 's avonds uitgelicht. De interieurs zijn op maat gemaakt en vormen een integraal onderdeel van het gebouw. De lange houten wand gaat binnen over in een doorgaande houten bank. De vaste leesbank staat binnen én buiten en lijkt net als de bar monoliet uit de zandkleurige vloer te verrijzen. Achter de bar is de keuken in het zicht tegen een achterwand van kleurrijke containerfronten. Hier werken de koks aan open vuren met regionale en seizoensgebonden producten.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Omdat het restaurant bovenop het duin staat dat in de toekomst moet kunnen worden opgehoogd, moest er demontabel worden gebouwd. Om deze reden is het gebouw ook op staal gefundeerd: omgekeerde T-liggers in een verbeterd zandpakket vormen de fundering. De complexe organische gebouwvorm is in een staalskelet uitgewerkt. De portaalconstructie van de uitkijktoren zorgt voor de stabiliteit van het gebouw samen met de windverbanden in het dak en de betonnen kelderbakken in het ingegraven gedeelte. Het ingegraven gedeelte is bekleed met fronten van zeecontainers, een kleurrijk en robuust stalen referentie naar de (tweede) maasvlakte aan de horizon. Ook in het interieur is veel staal toegepast. Niet alleen is de draagconstructie overal in het zicht gelaten, ook enkele kasten en meubelstukken zijn uit blank gelakt staal vervaardigd.
Het gebouw moest in vijf maanden worden gebouwd: na het broedseizoen en voor het stormseizoen. Dit maakte de keuze voor staal evident. De schoorsteen van de open haard is de centrale kolom in de constructie van de uitkijktoren. Omdat er geen heipalen zijn, was de eerste paal (centrale kolom) tegelijkertijd het hoogste punt!

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk