Skip to main content
Vissers & Roelands architecten & ingenieurs mouse

Parkeergarage Gerstdijk

Helmond

De parkeergarage is een modulair demontabel systeem met een staalconstructie en prefab betonnen vloerplaten (TT-liggers).

Projectgegevens

Locatie Gerstdijk, Helmond
Opdracht Van Rooi Meat, Helmond
Architectuur Vissers & Roelands architecten & ingenieurs, Eindhoven
Constructief Ontwerp Verhoeven en Leenders, Volkel
Uitvoering EZ Park, Eindhoven
Staalconstructie Voortman Staalbouw, Rijssen

Algemene projectomschrijving

Parkeergarage Gerstdijk in Helmond is een 'parkeeroplossing' waarbij een hellingbaanparkeergarage bovenop een vrachtwagenparkeerterrein is geplaatst. Het is gebouwd is volgens het modulair concept van EZ-park en tot stand gekomen met het design-and-build principe; een nauwe samenwerking met architect, constructeur, aannemer, gebruiker en parkeerspecialisten. Het ontwerp en de bouw van het project konden hierdoor in een korte tijd worden gerealiseerd. Het vier verdiepingen tellende gebouw heeft een bruto vloeroppervlakte van 14.170 m² en er is parkeergelegenheid voor 426 personenauto’s en 18 vrachtwagencombinaties.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Het stramien is 16x11 m. De maat van 16 m is opgebouwd uit 2x de lengte van een parkeervak van 5 m met daartussen een rijbaan van 6 m in verband met haaks parkeren. Het stramien van 11 m is gebaseerd op de breedte van de schuine parkeervakken op de begane grond voor vrachtwagencombinaties, inclusief de ruimte om in- en uit te kunnen rijden. Kenmerkend voor deze parkeergarage is de grote vrije hoogte van 4,5 m tot 6,0 m op de begane grond door toedoen van de doorrijhoogte van de vrachtwagens. Dit betekent dat de uitwendige hellingbaan voor de auto’s vanaf maaiveld over een hoogte van 5,125 m omhoog gaat. De tussenliggers zijn enkelvelds, in S355 (onder 1e verdiepingvloer HEM 300 en onder 2e + 3e + 4e verdiepingvloer HEB 400). De kolommen, eveneens S355, bestaan uit slechts twee delen, de deling ligt ±1,2 m boven de 1e verdiepingvloer (begane grond kokers 350x350x16 mm S355 met beton C30/35 + 4Ø20 wapeningstaven, daarboven kokers 300x300x10).

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

De parkeergarage is gelegen op een bedrijventerrein in Helmond aan de Zuid-Willemsvaart. Om ruimte te maken voor het stallen van vrachtwagens is de parkeergarage minimaal 4,5 m opgetild boven het maaiveld. Ten behoeve van het in- en uitdraaien van de vrachtwagens zijn de kolomafstanden bepaald op 11x16 m. Een naastgelegen hellingbaan brengt het personenverkeer naar de eerste verdieping. Er is gekozen voor een ontwerp met hellingbaanparkeren, waardoor het volledige vloeroppervlak wordt benut. Zodoende is met een minimale footprint een maximaal rendement aan parkeerplaatsen behaald en een zeer economisch ontwerp gerealiseerd. Dankzij de vrije ligging op het perceel, de open gevels en een kleinste gevelafstand van 48 m kan gesproken worden van een natuurlijk geventileerde parkeergarage. Er zijn geen maatregelen noodzakelijk om eventuele rookontwikkeling te beperken om tijdens een brand veilig te kunnen vluchten. Het verzinkt stalen spijlenhekwerk heeft een hoge mate van transparantie en is bepalend voor de strakke belijning in de gevel.
De parkeergarage bestaat uit een modulair systeem dat is opgebouwd in een zeer flexibele systematiek. Deze kan gemakkelijk, snel en goedkoop worden aangepast en worden uitgebreid en is daarmee toekomstbestendig. Daarnaast is het duurzaam doordat het geheel volledig demontabel en recyclebaar is. Gebruikte parkeergarages kunnen hierdoor op een andere locatie worden opgebouwd en worden aangepast op de wensen van de gebruiker.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Een belangrijke factor bij het ontwerp van de staalconstructie is Fire Safety Engineering gebleken. De constructie is op enkele scenario’s getoetst met een autobrand en de hogere vuurlast van vrachtwagens. In alle scenario’s voldoen de stalen liggers. De grote dimensies van de staalprofielen die benodigd zijn voor de grote overspanningen (11 m), leveren een voordeel op ten aanzien van de brandveiligheid. De kritieke staaltemperatuur is in alle gevallen hoger gebleken dan de maximaal optredende staaltemperatuur, waardoor er geen brandwerende bekleding nodig is. Dit geldt tevens voor de kolommen, met uitzondering van die op de begane grond. Om hier de vereiste brandwerendheid te halen zijn deze kolommen gevuld met gewapend beton, een maatregel die tevens dienst doet als aanrijbeveiliging voor vrachtwagens. Ook de stabiliteitsverbanden voldoen aan de gestelde brandwerendheidseis zonder aanvullende brandwerende voorzieningen. Er is voldoende redundantie aanwezig om het wegvallen van een verband op te kunnen vangen.
Door het bouwprincipe ruwbouw = afbouw te hanteren zijn verschillende voordelen behaald, zoals een korte bouwtijd en de beperkte hoeveelheid bouwmateriaal. Eveneens krijgt het geheel het gewenste robuuste karakter. Zo vormen de betonnen TT-liggers tevens het definitieve parkeerdek en rijbaan en zijn de staalconstructie, het spijlenhekwerk en de stalen trappen weersbestendig door het thermische verzinken.

Bijzondere aspecten uitvoering

De parkeergarage is volledig geprefabriceerd en in elementen aangevoerd (funderingspalen, staalconstructie, trappen, betonvloeren en hekwerken). De montage van de verschillende elementen door boutverbindingen volgden elkaar aansluitend op. Het meenemen van de afbouw (hekwerken) in hetzelfde montageproces als ruwbouw (constructie) beperkt het benodigde materiaal en materieel. De gehele parkeergarage is in vier maanden tijd geplaatst.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

De overspanning van de vloeren bedraagt 16 m en maakt het voor de personenauto’s mogelijk om kolomvrij te parkeren. Dit vergroot de flexibiliteit naar de toekomst en de gebruiksvriendelijkheid. De parkeergelegenheid voor vrachtwagens is geschikt voor vrachtwagencombinaties van 16,5 m lang. De kolommen zijn zodanig gepositioneerd dat het mogelijk is om vooruit in te steken en vooruit weg te rijden. De verkeersveiligheid op het terrein is aanzienlijk vergroot, mede door de gescheiden verkeerscirculatie van het personenverkeer en het vrachtverkeer. Elk hebben ze een aparte in- eaDe overspanning van de vloeren bedraagt 16 m en maakt het voor de personenauto’s mogelijk om kolomvrij te parkeren. Dit vergroot de flexibiliteit naar de toekomst en de gebruiksvriendelijkheid. De parkeergelegenheid voor vrachtwagens is geschikt voor vrachtwagencombinaties van 16,5 m lang. De kolommen zijn zodanig gepositioneerd dat het mogelijk is om vooruit in te steken en vooruit weg te rijden. De verkeersveiligheid op het terrein is aanzienlijk vergroot, mede door de gescheiden verkeerscirculatie van het personenverkeer en het vrachtverkeer. Elk hebben ze een aparte in- en uitrit. n uitrit. Een totaalpakket van functionele oplossingen, dat resulteert in een veilige en overzichtelijke parkeergarage.

Duurzaamheid

De staalconstructie is volledig thermisch verzinkt, waardoor een lange levensduur in de buitenlucht is gegarandeerd. Door prefabricatie is het verduurzamen van de staalconstructie ook onder goede, beheersbare omstandigheden verricht. Daarnaast is bij deze parkeergarage de levensduur niet gekoppeld aan de locatie. De parkeergarage kan worden gedemonteerd en op een andere locatie geheel of gedeeltelijk worden herbouwd.

Materiaalgebruik (efficiëntie)

Voor de parkeergarage geldt ruwbouw = afbouw, waardoor niet meer materiaal is gebruikt dan noodzakelijk voor de gebruiksfunctie.

Energiegebruik en verbruik tijdens bouw en gebruik

Het meenemen van de hekwerken in hetzelfde montageproces als de hoofddraagconstructie beperkt het benodigde materiaal, materieel en energieverbruik in de uitvoering. De keuze voor een spijlenhekwerk en de open geveldelen zorgen voor een maximale daglichttoetreding. Het elektriciteitsverbruik is zodoende tot een minimum beperkt.

Mate van overlast (bouwwerkzaamheden) voor mens en dier

De parkeergarage is gebouwd te midden van een bedrijventerrein, ver verwijderd van woningbouw of natuurgebieden. De ingreep op de natuur en overlast voor bewoners is hierdoor nihil gebleken. Het terrein was tevens braakliggend, waardoor er geen sprake was van gelijktijdige gebruikers waarmee rekening gehouden moest worden.

Innovaties op product-, concept- en bouwniveau