Skip to main content
VSF mouse

Paal 83

Rozenburg

De uitkijktoren is een eerbetoon aan de eerste ligplaats voor overslag en bunkeren van LNG (vloeibaar gas). Het past in het beleid om de haven aantrekkelijk vorm te geven en laat zien dat de natuur in deze industriële omgeving floreert.

Projectgegevens

Locatie Rozenburgse landtong havennr. 5340, Rozenburg
Opdracht Port of Rotterdam, Rotterdam
Architectuur Mothership, Rotterdam
Constructief Ontwerp Technisch buro C. De Heer, Vlaardingen
Uitvoering Volker Staal en Funderingen, Rotterdam
Staalconstructie Volker Staal en Funderingen, Rotterdam

Algemene projectomschrijving

Uitkijktoren LNG 'Paal 83' is vernoemd naar de afmeerpalen die de basis vormen van de nieuwe LNG-ligplaats. De uitkijkpost toont niet alleen het werk van de roeiers (mannen die de schepen vast maken), maar ook de schaal en maat van de afmeerpalen. Als er schepen aan liggen, ogen ze vrij nietig. In feite zijn het enorme kolossen. De drie draaiende trappen naar het uitkijkbordes op 16,4 m hoogte zijn een verwijzing naar de getwijnde trossen waarmee de schepen worden vastgelegd. Op het bordes zijn informatiepanelen die verwijzen naar dat wat je ziet en ervaart. Hier is ook een speciaal gedicht van Derek Otte, Stadsdichter van Rotterdam, te lezen. 'De Landtong Rozenburg is een groene oase, ideaal om te fietsen, te wandelen en te genieten van het prachtige uitzicht op de grootste haven van Europa. Deze uitkijktoren geeft daar een nieuw perspectief aan.'

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De uitkijktoren bestaat uit een mast Ø 2400x24 met een lengte van 23,4 m die gefundeerd is op een enkele open stalen buispaal Ø 1620x16. De funderingspaal is zodanig diep ingebracht dat deze de horizontale belastingen uit wind, momenten uit excentrische belastingen van bordessen en trappen en verticale belastingen uit eigen gewicht en personen, op kan nemen.
De mast en de funderingspaal zijn afkomstig van oude afmeerpalen. Om deze onderdelen voor hergebruik in te kunnen zetten, zijn er materiaalproeven uitgevoerd om aan te tonen dat zij voldoen voor deze nieuwe toepassing.
De spiraaltrappen ondersteund door HEA 240-uithouders bestaan uit trapbomen van gebogen strip 350x20 en gelaste stalen traptreden.
Het uitkijkbordes bestaat uit negen uitwaaierende HEB 300-liggers met aan het uiteinde een buisligger Ø 273x8. Deze buisligger symboliseert de trosbescherming zoals ook bij de afmeerpalen toegepast is, een zogenaamde trosafwijzer'.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Architectonisch en bouwkundig ontwerp "paal 83"
De uitkijktoren heeft drie spiraaltrappen, dit komt voort uit de diameter van de mast, de afstand van 80 cm tussen mast en binnenste trapboom in het kader van graffiti en de eisen uit het bouwbesluit. De hoogte van maaiveld tot het uitkijkbordes is 16,4m1, over deze hoogte zijn per trap 5 opgangen en rust bordessen ontworpen. De laatste opgang is geoptimaliseerd zodat deze voldeed aan de eisen voor vrije loop- en hoofdruimte. De op- en aantrede zijn resp. 210 en 298 mm1, de helling van de trappen ter plaatse van de looplijn is 37 graden. De traptreden zijn gezet stalen treden met een doorgedrukte perforatie Ø14mm. Op het uitkijkbordes zijn antislip en antistatische glasvezelversterkte kunststof roosters (GVK) met mazen van 13x13mm toegepast.
De leuningen op de spiraaltrappen bestaan uit balusters van stripstaal 90x15, een handregel buis Ø 48x3,2 en verticale spijlen van Ø12. Op het uitkijkbordes zijn leuningen met een hoogte van 1,2m met dezelfde opbouw toegepast.
Voor bliksemafleiding geeft de stalen funderingspaal voldoende veiligheid.
Op diverse punten zijn ter voorkoming van nestelen duivenpinnen aangebracht.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Naast de architectonische vormgeving en de beeldkwaliteit van de architect Mothership zijn voor het ontwerp en de detaillering van de staalconstructie een aantal aspecten leidend geweest. Deze aspecten zijn ingegeven door productie, conservering en montage van de staalconstructie, enkele voorbeelden.
• Omwille van de productie zijn er drie identieke spiraaltrappen met ieder drie gelijke steken ontworpen. De onderste en bovenste steek verschillen in het aantal optreden maar zijn qua detaillering identiek.
• De consoles gelast aan de buismast zijn ontworpen zodanig dat inwendige verstijvingen in de buismast niet nodig zijn. Met FEM-berekeningen is de krachtsinleiding getoetst.
• Eigenfrequentie van spiraaltrap- en uitkijkbordes uithouders zijn onderzocht.
• Er zijn twee typen conservering toegepast, de trappen en leuningen zijn thermisch verzinkt en de mast (incl. uithouders) heeft een drielaags verfsysteem. De samengesteld gelaste spiraaltrappen zijn ontworpen om deze in een keer te verzinken, de leuningen zijn apart verzinkt en met boutverbindingen bevestigt aan de trapbomen. Spiraaltrappen en bordessen zijn opgelegd op consoles, voor montage een zeer praktische methodiek. Ook de trosafwijzer van het uitkijkbordes is voorzien van delingen door een tandoplegging.

Bijzondere aspecten uitvoering

De funderingspaal is net onder het maaiveld aangebracht en voorzien van een viertal verticale sleuven. De mast die voorzien was van vier verticale knieën is hier overheen geplaatst en op locatie gelast aan de funderingspaal. Na controle van het laswerk is het terrein rondom vlak gemaakt zodat de verbinding uit het zicht is.
De spiraal trapdelen zijn tegen een dummy paal samengesteld en in zijn geheel inclusief stalen traptreden gelast en daarna verzinkt. Op locatie zijn de spiraal trapdelen op de uithouders van de mast gemonteerd.
Het uitkijkbordes is in drie delen op de grond opgebouwd en daarna met een telescoopkraan over de mast op zijn consoles geplaatst en bevestigd.
Alle onderdelen zijn volledig geconserveerd over de weg aangevoerd en aan de mast bevestigd met boutverbindingen zodat conservering op locatie niet nodig was. De lassen van de funderingspaal aan de mast zijn met corrosietoeslag uitgevoerd.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Voor de traptreden en rust bordessen is voor een gezette stalen treden met een perforatie gekozen en voor het uitkijkbordes antislip kunststof roosters met mazen van 13x13 mm. De perforatie en antislip geven een veilig beloopbare uitkijktoren. De kleine afmetingen van de mazen geeft een veilig gevoel als je rechtstreeks naar beneden kijkt.
De informatiepanelen op het leuningwerk van het uitkijkbordes zijn zodanig van afmeting en schuin geplaatst, zodat deze afstand tot 'de diepte' maakt en iedereen van het uitzicht kan genieten.