Skip to main content
mouse

nhow Amsterdam RAI hotel

Amsterdam

Het unieke nhow Amsterdam RAI hotel, gelegen aan de Zuidas, is met een hoogte van 91 meter en 650 kamers op 25 verdiepingen het grootste nieuwbouwhotel in de Benelux. Het ontwerp van het Nederlandse architectenbureau OMA bestaat uit een drie gestapelde volumes, die geroteerd boven elkaar staan. Het hotel bevindt zich naast het RAI-complex en ligt tussen de Europaboulevard, de A10 en de Noord-Zuidlijn in. Het nhow Amsterdam RAI hotel is een nieuw sociaal en multicultureel ontmoetingspunt voor zakenreizigers, toeristen en Amsterdammers. Voor meerdaagse congressen, beurzen en andere evenementen functioneert het nieuwe hotel als hoogwaardig ‘headquarter hotel’ op locatie voor bezoekers, exposanten, sprekers en organisatoren.

Projectgegevens

Locatie Europaboulevard 2b, Amsterdam
Opdracht COD & Being Development, Amsterdam
Architectuur OMA, Rotterdam
Constructief Ontwerp Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Amsterdam
Uitvoering Pleijsier Bouw, Nijkerk
Staalconstructie Oostingh Staalbouw, Katwijk

Algemene projectomschrijving

Van Rossum Raadgevende Ingenieurs is als hoofdconstructeur van dit project vanaf het ontwerpstadium tot aan de oplevering betrokken geweest bij dit project. De grootste uitdaging in het project zijn de te maken uitkragingen van de driehoekige volumes, die geroteerd boven elkaar staan. De punt van elke driehoek steekt 12,5 m uit buiten de gevel van de onder- of bovenliggende driehoek. Doordat de gevel volledig open is ontworpen door de architect en hierdoor geen constructie in de gevel is geplaatst, wordt de effectieve constructieve uitkraging ruim 16,5 m. De uitkragingen zijn gemaakt in een hybride staal-betonconstructie van meerdere verdiepingen hoog.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De opbouw van de volumes bestaan uit een verschillende uitkragingen. De primaire uitkraging is een betonwand welke van de kern richting de gevel loopt. De betonwanden dragen de verticale belasting af naar de onderliggende kolom. Loodrecht op deze betonwanden zijn stalen spanten ontworpen, de secundaire uitkraging, die verticaal is opgelegd op de betonwanden. Deze spanten kragen nog 9 meter uit tot aan de gevel. Om ruimte te bieden aan de gangzone bestaat het eerste deel van de stalen spanten uit een vierendeelligger. Het overige deel van het spant is zo ontworpen dat deze wegvalt in de wanden van de hotelkamers. De tertaire uitkraging wordt gevormt door een groot vierendeelspant in de gevel, die nog eens 7 meter uitkraagt. De liggers van de vierendeelconstructie zijn in de vloer opgenomen en de kolommen zijn achter de gevelstijlen geplaatst, zodat de constructie niet zichtbaar is in het gevelbeeld.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Het ontwerp biedt een nieuw iconisch beeld voor de Zuidas. Volgens OMA was het Signaal, één van de bekendste blikvangers van RAI Amsterdam, de inspiratie voor dit ontwerp.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

De verschillende stalen spanten, de secundaire uitkragingen en vierendeelconstructie in de gevels, bestaan allemaal uit meerdere verdiepingen en daardoor konden deze spanten relatief licht gedimensioneerd worden. Hierdoor is het mogelijk geweest om het grootste deel van de constructie in de bouwkundige wanden weg te werken. Ook is er voor gekozen om in de hoeken van de uitkragingen voor een alternatief vloersysteem te kiezen. In plaats van een in het werk gestorte betonvloer is hier een staal-betonvloer toegepast. Hierdoor wordt er extra gewicht bespaart, wat ook weer ten goede komt van een lichtere constructie. Om te voorkomen dat de hoeken van het gebouw te veel omlaag hangen zijn de hoeken tijdens de uitvoering hoger gebouwd. Tijdens de uitvoering zijn deze langzaam naar de juiste hoogte gezakt.

Bijzondere aspecten uitvoering

De uitvoering van de de uitkragingen was een essentieel onderdeel van het ontwerp. Voor de bouw van de uitkragingen is een unieke tijdelijke constructie gebruikt. Deze constructie bestond uit vakwerkliggers die op de onderliggende vloer zijn geplaatst en vanaf de kern uitkragen naar buiten. De vloeren zelf waren niet in staat om de belasting vanuit deze tijdelijke constructie op te vangen. De verticale belasting uit deze tijdelijke constructie is door middel van diagonale kolommen over meerdere verdiepingen naar de kern gebracht. De benodigde gaten in de vloer voor deze kolommen zijn vooraf al aangebracht.

De tijdelijke constructie is gebruikt om de eerste verdieping van een volume te bouwen, daarna is deze ondersteuning weer afgebroken. De eerste verdieping was vervolgens weer de ondersteuning van de bouw voor de volgende verdieping. In het ontwerp diende er al rekening gehouden te worden met deze bouwfasering. Hiervoor is er extra hulpstaal aangebracht op verschillende verdiepingen om de bouw van deze bijzonderde contructie mogelijk te maken. Na het gereed komen van een volume kon dit hulpstaal verwijderd worden en in het volgende volume weer opnieuw gebruikt worden.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Naast een hotelfunctie met presidential suite verspreid over de 21e en 22e verdieping, is er op de tussenverdiepingen en de bovenste verdiepingen ruimte gecreeërd voor retail en horeca. Daarnaast biedt de 2-laagse parkeerkelder extra parkeermogelijkheid voor de bezoekers van het hotel en het naastgelegen congrescentrum.