Skip to main content
Juri Hiensch mouse

Muziekcentrum TivoliVredenburg

Utrecht

Voor akoestische scheiding zijn de vijf muziekzalen als doos-in-doos verwerkt in een constructie van betonkernen met rondom een staalconstructie.

Projectgegevens

Locatie Vredenburgkade 11, Utrecht
Opdracht gemeente Utrecht, Utrecht
Architectuur Architectuurstudio HH en co-architecten, Amsterdam
Constructief Ontwerp Zonneveld Ingenieurs, Rotterdam
Uitvoering Heijmans utiliteitsbouw, Rosmalen
Staalconstructie CSM, Hamont-Achel

Algemene projectomschrijving

TivoliVredenburg is het nieuwe muziekcentrum in het hart van Utrecht. Tegelijkertijd worden verschillende concerten gegeven met bijvoorbeeld rockmuziek en klassiek muziek. Deze combinatie vraagt om akoestische scheiding. Daarnaast is het van belang dat hinderlijke trillingen (dynamische belasting) door muziek en dans worden voorkomen.
Het gebouw van 31.000 m2 heeft daarom vijf losstaande zalen, ontworpen door vijf architecten met eigen expressie voor (aanvankelijk) drie verschillende gebruikers. Deels is gebouwd op het oude muziekcentrum Vredenburg. De uitvoerbaarheid en de grote overspanningen hebben een doorslaggevende rol gespeeld in de keuze voor staal voor de muziekzalen waarbij is gekozen voor 'lichte' doos-in-doos-constructies met daartussen forse foyerruimtes als geluidsbuffer.
Architectuurstudio HH (Patrick Fransen en Herman Hertzberger) ontwierp het concept en maakte een 3D-masterplan dat samen met de co-architecten Jo Coenen, Thijs Asselbergs en NL-Architects, de gebruikers Tivoli en Vredenburg en de bouwende, ontwerpende en adviserende partijen vorm kreeg.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De betonnen kernen vormen de stabiliteit van het gebouw met daaraan stalen spanten. De muziekzalen liggen op de kernen en spanten. De zalen zijn ontworpen als doos-in-doos constructies. De buitenste zaal is het dragende element. In de wanden van de zalen zijn vakwerkliggers opgenomen die de overspanningen van kern naar gevel maken. Vermeld moet worden dat de eisen voor geluid en trillingen niet altijd konden leiden tot een lichte constructies. Door zaalhoge vakwerkliggers is echter met relatief weinig materiaal veel stijfheid in de constructie aangebracht, waardoor het staalverbruik kon worden geoptimaliseerd. De toegepaste staalsoort is in het algemeen S355. Voor sommige onderdelen was niet de sterkte maar de stijfheid en de trillingseis maatgevend. Op die plaatsen is S235 toegepast. De staalconstructie is, op de plaatsen waar deze een bouwkundige afwerking heeft gekregen, brandwerend bekleed. Op andere plaatsen is bij zichtwerk een brandwerende coating toegepast.
De Jazzzaal en de 17 m uitkragende kamermuziekzaal boven in het muziekcentrum houden elkaar (als een diabolo) in evenwicht, waardoor een gunstige krachtswerking in de constructie ontstaat en een beperkte horizontale vervorming ontstaat.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk