Skip to main content
mouse

Marktkramen Haagse Markt

Den Haag

’s Lands grootste niet-overdekte markt aan de Herman Costerstraat in Den Haag is vernieuwd. Er staan nu 532 nieuwe permanente marktkramen in 23 verschillende types. De staalconstructie voor de verschillende types is zo uniform en eenvoudig mogelijk gehouden.

Projectgegevens

Locatie Herman Costerstraat, Den Haag
Opdracht Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, afdeling Markten, Den Haag
Architectuur Ingenieursbureau Den Haag, Den Haag
Constructief Ontwerp Movares, Utrecht
Uitvoering Wallaard Noordeloos, Noordeloos
Staalconstructie Buyk Constructies, Hardinxveld-Giessendam

Algemene projectomschrijving

Marktkraam is eigenlijk niet het juiste woord. Het betreft voor het merendeel met een stalen rolluik afsluitbare opslagruimten met een standaard stramien van ongeveer 4x4 m en daarvóór een 2 m uitstekende luifel waaronder de waren worden uitgestald. Een vaste tussenwand scheidt de kramen onderling. De tussenwanden zijn vrij van kabels en leidingen en kunnen daardoor makkelijk worden verwijderd wat de vrije indeelbaarheid vergroot. Boven de kramen ligt een doorgaande zolder die vanuit elke kraam bereikbaar is via een luik. Daar zijn de verschillende nutsvoorzieningen ondergebracht. Een klein deel van de kramen is helemaal open voor dagverkoop en onder een deel van die open kappen is een fietsenstalling aangebracht. Naast de standaard stramienbreedte van 4 m komen er ook incidenteel stramienen van 2 m en 5 m voor, al naar gelang de gebruikseisen. Ook de diepte is incidenteel aan variatie onderhevig. De markt bevat dus verschillende types kramen, maar de strakke uitstraling is uniform.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De constructie voor de 23 verschillende types marktkramen is zo uniform en eenvoudig mogelijk gehouden. De kramen bestaan uit spanten met in de gevel een HEA100 als kolom en achterin de kraam (of in het midden bij ruggelings gekoppelde kramen) een even brede IPE 200. Door de IPE door te laten gaan tot de nok van het dak, ontstaat een relatief stijf spant door de koppeling van dakliggers IPE 200 en de plafondliggers IPE 160. De dakliggers kragen bij de voorgevel 2 m uit voorbij de kolom HEA 100 om een luifel te vormen waaronder de koopwaar uitgestald kan worden. Bij de kramen die ruggelings gekoppeld zijn, wordt de dwarsstabiliteit aan de spanten ontleend. De langsstabiliteit wordt ontleend aan schoren in de middenwand. Bij de meeste overige kramen wordt ook de dwarsstabiliteit aan schoren in enkel tussenwanden ontleend, in combinatie met een windverband. Bij de open kramen tot slot is er sprake van ongeschoorde raamwerken. Om dit mogelijk te maken zijn daar beide kolommen van het spant IPE 200. De gehele constructie is in duplex geconserveerd.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

De opdracht kende veel uitdagingen. Zo kwamen de kramen deels op het dak van een al gebouwde ondergrondse parkeergarage te staan dat daar niet op berekend was. Ook liep er een hoofdgasleiding onder een deel van de kramen door die in geval van nood altijd snel bereikbaar moest zijn. Gegeven het modulaire karakter van de kramen is veel profijt geweest van de mogelijkheden die het in Revit ontwerpen biedt. Diverse wijzigingen in het programma van eisen door steeds veranderende wensen van kraamhouders en zich wijzigende installatievoorzieningen konden daardoor ook betrekkelijk eenvoudig worden verwerkt.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

De kappen wateren af in gezette randgoten. Tussen de rolluiken zijn net voor de gevel kokers vierkant 100 mm aangebracht. Deze fungeren alternerend als hemelwaterafvoer en als kabelopvoer. In die laatste kokers is ook de bediening van de rolluiken geïntegreerd.

Bijzondere aspecten uitvoering

De kramen van de Haagse Markt zijn in kwadranten gefaseerd vervangen 'met de winkel open'.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk