Skip to main content
mouse

Fiets- en voetgangersbrug Commandantsbrug

Amsterdam

De Commandantsbrug is een tijdelijke brug die de Dijksgracht met het Marineterrein verbindt. Dit terrein was jarenlang het domein van Defensie, maar de marine trekt zich langzaam terug uit het gebied. Een stalen draaibrug die modulair wordt gebouwd en waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe technieken en materialen (om de levensduur te verlengen, het onderhoud te minimaliseren, de constructietijd te verkorten en een groot aantal risico’s te beheersen), sloot het best aan bij de wensen van de gemeente.

Projectgegevens

Locatie Dijksgracht 7, Amsterdam
Opdracht Gemeente Amsterdam, Amsterdam
Architectuur JVM Architecten, Amsterdam
Constructief Ontwerp Arup, Amsterdam
Uitvoering Van Hattum en Blankevoort, Woerden
Staalconstructie Slangen Staal, Gouda

Algemene projectomschrijving

Bij deze tijdelijke, beweegbare brug voor fiets- en voetgangersverkeer speelden de peilers ‘opleverdatum’ en ‘omgevingshinder’ een grote rol. De prijs is van te voren vastgesteld. Het Europees voorzitterschap, dat in begin 2016 is begonnen op het Marineterrein, zorgde voor extra druk. De gemeente besloot de brug door middel van een Design, Build & Maintenance voor aannemers aan te besteden, zonder voorgeschreven ontwerp. De belofte de omgeving actief te betrekken en zelfs deels te helpen met het aanleggen van een tuin, zorgden er verder voor dat de gemeente inging op dit ontwerp.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

Fundering: stalen buispalen verbonden door stalen oplegbladen.
Vaste dekdeel: prefab modulaire dekdelen.
Beweegbare dekdeel: stalen vakwerkconstructie met lichtgewicht kunststoffen wegdek.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Het ontwerp is samen met de architect opgesteld. Met de omgeving in het achterhoofd is gekomen tot de volgende keuzes en besluiten.
• Open en slank ontwerp zodat de belemmering van het zicht minimaal is.
• Draaibrug i.p.v. een hef- of basculebrug zodat belemmering van zicht minimaal is en geen geluidsoverlast door opleggingen.
• Vakwerkligger waarbij het vakwerk tevens als leuning functioneert.
• Sobere kleurstelling, De kleur sluit aan op de omgeving en de Mariniersbrug (de kleur is door bewoners gekozen).

Het ontwerp is vanaf het begin door de verschillende partijen uitgewerkt en gecoördineerd door 3D-ontwerp (BIM). Het budget voor de tijdelijke brug bedroeg slechts 1 miljoen euro en het ontwerp, de vergunning en de bouw moesten worden gerealiseerd binnen het tijdbestek van negen maanden (incl. CE-markering). In verband met het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie was het belangrijk dat de brug op tijd klaar zou zijn voor de ingebruikname van de prominente vergaderlocatie van de EU op het Marineterrein.

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Electro-mechanisme is geïntegreerd in de middelste ondersteuning. Bediening op locatie en op afstand mogelijk via het COB (Centrale Object Bediening) van Waternet.

Bijzondere aspecten uitvoering

Er is gekozen voor een modulair bouwsysteem vanwege de volgende voordelen.
• De mogelijkheid tot prefabricage, zodat het weer geen invloed heeft op de werkzaamheden waardoor de planning niet uitliep.
• Realisatie op locatie. Dit is sneller dan een ‘traditioneel’ systeem omdat de grote delen aan elkaar gemonteerd worden en de montageploeg vaak met het modulair systeem heeft gewerkt. Dit is gunstig voor de planning en geeft ook minder hinder.
• Vervoer over water. De brugdelen zijn over water vervoerd zonder het vaarverkeer te belemmeren. Hierdoor is groot transport over weg in de omgeving overbodig.

De palen zijn vanaf het water trillend aangebracht met een trilblok met een hoog frequent en variabel moment, om zo het geluid en de trillingen te minimaliseren.
Het burgerinitiatief 'Shaffy’s tuin' is ondersteund door inzet van personeel en materieel. Deze tuin, vernoemd naar de beroemde zanger die in de jaren zeventig op een woonboot op de Dijksgracht woonde, is een initiatief van buurtbewoners, lokale horeca en ondernemers.
De omgeving heeft inspraak gekregen in niet constructieve onderdelen, zoals de keuze voor de kleur van de brug, de soort leuning en het type armatuur voor de verlichting. De realisatie van de tijdelijke brug is snel en geluidsarm uitgevoerd. De omgeving heeft minimaal hinder van de werkzaamheden ondervonden.
Er zijn twee informatie-avonden georganiseerd. Een met uitleg over de inspraak op het ontwerp, en een met de planning en fasering.
Het project is aangemeld bij Bewuste Bouwers.

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk

Bediening op locatie en op afstand mogelijk via het COB (Centrale Object Bediening) van Waternet.