Skip to main content
maarten de reus mouse

Kunstwerk Time Tunnel

Leeuwarden

Een driedelige stalen sculptuur op een voorplein in de stad verbeeldt de tijdzonering van de stad.

Projectgegevens

Locatie Oostergoplein, Leeuwarden
Opdracht Gemeente Leeuwarden, Leeuwarden
Architectuur Maarten de Reus, Amsterdam
Constructief Ontwerp Het 4kant, Sneek
Uitvoering Van der Meulen konstruktiebedrijf, Leeuwarden
Staalconstructie van der meulenkonstruktiebedrijf bv, Leeuwarden

Algemene projectomschrijving

Het Oostergoplein is een voorportaal van de stad, het beeld moet passen in het stedelijk leven van nu, het decor van het beeld is trapeziumvorm aan het einde van de verlengde schrans. De sculptuur is geplaatst op de grasstroken van het plein. Leeuwarden wordt verdeeld in drie ‘tijdzone’s’, als uitgestrekte 3D-kaart van de stad voor automobilsten.

Beschrijving staalconstructie en/of gebruik van staal

De sculptuur is geheel gemaakt van vierkante kokers 110/110/5, 100/100/5, 80/80/5 , 60/60/5 en 40/40/5, materiaal S235. De detaillering is zodanig dat de drie delen in een (zicht)lijn en in 3D gemaakt kunnen worden. De maatvoering is nauwkeurig in verband met het in lijn stellen van alle delen. De conservering is een drielaags verfsysteem van Zandleven in drie verschillende kleuren.
De fundering is in een dag gestort. Door de (prefab)voorbereidingen heeft de plaatsing van de sculpturen slechts enkele uren in beslag genomen. Transport over de weg naar de bouwlocatie was het grote aandachtspunt vanwege de breedte. Dit is door transporteur Amt uit Dronrijp gecoördineerd en uitgevoerd door Combex.

Bijzondere aspecten bouwkundig concept / ontwerp

Bijzondere constructieve slimmigheden / detailleringen

Bijzondere aspecten uitvoering

Bijzondere functionele aspecten van het bouwwerk