Skip to main content
mouse

THE JOAN

Amsterdam

THE JOAN, EEN MODERN EN MULTIFUNCTIONEEL KANTOORGEBOUW

Projectgegevens

Locatie Joan Muyskenweg 28–32, Amsterdam, Amsterdam
Opdracht Cromwell Property Group, Amsterdam
Architectuur OZ architecten, Amsterdam
Constructief Ontwerp Arcadis, Amsterdam
Uitvoering Visser & Smit Bouw, Rotterdam
Staalconstructie Voortman Steel Construction

Documenten

Wegbereider voor duurzame werkstad

Opvallend, uitnodigend, inspirerend, multifunctioneel, flexibel, gezond en bijzonder duurzaam. Met deze karakteristieken vervult kantoor- en bedrijfsverzamelgebouw The Joan I de voortrekkersrol en voorbeeldfunctie voor de verdere toekomstige bebouwing van Werkstad OverAmstel, de herontwikkeling van het bestaande Amstel Business Park in Amsterdam-Zuid. The Joan I beschikt over 24.000 m2 kantoor-, bedrijfs- en publieksruimten. Met ruime parkeergelegenheid in het naburige parkeerhuis The Joan II. Het ontwerp van het gebouwenpaar komt op naam van OZ architecten. De transparantie, openheid, flexibiliteit en duurzaamheid van het pand worden gefaciliteerd door de skeletvormige draagconstructie met kanaalplaatvloeren en ruimtelijke vakwerken in de gevelzones.

Deelgemeente Ouder-Amstel wil het monofunctionele en ietwat verstilde Amstel Business Park in Amsterdam Zuid de komende jaren veranderen in een levendige, multifunctionele en toekomstbestendige ‘Werkstad OverAmstel’. Het gebied, ingeklemd tussen de A10 en de A2, is voorbestemd als ‘the place to be’ voor een rijke schakering aan bedrijven en organisaties uit tal van bedrijfstakken, van IT & multimedia en mobiliteit & logistiek tot food & hospitality en fashion & design. Met zo’n pluriforme populatie is de werkstad dan de plek om met elkaar te creëren, innoveren en produceren, maar dan wel graag op een duurzame en gezonde manier.

Voor de implementatie van deze visie in de praktijk werkt The Joan I als ambassadeur. Als een van de eerste nieuwbouwprojecten in het kader van de gebiedstransformatie, laat het negenlaagse gebouw zien hoe je werk, comfort, gezondheid en duurzaamheid effectief combineert. De transparante huid van het gebouw en hoge plafonds zorgen voor een ruime toetreding van daglicht en een riant uitzicht over de omgeving. Door de verdiepingen ten opzichte van elkaar te verschuiven, ontstaat op elke laag aan de ene zijde een geriefelijke binnen-buitenruimte en aan de tegenoverliggende zijde een overstek dat de bouwmassa een geleding meegeeft. Rond de liften en trappenhuizen is, doorlopend over de verdiepingen, echte beplanting aangebracht. Behalve deze ‘groene longen’ heeft het gebouw klimaatplafonds, een met sedum bedekt dak, een WKO-installatie en pv-panelen op het dak voor de duurzame energievoorziening.

The Joan I is voorbereid op verandering van gebruik en functies. De verdiepingen, elk zo’n 2.600 m2 groot, zijn geheel naar wens van huurders in te delen. Dat kan zowel horizontaal als verticaal; ook het verbinden van twee verdiepingen via een nieuwe inpandige trap behoort tot de flexibele mogelijkheden. Al direct vanaf de oplevering is het gebouw multifunctioneel. Van het totaal van 24.000 m2 is zo’n 10.000 m2 bestemd voor kantoren, circa 12.500 m2 gaat fungeren als werkplaats of atelier voor bedrijven in de creatieve industrie en zo’n 4.000 m2 dient als vergadervoorziening. In de
plint komt een openbaar toegankelijke horecagelegenheid van zo’n 500 m2, een uitnodigende ontmoetingsplek voor ontspanning en interactie.

Duurzame en gezonde werkomgeving

In The Joan I staan gezondheid en comfort voorop. Het ontwerp van de hand van architectenbureau OZ kenmerkt zich door de glazen gevel met stalen kruizen en een open uitstraling. De toepassing van veel glas in de gevel zorgt voor veel natuurlijke lichtinval en een wijds uitzicht naar buiten. Iedere verdieping is voorzien van levende verticale begroeiing, die wordt gevoed met opgevangen regenwater. Deze 'groene longen’ bevorderen het welzijn en de productiviteit van gebruikers. The Joan I speelt in op de toenemende vraag naar een duurzame en gezonde werkomgeving op een goed bereikbare locatie. 

The Joan II
Tegenover The Joan I is een efficiënt en stijlvol parkeerhuis gerealiseerd, The Joan II. Het ontwerp hiervan sluit naadloos aan op de openbare ruimte en de architectuur van The Joan I. Zo wordt het gebouw voorzien van een groene gevel, door een draadnet te spannen waartegen plantenbakken met veel groen komen. De installaties van het drie verdiepingen tellende parkeerhuis worden volledig gevoed vanuit de duurzame (hoofd)installatie van The Joan I. Dit parkeerhuis van circa 11.000 m2 biedt 376 plaatsen voor auto’s en 155 voor fietsen, verdeeld over de drie bovengrondse bouwlagen. De installaties van de Joan II worden volledig gevoed door de (duurzame) hoofdinstallatie van The Joan II.

Pilot

Voor dit project kwam Visser & Smit Bouw met een nieuwe ontwikkeling. In het kader van efficiënter bouwen en het reduceren van overbodige werkzaamheden bedachten zij dat het mogelijk moet kunnen zijn om een project te realiseren zonder gebruik te maken van 2D-tekenwerk, als tegelijkertijd het 3D-model van voldoende kwaliteit en niveau is.

Om dit stapsgewijs te gaan ontdekken hebben zij een pilot bedacht die is toegepast op JOAN I. Dit betekende concreet:

 • Wij hebben, zoals op elk project, een materiaalcontainer in het werk op de bouwplaats staan. Deze is centraal geplaatst en verhuist mee met elke verdieping.
 • In de materiaalcontainer, die meeverhuisde met elke verdieping, werd een PC geplaatst waarop het Solibri-model (in afgeslankte vorm) beschikbaar was.
 • De voormannen van Visser & Smit zijn getraind in het gebruik van Solibri om het model te kunnen bedienen en de materiaalcontainer te voorzien van simpele instructiekaarten voor het gebruik van de software.
 • De voormannen werkten aan de hand van (goedgekeurde) modellen. Zij moesten zelf informatie halen uit het model, de maten opmeten en zelf doorsnedes maken.
 • De modellen werden goedgekeurd door de werkvoorbereiding en vastgelegd in een apart Excel-document, zodat altijd duidelijk is welk model, door wie, op welk moment is vrijgegeven en voor welke onderdelen.
 • Als back-up had de hoofduitvoerder wel de (door de klant) goedgekeurde tekeningen in de keet beschikbaar, zodat wanneer gegevens uit het model niet toereikend waren, toch de juiste onderdelen gerealiseerd konden worden.
 • Dit alles werd op tweewekelijkse basis gemonitord.  

Het uiteindelijke doel van deze pilot was om op toekomstige projecten toe te werken naar  ‘tekeningloos’ bouwen, zodat de tekening helemaal niet meer gemaakt hoeft te worden.

BIM toepassingen:

 • Data-uitwisseling middels IFC, BCF en bronbestanden in het kader van de Open-BIM werkwijze.
 • Issue Management Systeem BIMcollab.
 • Uitwisselingsplatform Docstream
 • Sparingsopgave dient te geschieden volgens de USO
 • Verantwoordelijkheden volgens demarcatie
 • Vereiste data volgens BIM Uitvoeringsplan
 • NL-SfB codering.
 • Interne modelvalidatie met solibri

4.8 Flora en fauna Toetsingskader Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming ingegaan. Deze wet vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Doel van de Wet natuurbescherming is drieledig: 1. bescherming van de biodiversiteit in Nederland; 2. decentralisatie van verantwoordelijkheden; 3. vereenvoudiging van regels. Hoofdstuk 4 32 Bij ruimtelijke planvorming moet aandacht worden besteed aan de natuurwetgeving. Zowel in vroegere Flora- en faunawet als in de nieuwe Wet natuurbescherming staan verbodsbepalingen: activiteiten die schadelijk zijn voor beschermde dier- en plantsoorten zijn verboden. Verboden activiteiten wijzigen nauwelijks. Wel zijn enkele definities aangepast. Zo is onopzettelijk verstoren niet meer strafbaar en is opzettelijk verstoren van vogels in sommige situaties toegestaan. Maar verstoren zonder dat tevoren goed onderzoek naar beschermde soorten is uitgevoerd, blijft strafbaar. Onderzoek In het kader van dit bestemmingsplan is, door middel van een verkennend flora- en faunaonderzoek, een beoordeling gemaakt van de mogelijke effecten die het plan zal hebben op beschermde natuurwaarden7 (zie bijlage 7). Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving. Het gehele onderzoek is te lezen in de bijlage. Hieronder zijn in het kort de conclusies weergegeven. Vervolgonderzoek naar het voorkomen van verschillende soortgroepen wordt niet noodzakelijk geacht. Er is getoetst op eventuele negatieve effecten als gevolg van het plan op soortengroepen en natuurgebieden (Natura-2000 en Natuurnetwerk Nederland). Negatieve effecten op vogels, vleermuizen, grondgebonden zoogdieren, reptielen, amfibieën, vissen, ongewervelde diersoorten en vaatplanten zijn uitgesloten. Gezien de afstand tot een Natura 2000-gebied (circa 7 km) en de aard van de plannen (nieuwbouw van een multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw op een bestaand bedrijventerrein), zijn negatieve effecten op Natura 2000-gebieden redelijkerwijs uitgesloten. Aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland (op circa 500 meter) is evenmin aan de orde. Toetsing aan het onderdeel houtopstanden is in dit geval niet aan de orde. Doorwerking plangebied Negatieve effecten op soorten en natuurgebieden (Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland) zijn uitgesloten. Het aspect “ecologie” vormt geen belemmering voor onderhavig planvoornemen.

Locatie:                                               Joan Muyskenweg 28–32, Amsterdam

Omvang:                                             24.000 m2 

Contractvorm The Joan I en II:   Design & Construct

Start bouw:                                       begin oktober 2020

Hoogste punt:                                   september 2021

Oplevering:                                        begin 2022

Opdracht:                                           Being

Vastgoedbelegging:                       Cromwell Property Group

Architectuur:                                     OZ architecten

Constructief ontwerp en advies duurzaamheid, brandveiligheid, bouwfysica en installatietechniek:

Arcadis

Projectmanagement en kostenadvies: Drees & Sommer

Hoofduitvoering:                             Visser & Smit Bouw en Kropman Installatietechniek

Staalconstructies en kanaalplaatvloeren: Voortman Steel Construction

Bouwpartners:                                 Rollecate geveltechniek, Kropman Installatietechniek B.V., VBI prefab vloersystemen, Westo Prefab Betyonsystemen

 

https://thejoan.nl/

https://being.nl/en/projects/the-joan/

https://www.visserensmitbouw.nl/nl/projecten/detail/the-joan

https://www.vsc.nl/nieuws-and-events/253/breed-pakket-aan-werkzaamheden-voor-parkeergarage-the-joan

https://www.vsc.nl/nieuws-and-events/211/the-joan-een-modern-en-multifunctioneel-kantoorgebouw

https://www.dreso.com/nl/projecten/details/the-joan-amsterdam

https://www.ozarchitect.nl/projects/the-joan/

https://ezpark.nl/nieuws/details/start-bouw-parkeergarage-the-joan-ii-amsterdam/id=143

https://ezpark.nl/nieuws/details/werkzaamheden-the-joan-ii-in-volle-gang/id=173

https://joan.timeboxview.com/

 

Wegbereider voor duurzame werkstad

Opvallend, uitnodigend, inspirerend, multifunctioneel, flexibel, gezond en bijzonder duurzaam. Met deze karakteristieken vervult kantoor- en bedrijfsverzamelgebouw The Joan I de voortrekkersrol en voorbeeldfunctie voor de verdere toekomstige bebouwing van Werkstad OverAmstel, de herontwikkeling van het bestaande Amstel Business Park in Amsterdam-Zuid. The Joan I beschikt over 24.000 m2 kantoor-, bedrijfs- en publieksruimten. Met ruime parkeergelegenheid in het naburige parkeerhuis The Joan II. Het ontwerp van het gebouwenpaar komt op naam van OZ architecten. De transparantie, openheid, flexibiliteit en duurzaamheid van het pand worden gefaciliteerd door de skeletvormige draagconstructie met kanaalplaatvloeren en ruimtelijke vakwerken in de gevelzones.

Deelgemeente Ouder-Amstel wil het monofunctionele en ietwat verstilde Amstel Business Park in Amsterdam Zuid de komende jaren veranderen in een levendige, multifunctionele en toekomstbestendige ‘Werkstad OverAmstel’. Het gebied, ingeklemd tussen de A10 en de A2, is voorbestemd als ‘the place to be’ voor een rijke schakering aan bedrijven en organisaties uit tal van bedrijfstakken, van IT & multimedia en mobiliteit & logistiek tot food & hospitality en fashion & design. Met zo’n pluriforme populatie is de werkstad dan de plek om met elkaar te creëren, innoveren en produceren, maar dan wel graag op een duurzame en gezonde manier.

Voor de implementatie van deze visie in de praktijk werkt The Joan I als ambassadeur. Als een van de eerste nieuwbouwprojecten in het kader van de gebiedstransformatie, laat het negenlaagse gebouw zien hoe je werk, comfort, gezondheid en duurzaamheid effectief combineert. De transparante huid van het gebouw en hoge plafonds zorgen voor een ruime toetreding van daglicht en een riant uitzicht over de omgeving. Door de verdiepingen ten opzichte van elkaar te verschuiven, ontstaat op elke laag aan de ene zijde een geriefelijke binnen-buitenruimte en aan de tegenoverliggende zijde een overstek dat de bouwmassa een geleding meegeeft. Rond de liften en trappenhuizen is, doorlopend over de verdiepingen, echte beplanting aangebracht. Behalve deze ‘groene longen’ heeft het gebouw klimaatplafonds, een met sedum bedekt dak, een WKO-installatie en pv-panelen op het dak voor de duurzame energievoorziening.

The Joan I is voorbereid op verandering van gebruik en functies. De verdiepingen, elk zo’n 2.600 m2 groot, zijn geheel naar wens van huurders in te delen. Dat kan zowel horizontaal als verticaal; ook het verbinden van twee verdiepingen via een nieuwe inpandige trap behoort tot de flexibele mogelijkheden. Al direct vanaf de oplevering is het gebouw multifunctioneel. Van het totaal van 24.000 m2 is zo’n 10.000 m2 bestemd voor kantoren, circa 12.500 m2 gaat fungeren als werkplaats of atelier voor bedrijven in de creatieve industrie en zo’n 4.000 m2 dient als vergadervoorziening. In de
plint komt een openbaar toegankelijke horecagelegenheid van zo’n 500 m2, een uitnodigende ontmoetingsplek voor ontspanning en interactie.

Duurzame en gezonde werkomgeving

In The Joan I staan gezondheid en comfort voorop. Het ontwerp van de hand van architectenbureau OZ kenmerkt zich door de glazen gevel met stalen kruizen en een open uitstraling. De toepassing van veel glas in de gevel zorgt voor veel natuurlijke lichtinval en een wijds uitzicht naar buiten. Iedere verdieping is voorzien van levende verticale begroeiing, die wordt gevoed met opgevangen regenwater. Deze 'groene longen’ bevorderen het welzijn en de productiviteit van gebruikers. The Joan I speelt in op de toenemende vraag naar een duurzame en gezonde werkomgeving op een goed bereikbare locatie. 

The Joan II
Tegenover The Joan I is een efficiënt en stijlvol parkeerhuis gerealiseerd, The Joan II. Het ontwerp hiervan sluit naadloos aan op de openbare ruimte en de architectuur van The Joan I. Zo wordt het gebouw voorzien van een groene gevel, door een draadnet te spannen waartegen plantenbakken met veel groen komen. De installaties van het drie verdiepingen tellende parkeerhuis worden volledig gevoed vanuit de duurzame (hoofd)installatie van The Joan I. Dit parkeerhuis van circa 11.000 m2 biedt 376 plaatsen voor auto’s en 155 voor fietsen, verdeeld over de drie bovengrondse bouwlagen. De installaties van de Joan II worden volledig gevoed door de (duurzame) hoofdinstallatie van The Joan II.

Pilot

Voor dit project kwam Visser & Smit Bouw met een nieuwe ontwikkeling. In het kader van efficiënter bouwen en het reduceren van overbodige werkzaamheden bedachten zij dat het mogelijk moet kunnen zijn om een project te realiseren zonder gebruik te maken van 2D-tekenwerk, als tegelijkertijd het 3D-model van voldoende kwaliteit en niveau is.

Om dit stapsgewijs te gaan ontdekken hebben zij een pilot bedacht die is toegepast op JOAN I. Dit betekende concreet:

 • Wij hebben, zoals op elk project, een materiaalcontainer in het werk op de bouwplaats staan. Deze is centraal geplaatst en verhuist mee met elke verdieping.
 • In de materiaalcontainer, die meeverhuisde met elke verdieping, werd een PC geplaatst waarop het Solibri-model (in afgeslankte vorm) beschikbaar was.
 • De voormannen van Visser & Smit zijn getraind in het gebruik van Solibri om het model te kunnen bedienen en de materiaalcontainer te voorzien van simpele instructiekaarten voor het gebruik van de software.
 • De voormannen werkten aan de hand van (goedgekeurde) modellen. Zij moesten zelf informatie halen uit het model, de maten opmeten en zelf doorsnedes maken.
 • De modellen werden goedgekeurd door de werkvoorbereiding en vastgelegd in een apart Excel-document, zodat altijd duidelijk is welk model, door wie, op welk moment is vrijgegeven en voor welke onderdelen.
 • Als back-up had de hoofduitvoerder wel de (door de klant) goedgekeurde tekeningen in de keet beschikbaar, zodat wanneer gegevens uit het model niet toereikend waren, toch de juiste onderdelen gerealiseerd konden worden.
 • Dit alles werd op tweewekelijkse basis gemonitord.  

Het uiteindelijke doel van deze pilot was om op toekomstige projecten toe te werken naar  ‘tekeningloos’ bouwen, zodat de tekening helemaal niet meer gemaakt hoeft te worden.

BIM toepassingen:

 • Data-uitwisseling middels IFC, BCF en bronbestanden in het kader van de Open-BIM werkwijze.
 • Issue Management Systeem BIMcollab.
 • Uitwisselingsplatform Docstream
 • Sparingsopgave dient te geschieden volgens de USO
 • Verantwoordelijkheden volgens demarcatie
 • Vereiste data volgens BIM Uitvoeringsplan
 • NL-SfB codering.
 • Interne modelvalidatie met solibri

 

4.8 Flora en fauna Toetsingskader Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming ingegaan. Deze wet vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Doel van de Wet natuurbescherming is drieledig: 1. bescherming van de biodiversiteit in Nederland; 2. decentralisatie van verantwoordelijkheden; 3. vereenvoudiging van regels. Hoofdstuk 4 32 Bij ruimtelijke planvorming moet aandacht worden besteed aan de natuurwetgeving. Zowel in vroegere Flora- en faunawet als in de nieuwe Wet natuurbescherming staan verbodsbepalingen: activiteiten die schadelijk zijn voor beschermde dier- en plantsoorten zijn verboden. Verboden activiteiten wijzigen nauwelijks. Wel zijn enkele definities aangepast. Zo is onopzettelijk verstoren niet meer strafbaar en is opzettelijk verstoren van vogels in sommige situaties toegestaan. Maar verstoren zonder dat tevoren goed onderzoek naar beschermde soorten is uitgevoerd, blijft strafbaar. Onderzoek In het kader van dit bestemmingsplan is, door middel van een verkennend flora- en faunaonderzoek, een beoordeling gemaakt van de mogelijke effecten die het plan zal hebben op beschermde natuurwaarden7 (zie bijlage 7). Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving. Het gehele onderzoek is te lezen in de bijlage. Hieronder zijn in het kort de conclusies weergegeven. Vervolgonderzoek naar het voorkomen van verschillende soortgroepen wordt niet noodzakelijk geacht. Er is getoetst op eventuele negatieve effecten als gevolg van het plan op soortengroepen en natuurgebieden (Natura-2000 en Natuurnetwerk Nederland). Negatieve effecten op vogels, vleermuizen, grondgebonden zoogdieren, reptielen, amfibieën, vissen, ongewervelde diersoorten en vaatplanten zijn uitgesloten. Gezien de afstand tot een Natura 2000-gebied (circa 7 km) en de aard van de plannen (nieuwbouw van een multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw op een bestaand bedrijventerrein), zijn negatieve effecten op Natura 2000-gebieden redelijkerwijs uitgesloten. Aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland (op circa 500 meter) is evenmin aan de orde. Toetsing aan het onderdeel houtopstanden is in dit geval niet aan de orde. Doorwerking plangebied Negatieve effecten op soorten en natuurgebieden (Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland) zijn uitgesloten. Het aspect “ecologie” vormt geen belemmering voor onderhavig planvoornemen.

 

4.8 Flora en fauna Toetsingskader Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming ingegaan. Deze wet vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Doel van de Wet natuurbescherming is drieledig: 1. bescherming van de biodiversiteit in Nederland; 2. decentralisatie van verantwoordelijkheden; 3. vereenvoudiging van regels. Hoofdstuk 4 32 Bij ruimtelijke planvorming moet aandacht worden besteed aan de natuurwetgeving. Zowel in vroegere Flora- en faunawet als in de nieuwe Wet natuurbescherming staan verbodsbepalingen: activiteiten die schadelijk zijn voor beschermde dier- en plantsoorten zijn verboden. Verboden activiteiten wijzigen nauwelijks. Wel zijn enkele definities aangepast. Zo is onopzettelijk verstoren niet meer strafbaar en is opzettelijk verstoren van vogels in sommige situaties toegestaan. Maar verstoren zonder dat tevoren goed onderzoek naar beschermde soorten is uitgevoerd, blijft strafbaar. Onderzoek In het kader van dit bestemmingsplan is, door middel van een verkennend flora- en faunaonderzoek, een beoordeling gemaakt van de mogelijke effecten die het plan zal hebben op beschermde natuurwaarden7 (zie bijlage 7). Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving. Het gehele onderzoek is te lezen in de bijlage. Hieronder zijn in het kort de conclusies weergegeven. Vervolgonderzoek naar het voorkomen van verschillende soortgroepen wordt niet noodzakelijk geacht. Er is getoetst op eventuele negatieve effecten als gevolg van het plan op soortengroepen en natuurgebieden (Natura-2000 en Natuurnetwerk Nederland). Negatieve effecten op vogels, vleermuizen, grondgebonden zoogdieren, reptielen, amfibieën, vissen, ongewervelde diersoorten en vaatplanten zijn uitgesloten. Gezien de afstand tot een Natura 2000-gebied (circa 7 km) en de aard van de plannen (nieuwbouw van een multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw op een bestaand bedrijventerrein), zijn negatieve effecten op Natura 2000-gebieden redelijkerwijs uitgesloten. Aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland (op circa 500 meter) is evenmin aan de orde. Toetsing aan het onderdeel houtopstanden is in dit geval niet aan de orde. Doorwerking plangebied Negatieve effecten op soorten en natuurgebieden (Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland) zijn uitgesloten. Het aspect “ecologie” vormt geen belemmering voor onderhavig planvoornemen.